"In 38 jaar informatica heb ik alle mogelijke it-activiteiten op alle mogelijke platformen de revue zien passeren", trekt Jean-Pierre Nactergal van leer. Hij startte zijn carrière bij een constructeur, vestigde zich daarna als consultant en bekleedde it-managementfuncties (van projectleider tot Europees it-directeur) bij multinationals. In 1986 werd hij cio van Spadel.
...

"In 38 jaar informatica heb ik alle mogelijke it-activiteiten op alle mogelijke platformen de revue zien passeren", trekt Jean-Pierre Nactergal van leer. Hij startte zijn carrière bij een constructeur, vestigde zich daarna als consultant en bekleedde it-managementfuncties (van projectleider tot Europees it-directeur) bij multinationals. In 1986 werd hij cio van Spadel. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Toen ik hier begon was de Groep Spadel nog sterk afgestemd op de Belgische markt en kondigde zich een grondige vernieuwing aan. It werd toen beheerd door een team van 6 medewerkers en vroeg nog heel wat codeerwerk. Inmiddels zijn de it-diensten gecentraliseerd en worden 7 geografische sites bediend. Wij staan in voor alle it-aspecten, van beheerprojecten over de volledige technische infrastructuur en de kantoorautomatisering. En ook telefonie begint stilaan deel uit te maken van onze activiteiten. De organisatie stoelt op twee pijlers. IT/Business Solutions neemt projecten rond beheersinformatiesystemen voor zijn rekening. IT/Technical Solutions verbetert de technische infrastructuur, beheert de veiligheid en houdt het gebruik van de it-middelen onder controle. JEAN-PIERRE NACTERGAL: We hanteren een strategie van gecentraliseerde oplossingen die vanop afstand gebruikt kunnen worden. De technische ingrepen gebeuren eveneens grotendeels vanop afstand want er is geen informaticus aanwezig op onze buitenlandse sites. Alle communicatie tussen sites onderling gebeurt via een vpn en internet, met Verizon als belangrijkste partner. Afhankelijk van de site hebben we blijk moeten geven van inventiviteit door voor de kleinste sites adsl/sdsl-connecties te voorzien, tot glasvezel van de kabeltelevisie-intercommunale van Spa en zelfs een satellietverbinding met onze site in Groot-Brittannië. De back-up van onze glasvezel in Brussel loopt via een wimax draadloos breedbandnetwerk. Het it-team bestaat uit een twintigtal informatici die zich allemaal in België bevinden, verspreid over Brussel en Spa. Het team staat in voor de bedrijfsprojecten en zorgt voor de implementatie van een gediversifieerde technische infrastructuur, het beheer van de beveiliging en de exploitatie van de systemen tegen het beste dienstenniveau. We doen weinig aan ontwikkeling, met uitzondering van bepaalde interfaces en de aanmaak van een inhouse datawarehouse. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Onze infrastructuur is opgebouwd rond twee IBM iSeries-systemen gekoppeld aan verschillende servers (Wintel en Linux) die al onze functionele domeinen voor hun rekening nemen, inclusief de kantoorautomatisering. De servers zijn in functie van de applicaties deels geïnstalleerd bij Spadel Brussel en deels in Spa. Onze standaard voor e-mail en samenwerkingstoepassingen is Lotus Notes. We beschikken in alle sites van de groep over een server voor kantoorautomatisering en lokale functies. De afgelopen twee jaar hebben we ons serverpark geconsolideerd en gevirtualiseerd met VMware. Een veertigtal servers konden we zo terugbrengen tot een tiental fysieke machines, gekoppeld aan twee San's, een in Brussel en een in Spa. Beveiliging vormt een absolute prioriteit. We hebben nog nooit gegevens verloren en er is nog nooit iemand kunnen binnendringen in onze netwerken, en er zijn echt wel aanvallen geweest! We beschikken over een erg complete veiligheidsinfrastructuur en complementaire maatregelen: DMZ-zone, antivirus, firewall, antispam, filtering van de internettoegang en een 'veiligheidshandvest'. We hameren ook steeds weer op de bewustmaking van onze gebruikers. Een goed werkende spamfilter is een absolute noodzaak. Welgeteld 2,5 procent van de e-mails die ons bereiken zijn nuttige e-mails die effectief bij de gebruikers worden afgeleverd. We hebben in 2008 versie 8 van Lotus Notes geïnstalleerd ter ondersteuning van de samenwerkingsmogelijkheden en de informatie-uitwisseling, dat biedt vooral mogelijkheden op het vlak van documentbeheer en de aanmaak van geïntegreerde workflows. