1. BELGIË HEEFT EEN EIGEN DYNAMIEK

"België volgt de trends altijd een beetje later, in de adoptie van technologie en dus ook in de zoektocht naar de bijhorende profielen", weet Catherine De Caluwe, business development manager bij Computer Futures, "dat was zo bij de adoptie van BI en zal ook bij big data zo lopen. Ook de kennis van Adobe en Salesforce is wat later in België doorgedrongen dan in de meeste buurlanden.
...

"België volgt de trends altijd een beetje later, in de adoptie van technologie en dus ook in de zoektocht naar de bijhorende profielen", weet Catherine De Caluwe, business development manager bij Computer Futures, "dat was zo bij de adoptie van BI en zal ook bij big data zo lopen. Ook de kennis van Adobe en Salesforce is wat later in België doorgedrongen dan in de meeste buurlanden. Catherine De Caluwe ziet een dubbele reden voor die trage adoptie van nieuwe technologieën in België : "Ten eerste zijn we een echt kmo-land, terwijl nieuwe technologieën typisch eerst in grote bedrijven worden uitgeprobeerd. Ten tweede focust ons hoger onderwijs minder op nieuwe producten of op kennis van specifieke technologie van grote vendors. Typische opleidingen in Salesforce of SAP, zoals in het buitenland, vind je hier nauwelijks. Wij kweken anderzijds veel meer generalisten die zich vlot aan alle omstandigheden aanpassen." Dennis Britstra, business manager bij Hays, ziet nog een andere reden : "België is misschien niet het meest innovatieve land, maar dat heeft ook met een andere cultuur te maken. Belgen hebben wellicht minder behoefte aan webshops en e-commerce omdat ze het menselijk contact bij het winkelen meer waarderen dan pakweg Nederlanders." "Waar enkele jaren geleden de toekomst voor de Java-ontwikkelaars eerder somber leek, zijn de aanvragen voor zulke talenten vandaag niet meer te tellen", stelt Dennis Britstra vast. Ook de .Net-ontwikkelaars en de appontwikkelaars hoeven niet lang te zoeken naar werk op dit moment, maar de hernieuwde vraag naar Java-knobbels is toch opmerkelijk ? "Dat wel, maar niet echt verrassend. 5 à 10 jaar geleden hebben bijzonder veel bedrijven grote Java-platformen uitgebouwd. Net zoals in je eigen huis, zijn die na enkele jaren wel eens aan een verbouwing toe. Dat, samen met de aantrekkende economie, maakt de vraag naar Java-ontwikkelaars niet echt verrassend." De forse stijging in de vraag is misschien niet verrassend, maar ze bezorgt bedrijven wel kopzorgen. Het beschikbare Java-talent in België is zeer schaars. "Belgisch talent kiest vaak voor zekerheid", ondervindt Catherine De Caluwe, "al was het maar door de onzekere jobmarkt van de voorbije jaren. Belgen zijn bovendien honkvaster : zelfs van Brussel naar Antwerpen verkassen is vaak al een probleem." Dat geldt overigens niet alleen voor de Java-profielen maar voor ontwikkeltalent in het algemeen. Het dwingt bedrijven als Computer Futures en Hays om op zoek te gaan naar de geschikte profielen in het buitenland. Met een aantrekkende markt in combinatie met de (voorlopig) voorzichtige houding van potentiële kandidaten, zorgt de wet van vraag en aanbod ervoor dat de lonen voor het schaarse talent zeker zullen stijgen. Op de ict-arbeidsmarkt bepalen de kandidaten opnieuw het spel. "Werkgevers moeten niet meer de vraag stellen 'waarom zou u hier willen werken' maar uitleggen 'waarom zou u hier moéten werken'." En het loon zal hier onvermijdelijk deel van uitmaken, aldus Catherine De Caluwe. Het zijn trouwens niet alleen de nieuwe rekruten die duurder worden, ook rekruteringsbedrijven zoals Hays en Computer Futures zelf kunnen niet langer dezelfde tarieven hanteren. "Dat stuit nog vaak op onbegrip", vertelt Dennis Britstra, "terwijl het niet meer dan logisch is : de markt trekt aan, en tegelijk is het veel moeilijker om het juiste profiel te vinden voor de behoeften van de klant. De zoektochten duren dus langer, het talent is schaarser, en toch blijft de klant vasthouden aan de lage tarieven van enkele jaren geleden. Dat valt toch moeilijk uit te leggen ?" De plotse stijging in de vraag naar Java-ontwikkeltalent illustreert perfect hoe moeilijk het is om te anticiperen op de jobmarkt van morgen : "je weet, zeker in België, wel redelijk zeker wat de komende jaren aan nieuwe technologieën zal doorbreken. Maar wanneer precies ? Dat valt al veel moeilijker te voorspellen", aldus Dennis Britstra, "we proberen dit te ondervangen door bij onze klanten te polsen welke ict-projecten de komende maanden en jaren zijn gepland. Maar ook dat kan nog veranderen, als de markt plots stagneert of net explodeert." Er is wel één toekomstvoorspelling op langere termijn waar Catherine De Caluwe zich aan durft wagen : "In the long run komt er meer ict-talent op de markt, niet alleen informatici, maar ook ingenieurs met een specifieke interesse voor technologie. Initiatieven zoals Coderdojo helpen echt om de interesse van de jongeren voor technologie te stimuleren. Alleen zijn het ook nu nog altijd vooral de jongens die 100 procent voor technologie kiezen. Jammer want bedrijven zijn vragende partij om meer vrouwen in hun ict-teams te hebben. Maar voorlopig is het vooral de BI- en analytics-afdeling die vrouwen kan bekoren." Stef Gyssels