U bent nu achttien maanden bezig, waarom koos u de job van CIO bij Renson?
...

U bent nu achttien maanden bezig, waarom koos u de job van CIO bij Renson? KOEN VAN LOO: Ik was eigenlijk niet echt op zoek naar een nieuwe opdracht, maar toch heb ik deze functie van CIO aanvaard omdat de uitdagingen en projecten waar Renson voor stond bijzonder gevarieerd en vernieuwend waren. Vroeger werd IT meer gezien als een kostenplaatje, een soort noodzakelijk kwaad, een situatie die wel vaker voorkomt in een familiebedrijf. De IT kon dan ook niet echt rekenen op aanzienlijke middelen. Maar nu wil Renson zichzelf positioneren als een leverancier van oplossingen in plaats van producten en heeft het bedrijf besloten om te investeren in onderzoek en ontwikkeling door te focussen op digitale innovatie. 75 procent van de oplossingen die Renson nu op de markt brengt, werd trouwens in de afgelopen vijf jaar tot stand gebracht. Een ander voorbeeld: we kunnen maar liefst 2.000 verschillende kleuren aanbieden voor onze producten. En als de klant een kleur wil die niet in onze catalogus staat, kunnen we die op maat samenstellen. Kortom, Renson blijft zijn IT-kosten onder controle houden, terwijl innovatie wordt gezien als iets wat een toegevoegde waarde kan opleveren. Welke projecten heeft de IT-afdeling van Renson onlangs uitgevoerd? KOEN VAN LOO: Om ons internationaal te ontwikkelen, wat onmisbaar is om de groei van de groep te ondersteunen, moeten we onze 'legacy'-software herzien, die nauwelijks of slecht gedocumenteerd was, niet aangepast was aan verschillende talen en nationale wetgevingen enzovoort. Eigenlijk moest de hele IT-governance opnieuw bekeken worden. Sinds ik hier aan de slag ben, heb ik me dus toegespitst op het documenteren van de applicaties en op 'as is'-scenario's. De IT-diensten werden ook gereorganiseerd om een flexibeler structuur tot stand te brengen die dichter bij de business staat, terwijl de teams versterking kregen, ook al is het moeilijk om informatici te werven. Daarnaast hebben we op verschillende gebieden verbeteringen aangebracht. Zo bouwden we een data warehouse met SQL Server bovenop onze legacy-infrastructuur om de reporting te kunnen verbeteren en versnellen. Ook hebben we overwogen om onze e-commerce tool te vervangen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de oplossing die we hadden en die intern was ontwikkeld, aanzienlijk efficiënter was dan de producten die op de markt terug te vinden zijn. Met andere woorden, we gaan een stapje verder dan de afstemming tussen IT en business, zodat we de 'business/IT fusion' toepassen, zoals Peter Hinsen dit noemt, waardoor we ons kunnen focussen op technology-enabled innovatie in plaats van op de potentiële besparingen die verbonden zijn met de technologie. Daarbij evolueert de IT-afdeling van een technologieleveringsfunctie naar een proactieve strategische innovatiefunctie om de waarde van de technologische vernieuwing maximaal te verhogen. Daarnaast heeft Renson besloten een cloud first strategie in te voeren door te kiezen voor Microsoft Azure, dat een enabler van de vernieuwing wordt. Wij zijn trouwens een van de meest geavanceerde Belgische bedrijven op dit gebied. Ook hebben we Office 365 in de hele organisatie geïmplementeerd. Wat zijn de meest recente projecten en welke staan er nog op stapel? KOEN VAN LOO: Een van de grote projecten wordt het nieuwe ERP-systeem. Het huidige ERP-systeem werd volledig in eigen huis ontwikkeld en is al 23 jaar oud. Het draait wel op een performant en kostenefficiënt IBM Power 8-platform, maar stilaan moeten we gaan denken aan de vervanging ervan. In maart zijn we samen met Deloitte een studie gestart en we hebben twee oplossingen geselecteerd, namelijk Dynamics AX van Microsoft met een kandidaat-implementeerder en SAP met twee verschillende implementeerders. Dit project maakt deel uit van ons digitale