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Wat de toepassingen betreft, was vooral de uitrol van SAP voor finance en sales belangrijk om de kosteneffectiviteit te optimaliseren en scherpere analyses van de winstgevendheid mogelijk te maken. SAP kwam in de plaats van een intern ontwikkelde oplossing voor sales en een BPCS-pakket voor Finance. We kozen Deloitte als externe partner en we haalden zo snel mogelijk de nodige expertise binnen, zowel voor de configuratie van SAP als voor de aanvullende ABAP-programmatuur en het opvragen van SAP-gegevens. Nog zo'n belangrijk project was en is de ontwikkeling van een BI-oplossing waarvoor we 2 pistes volgen. Voor de reporting doen we al jarenlang een beroep op Cognos. Momenteel gebruikt een honderdtal medewerkers Cognos om rapporten en cubes te bewerken, zowel bij de algemene directie als de sales-, marketing- en financedepartementen. Anderzijds zijn er de budgettaire planningfuncties, de verkoopsvooruitzichten, de projecties van uitgaven enz. Ook daarvoor wordt Cognos-software gehanteerd (Enterprise Planning en TM1). JEAN-PIERRE NACTERGAL: Voor de komende jaren werken we aan drie strategische projecten: nieuwe, grondig herdachte informatiesystemen voor de fabriek, een uitbreiding van de beheersystemen voor het management met prestatie-indicatoren en simulatiemogelijkheden, en de ontwikkeling van samenwerkingsmogelijkheden waarbij we willen inspelen op de Web 2.0. trend. Op technisch vlak zullen alle maatregelen voor business continuity en disaster recovery versterkt worden. We beschikken in het noodcentrum van IBM al over een oplossing om de iSeries-systemen te vervangen en de migratiefuncties van VMware passen eveneens in deze aanpak. Voor wat de systemen in de fabrieken betreft bestuderen we de vernieuwing van de productie, de logistiek, het voorraadbeheer en de traceerbaarheid. Het zou logisch zijn als SAP de komende jaren de BPCS-pakketten vervangt. We moeten tevens ons systeem voor het beheer van het technisch onderhoud moderniseren om de onderhoudswerkzaamheden (zowel de preventieve als de correctieve) te optimaliseren. We onderzoeken momenteel wat er op de markt beschikbaar is en meer bepaald het aanbod van SAP. Tot slot blijven we het aspect business intelligence verder ontwikkelen: we willen het onder meer uitbreiden tot de aankopen, de logistiek en de productie. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Onze optimaliseringsinspanningen van de voorbije jaren hebben al behoorlijk wat effect gesorteerd. In tegenstelling tot andere bedrijven kunnen we voor de technische infrastructuur een erg aantrekkelijke kostenratio voorleggen, we geven liever wat meer uit aan mensen en toepassingssoftware.Door de crisis zullen we in 2009 vooral de nadruk leggen op projecten die het best aansluiten op de bedrijfsstrategie, die de grootste meerwaarde opleveren voor de business en die voor een optimale service aan de klant zorgen. We willen erg goed luisteren naar onze klanten en ons erg reactief en flexibel opstellen. Daarom werden de elektronische gegevensuitwisseling (EDI), de digitalisering van de facturen en de diensten voor automatische toelevering van de grote distributiegroepen al sterk ontwikkeld. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Tot hiertoe hebben we maar weinig uitbesteed en als we het al deden gebeurde dat op een gerichte manier en maakten we ons die knowhow zo snel mogelijk eigen. Voor de SAP- en BI-implementaties waren tijdelijk een paar versterkingen nodig maar die systemen worden nu intern beheerd. Voor gespecialiseerd telecommateriaal en de back-up van het systeembeheer (iSeries en SAP) doen we een beroep op externe medewerkers. We hebben geen outsourcingproject lopen en we zien het momenteel ook niet als een kostenbesparende factor. Het blijft evenwel een vraag die we ons regelmatig moeten stellen want in principe is het niet gezond om alles intern te willen doen. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Vreemd genoeg niet. Het personeelsverloop is totnogtoe erg beperkt gebleven en we hebben de laatste jaren mensen kunnen aanwerven via rechtstreekse relaties of mondreclame. Dat is ongetwijfeld het gevolg van de aantrekkelijke jobs die we aanbieden, die in het verlengde liggen van het veelbelovende imago van Spa en het uitstekende sociaal klimaat in de onderneming. We hanteren sterke, polyvalente en creatieve profielen. JEAN-PIERRE NACTERGAL: De cio moet steeds vaker een businesspartner zijn die een bedrijfsbrede kijk heeft op de activiteiten en de processen. Maar we kunnen uiteraard niet de plaats innemen van de vakgebieden. Het komt er in de eerste plaats op aan de procesmatige en organisatorische aspecten te behandelen alvorens een tool te implementeren. Geen technologie om de technologie. It-projecten zijn immers steeds vaker de drijvende kracht achter verandering in een bedrijf. Van een cio wordt visie verwacht, een diepgaande kennis van de business en uitstekende relationele vaardigheden in zijn contacten met de algemene directie en de andere departementen. JEAN-PIERRE NACTERGAL: Duurzame ontwikkeling is op alle niveaus een strategische prioriteit voor de Groep Spadel: bescherming van het leefmilieu in de zone waar het bronwater wordt gewonnen, recyclage van materialen, acties bedoeld om het energieverbruik in te perken. De it-afdeling onderschrijft die trend en groene IT is uitgegroeid tot een vast onderdeel van de bedrijfsmentaliteit. De afgelopen twee jaar hebben we daartoe al heel wat maatregelen getroffen zoals de optimalisering van het printerpark, de modernisering van het airconditioningsysteem, de installatie van flatscreens, wijziging van onze opslagtechnologie. Marc Husquinet