Tax-on-Web bewijst "dat Java en J2EE performanter zijn dan Cobol op mainframe", herhaalt it-directeur Louis Collet van de FOD Financiën nog eens met klem. De toepassing werd namelijk volledig herschreven en geoptimaliseerd, en geeft blijk van zowel vermogen als flexibiliteit, "zonder dat de burger een echt verschil merkt."
...

Tax-on-Web bewijst "dat Java en J2EE performanter zijn dan Cobol op mainframe", herhaalt it-directeur Louis Collet van de FOD Financiën nog eens met klem. De toepassing werd namelijk volledig herschreven en geoptimaliseerd, en geeft blijk van zowel vermogen als flexibiliteit, "zonder dat de burger een echt verschil merkt." Naast het aanhoudende gesleutel aan Tax-on-Web heeft het it-departement van Financiën al de helft van de weg afgelegd in zijn moderniseringsprogramma Coperfin. Diverse grote contracten werden al, of zullen nog worden toegewezen. Zo werd het systeem voor scanning van de aangiften (contractvernieuwing na 5 jaar) toevertrouwd aan Iris. Met twee grote wijzigingen: enerzijds worden de aangiften direct naar de scancentra in Namen en Gent gestuurd (3,8 miljoen aangiften); anderzijds omvat de scanning voortaan een OCR-gedeelte (en dus niet alleen maar 'bitmap'-scanning) met indexering op 80 procent van de bijlagen op basis van sleutelwoorden. "Iris steunt hiervoor op 3 herkenningsmachines, met een 'voting' ertussen" , vervolgt Louis Collet. Iris heeft overigens een pdf-compressiealgoritme ontwikkeld wat kleurscanning mogelijk maakt waarbij het beeld slechts een derde weegt van het vroegere zwartwitbeeld. De scanning van permanente documenten wordt voortgezet zodra de scanning van belastingaangiften afgerond is, kwestie van het aantal elektronische archieven te verhogen. De vernieuwing van het e-mailsysteem (35.000 'mailboxen') staat op stapel. Hiervoor werd Lotus Notes gekozen; de dossiertoewijzing is nog hangende. Het 'open source'-product van Bull haalde het dus niet. Voor de FOD Financiën is het e-mailsysteem een 'commodity' die op zeer korte termijn moet kunnen draaien. Cognos werd geselecteerd voor het prestatiebeheer van de FOD Financiën. In dit raamcontract zijn ook Cegeka (migratie en aanpassing van de bestaande instrumenten voor prestatiebeheer en installatie van nieuwe tools) en Delta i Consulting (advies in beheer, met name voor de keuze van de indicatoren voor prestatiemeting) betrokken. Daarnaast is weer een schijf van 6.000 pc's aan vernieuwing toe. "We denken aan laptops in plaats van kantoor-pc's en aan lichte desktops om het beheer te vereenvoudigen", legt Louis Collet uit. Op die pc's wordt OpenOffice geïnstalleerd hoewel de eindgebruiker ook voor Microsoft Office mag kiezen. Ook aan de vernieuwing van de infrastructuur komt voorlopig geen einde: na een eerste contract voor Siemens SBS en NRB, prijkt op de website van Financiën momenteel het bestek voor de toewijzing van een tweede luik van het 'datawarehouse' en risicoanalyse voor de ondernemingen. Op die site zijn overigens nog veel meer bestekken te vinden: het beste bewijs dat it naarstig voortwerkt, met of zonder regering. Marc Husquinet