transformatieproject, dat de naam Sunrise kreeg en dat een warehouse managementsysteem (WMS) en een MES-oplossing ( management execution system) zal bevatten. Dit zijn drie verschillende projecten, maar ze zijn wel sterk op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn we van plan om gebruik te maken van het Building Information Model (BIM) om een eengemaakt portaal of ecosysteem te creëren waarin alle stakeholders betrokken worden, en ons niet alleen te beperken tot B2B. Dit nieuwe ERP-systeem moet geïmplementeerd worden voor de inhuldiging van de nieuwe entiteit De Prijkels in Deinze in 2020, die een fabriek en een 'experience center' zal bevatten. Er zullen trouwens ook andere projecten worden opgestart, met name op het vlak van de HR-applicaties of de samenwerking met Microsoft Teams. Tot slot gaan we Azure-cloud verder implementeren, aangezien ons IT-team te klein is, maar ook om meer flexibiliteit en kostenbesparingen door te voeren. Hoe groot is de IT-afdeling precies en wordt er al gedacht aan outsourcing/offshoring? KOEN VAN LOO: De IT-afdeling telt 24 medewerkers, enkele externe consultants niet meegerekend. Maar gezien de projecten die ik al aanhaalde, zijn we op zoek naar 10 tot 15 nieuwe medewerkers, vooral dan architecten,. NET-ontwikkelaars, analisten en ERP-specialisten, zowel seniorprofielen als pas afgestudeerden. Ook blijven we de maturiteit van de teams vergroten, onder meer dankzij governance, terwijl innovatie wordt gestimuleerd, wat IT-professionals aanmoedigt om bij ons te komen werken en te blijven. We werken met externe partners voor een aantal projecten, zoals e-commerce of apps. Outsourcing gebruiken we echter alleen tijdelijk, op piekmomenten of als we intern niet over de nodige vaardigheden beschikken. Zo werken we momenteel samen met een partner in Moldavië om een tijdelijke werkoverlast op te vangen. Op dit vlak en meer in het algemeen hanteren we een pragmatische aanpak, wat typisch is voor de Renson groep. Hoe zit het met de IT-budgetten? KOEN VAN LOO: Gezien de bovengenoemde projecten spreekt het voor zich dat de IT-budgetten de komende maanden en jaren aanzienlijk zullen stijgen. Maar zoals ik net zei is Renson een familiebedrijf in West-Vlaanderen, waar 'gezond boerenverstand' primeert. Het voordeel is dat we over een redelijk platte hiërarchische structuur beschikken waar beslissingen sneller worden genomen en als een beslissing eenmaal is genomen, houdt iedereen zich eraan. U bent CIO en geen CDO of chief digital officer, terwijl uw voornaamste taak bestaat uit een digitale transformatie. Wat is uw mening hierover? KOEN VAN LOO: Weet u, chief digital officer of zelfs chief digital information & innovation officer zoals Erwin Verstraelen (van Port Of Antwerp, die onlangs werd verkozen tot CIO of the Year 2018, nvdr.), de titel doet er niet echt toe. Vroeger hield de CIO zich voornamelijk met technologie bezig, maar nu is het vooral belangrijk om mee te denken met de business, om de technologische expert te zijn die met de entiteiten in dialoog gaat om toegevoegde waarde te bieden. IT moet immers een rol spelen als adviseur en facilitator en tegelijkertijd de activiteit van de onderneming ondersteunen. Ook moet IT innovatie op alle niveaus van de organisatie stimuleren, en tegelijk tegen een lagere kostprijs werken. Bij Renson zal IT nooit de hoogste prioriteit krijgen, zoals bij een bank bijvoorbeeld. Hier ligt de nadruk op innovatie en marketing. Maar het spreekt vanzelf dat digitalisering belangrijk is om over te stappen van de verkoop van materialen alleen naar innovatieve oplossingen en applicaties. Hiervoor blijft het contact met het distributienetwerk belangrijk, maar we moeten ook communiceren met de eindklant als onderdeel van een B2B2C-aanpak. Met dit in gedachten moet IT communiceren met R&D (ongeveer honderd mensen bij Renson, nvdr.) en met de productie-eenheden en marketing.