Er is epilepsie en dan is er epilepsie. In de volksgeest draait de aandoening om hevige aanvallen met stuiptrekkingen. "Dat is echter maar één vorm", zegt Tim Buckinx van Epihunter. "Er zijn ook non-convulsieve epileptische aanvallen die nauwelijks zichtbaar zijn. Het uit zich in 'staren': de epilepticus is even weg en kan dus zelf niet aangeven dat hij er niet meer bij is, maar ook de anderen zien het niet. Voor kinderen is dat op school erg vervelend: de leerkracht heeft niet door dat de leerstof of een opdracht even niet binnenkomt, en dat kan tot problemen en zelfs een verstoorde relatie met de leerling leiden. En ook voor ouders is het vaak lastig, want zij ervaren een grote rapporteringsd...

Er is epilepsie en dan is er epilepsie. In de volksgeest draait de aandoening om hevige aanvallen met stuiptrekkingen. "Dat is echter maar één vorm", zegt Tim Buckinx van Epihunter. "Er zijn ook non-convulsieve epileptische aanvallen die nauwelijks zichtbaar zijn. Het uit zich in 'staren': de epilepticus is even weg en kan dus zelf niet aangeven dat hij er niet meer bij is, maar ook de anderen zien het niet. Voor kinderen is dat op school erg vervelend: de leerkracht heeft niet door dat de leerstof of een opdracht even niet binnenkomt, en dat kan tot problemen en zelfs een verstoorde relatie met de leerling leiden. En ook voor ouders is het vaak lastig, want zij ervaren een grote rapporteringsdruk waar ze niet aan kunnen voldoen: elk half jaar vraagt de neuroloog bij een controlebezoek hoe de zaken staan, maar vaak missen ook zij aanvallen. Dat is nefast voor de behandeling, aangezien beslissingen inzake medicatie net op die kennis worden gebaseerd." De oplossing vond Buckinx met zijn achtergrond als global digital lead bij BOSE, en als chief product officer bij Joyn Belgium, in een combinatie van een gemakkelijk aan te brengen EEG-headset met een cloudplatform. Door beiden te koppelen via een app wordt niet alleen een stroom van data gegenereerd die een neuroloog in staat stelt betere beslissingen te nemen over de medicatie, via een verklikkerlichtje kan ook een leerkracht of iemand anders verwittigd worden van de aanval. Zo weet hij dat informatie even voorbijgaat en best herhaald wordt. "Ook voor de farmaceutische industrie is deze oplossing erg interessant", zegt de ontwikkelaar. "Het zal hen helpen om tot betere en snellere in-vivo trials te komen." Epihunter zal verkrijgbaar worden in een maandelijkse abonnementsformule. "De smartphone en de EEG-headset moeten de ouders zelf aankopen", klinkt het. "Op termijn moet het ook mogelijk zijn om het abonnement via een derdebetalersregeling door te voeren, zodat het kan worden opgenomen in het persoonlijk assistentiebudget. Dat is natuurlijk specifiek voor Vlaanderen, want elk land heeft op het vlak van gezondheidszorg zijn eigen regels en het is de bedoeling dat Epihunter internationaal gaat. Het is uiteindelijk een heel erg specifieke nichemarkt." Buckinx en zijn co-founder en cto Niki Driessen sleutelen nog aan hun product, dat ze tegen maart 2018 commercieel willen lanceren. Tot nu toe zetten ze alles op poten met eigen kapitaal en steun van StartIt@KBC en VOKA Bryo, maar in september stapte ook IMEC in het bedrijf met een kapitaalinjectie van 70.000 euro. "Dit kapitaal wordt naast alle kennisondersteuning ook nog aangevuld met een 'entrepreneur in residence', namelijk Dirk Loeckx (ex-ceo Icometrix)", zegt de oprichter. "Met die ervaring in digitale healthcare willen we nu onze businessplannen verder ontwikkelen en het product op punt stellen. Daarvoor hebben we nu de handen in elkaar geslagen met prof. dr. Lieven Lagae van de KU Leuven om Epihunter verder te valideren in een klinische test. We hebben ook nauw samengewerkt met een interdisciplinair team van studenten van de UCLL om onze oplossing beter vorm te geven. Voor die inzet hebben ze zelfs de eerste Moving Minds Awards hebben binnengehaald." De komende maanden wil Epihunter via sociale media en patiëntenorganisaties bekend raken. "Om dat te financieren zijn er al gesprekken met verschillende partijen en zoeken we nog enkele privé-investeerders met wie we eind dit jaar een eerste seed ronde willen afsluiten", klinkt het. Matthieu Van Steenkiste