Het privé internetgebruik op de werkvloer neemt toe. 35 procent van de werknemers surft op het werk regelmatig naar nieuws en sportwebsites. Het aantal werknemers dat online eindejaarsinkopen doet, steeg in 2007 van 25 naar 33 procent. En dan zwijgen we nog over de mensen die software voor internetbankieren of muziek en films down-loaden op het werk, meestal zonder medeweten van hun bazen.
...

Het privé internetgebruik op de werkvloer neemt toe. 35 procent van de werknemers surft op het werk regelmatig naar nieuws en sportwebsites. Het aantal werknemers dat online eindejaarsinkopen doet, steeg in 2007 van 25 naar 33 procent. En dan zwijgen we nog over de mensen die software voor internetbankieren of muziek en films down-loaden op het werk, meestal zonder medeweten van hun bazen. Uit een onderzoek van de Karel De Grote Hogeschool bij meer dan 300 Belgische ondernemingen, blijkt ook dat 79 procent van de werknemers toegeeft te downloaden met de bedrijfscomputer. In de meeste gevallen gaat het om software en werkgerelateerde dossiers, maak vaak ook om muziek of videofragmenten. Opvallend is dat 32 procent van de bevraagde it-managers niet weet wat zijn medewerkers down-loaden. Sterker nog: 33 procent van de it-managers en 57 procent van de werknemers kent niet eens de gevolgen van het downloaden, en die zijn vaak niet gering. Volgens de onderzoekers van de Hogeschool werkt downloaden de verspreiding van virussen in het bedrijfsnetwerk sterk in de hand. Verder beperkt het downloaden van software, updates en audiovisueel materiaal in belangrijke mate de schijfruimte, en is het een belangrijke oorzaak van de belasting van de servers. De combinatie van deze problemen eindigt al te vaak in ernstige computerpannes, die op hun beurt leiden tot technische werkloosheid, en de daarbij horende financiële repercussies voor de onderneming. Werknemers die niet mogen down-loaden, hebben dan weer minder computerpannes op het werk. "Het meest frappante onderzoeksresultaat is zonder meer de lage awareness bij bedrijven", zegt pr-verantwoordelijke Elke Jeurissen. "Slechts één op de vier ondervraagde bedrijven heeft duidelijke regels opgesteld in verband met downloaden. En in de meeste gevallen worden die regels niet eens gecommuniceerd of gecontroleerd. Er is nog veel onwetendheid over de link tussen downloaden op de werkvloer en computerpannes. Maar nu is de link tussen downloaden en security toch duidelijk gelegd." Om bedrijven te informeren over het gedrag van rond downloaden op de werkvloer, heeft een consortium dat bestaat uit de Belgian Anti-piracy Federation (BAF), de Belgian Entertainment Association (BEA), Business Software Alliance (BSA) en Sabam vandaag een heuse campagne ge(her)lanceerd onder de noemer 'Het is uw zaak'. (In 2006 werd al eens een campagne opgezet onder dezelfde naam, nvdr)Frederik Tibau