De it-afdeling houdt daar duidelijk een andere visie op na. Eén op de drie cio's vindt dat zijn it-medewerkers wel degelijk regelmatig, altijd zelfs, de stuwende krachten zijn achter innovatieve projecten. Als diezelfde vraag gesteld wordt aan de baas van de onderneming dan is die het daar helemaal niet mee eens. Ruim negen op de tien ceo's vinden dat de it-afdeling niet de driver is. "Er is duidelijk een verschil in perceptie. Innovatie scoort in het algemeen niet hoog. Automatisering blijft de komende drie jaar de it-strategie bepalen," meent partner Carlo Shüpp van Deloitte Consulting op basis van de 2008 studie over de 'IT Business Balance'. In dat onderzoek werden 300 bedrijven ondervraagd uit onder andere België, Frankrijk, Nederland en Italië. De cio en de ceo blijken nog vaak in een andere wereld te leven, maar wil de bedrijfsleider wel dat de it-afdeling zijn business beïnvloedt? Het imago van het it-de...

De it-afdeling houdt daar duidelijk een andere visie op na. Eén op de drie cio's vindt dat zijn it-medewerkers wel degelijk regelmatig, altijd zelfs, de stuwende krachten zijn achter innovatieve projecten. Als diezelfde vraag gesteld wordt aan de baas van de onderneming dan is die het daar helemaal niet mee eens. Ruim negen op de tien ceo's vinden dat de it-afdeling niet de driver is. "Er is duidelijk een verschil in perceptie. Innovatie scoort in het algemeen niet hoog. Automatisering blijft de komende drie jaar de it-strategie bepalen," meent partner Carlo Shüpp van Deloitte Consulting op basis van de 2008 studie over de 'IT Business Balance'. In dat onderzoek werden 300 bedrijven ondervraagd uit onder andere België, Frankrijk, Nederland en Italië. De cio en de ceo blijken nog vaak in een andere wereld te leven, maar wil de bedrijfsleider wel dat de it-afdeling zijn business beïnvloedt? Het imago van het it-departement staat op een laag pitje. 40 procent van de ceo's zijn pessimistisch over de goede afloop van it-projecten en weet dat één op de drie projecten niet op tijd en alvast niet binnen het budget wordt afgeleverd. Geen wonder dat de bedrijfsstrategie en de it-strategie vaak slechts op elkaar worden afgestemd op het moment dat er de budgetten ter sprake komen. Weinig ondernemingen beschikken over een formeel 'it steering committee' waarin business en it op elkaar afgestemd worden. "Vaak gaat het dan nog alleen over financiële zaken en investeringen. Een visie op lange termijn, meer nog, de voldoening van de eindgebruiker komen amper aan bod," aldus Carlo Schüpp. De cio wordt trouwens erg laat betrokken bij strategische bedrijfsbeslissingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vanson Bourne Research in opdracht van Progress Software onder 500 Europese it-verantwoordelijken. Slechts één op de tien van de Belgische respondenten geeft aan dat strategische beslis-singen pas worden genomen als de it-organisatie zich engageert. In 38 procent van de gevallen wordt eerst de businessstrategie uitgedokterd en pas daarna wordt de it-organisatie ingeschakeld. Jan Roels, salesmanager bij Progress Software, vreest terecht dat de innovatieve kracht van organisaties hierdoor onder druk komt te staan. Ook Carlo Shüpp van Deloitte Consulting vindt dat de ceo de hand moet uitsteken naar de cio. "De bedrijfsleiders zijn zich niet bewust van de organisatorische impact van it-beslissingen. Zo is de keuze van een erp-systeem meer dan louter technologie. Het kan de business serieus beïnvloeden en een concurrentieel voordeel opleveren." Ook de keuze van technologiepartners kan belangrijk zijn voor de business op lange termijn. Heel vaak beslist de it-afdeling autonoom over de technologie en de it-leveranciers. Volgens het onderzoek van Progress Software zegt twee op de drie cio's dat het gebrek aan begrip tussen business en it de groei en het rendement van hun bedrijf in de weg staat. Zo geeft 77 procent aan dat hun organisatie behoefte heeft aan real-time gegevens en actuele informatie, maar slechts 39 procent kan deze informatie ook daadwerkelijk ontsluiten wanneer dat nodig is... Het is dan ook de vraag of de ceo wel gelooft in de it-afdeling als ideale informatieleverancier. 30 procent van de bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat er nog nooit it-beveiligingsproblemen in hun onderneming opdoken. Zou het kunnen dat de cio dergelijke incidenten liever niet doorspeelt aan de grote baas? Transparantie is blijkbaar niet meteen de hoogste prioriteit voor de it-afdeling. Geen wonder dat outsourcing voor heel wat bedrijfsleiders geen onoverkomelijke horde is. Volgens Deloitte Consulting zien bijna zeven op de tien Belgische ceo's outsourcing wel zitten. Op dat vlak is er trouwens weinig verschil met de collega-ceo's uit onze buurlanden. "Zou het kunnen dat de meeste ondernemingen outsourcing toch niet zien als een strategische beslissing, maar veeleer als een manier om de levering van it-diensten te vergemakkelijken?" Het is - volgens de studie van Progress Software - dan ook verbazend dat toch heel wat cio's in het hoogste managementcomité zitten. In België zou het om 57 procent van de it-verantwoordelijken gaan. In Frankrijk loopt dat zelfs op tot 69 procent. Dat staat in contrast met het onderzoek van Deloitte waarin zowat de helft van de ondervraagde bedrijfsleiders aangeeft dat it zelden of nooit besproken wordt tijdens de vergaderingen van het topmanagement. Slechts twee op de tien geeft aan dat het wel vaak op de agenda staat. Bij 10 procent van de ondernemingen is een flinke it-discussie een vast onderdeel van het debat.Luc Blyaert Kristof Van der Stadt