In het nieuwe plan voor digitalisering van Wallonië wordt de nadruk gelegd op artificiële intelligentie en data. Het omvat tevens sensibiliseringsacties over het belang van digitalisering in alle sectoren, in het bijzonder in de bouwsector, de industrie en de administratie. Voor elk van die sectoren zal een chief information officer worden aangesteld, die een mentaliteitsverandering moet bewerkstelligen.
...

In het nieuwe plan voor digitalisering van Wallonië wordt de nadruk gelegd op artificiële intelligentie en data. Het omvat tevens sensibiliseringsacties over het belang van digitalisering in alle sectoren, in het bijzonder in de bouwsector, de industrie en de administratie. Voor elk van die sectoren zal een chief information officer worden aangesteld, die een mentaliteitsverandering moet bewerkstelligen. "De bedoeling is niet om het warm water opnieuw uit te vinden", zegt Pierre-Yves Jeholet, minister van Digitalisering in de Waalse regering. "We gaan verder met de uitvoering van het bestaande plan, en voegen er enkele nuances en andere krachtlijnen aan toe. Sensibilisering staat nu voorop, samen met opleiding en investering in netwerken. Het akkoord rond de gewestelijke belasting op gsm-masten dat werd aangestuurd door de Waalse Conseil du Numérique is daarin instrumenteel, omdat het mobiele operatoren in staat stelt te investeren in breedband. Daarom betreur ik dat bepaalde provincies de belasting nog steeds toepassen. Daardoor zullen miljoenen euro's niet geïnvesteerd worden in connectiviteit." "Een andere concrete maatregel zijn de 4.0-demonstratoren. Het Waalse Gewest zal miljoenen euro's investeren om ambtenaren op te leiden die bedrijven in de bouwsector en de industrie bewust moeten maken van de troeven van digitalisering, big data, en het Internet of Things (IoT). Het gaat daarbij vooral om kleine en middelgrote ondernemingen. Kmo's zijn de economische motor van Wallonië. Zij mogen de trein der digitalisering niet missen. We hebben ook een inhaalbeweging ingezet wat betreft programmeren in het onderwijs. Zo richtten we de vzw Kodo Wallonie op, die buitenschoolse informaticacursussen aanbiedt. Er worden programmeercursussen aangeboden in Charleroi en in Luik. De Conseil du Numérique zal toezien op de vordering van de 50 maatregelen in het Digital Wallonia-plan, terwijl de Agence du Numérique ze doorvoert." Op 6 december jongstleden diende Pierre-Yves Jeholet bij de ministerraad een nota in waarin de prioriteiten van de digitaliseringsstrategie voor de komende vijf jaar worden gedefinieerd. "We beginnen niet van nul. We zetten de huidige strategie verder en voegen er kunstmatige intelligentie en data aan toe. We hebben een zware sensibiliseringstaak voor de boeg bij bedrijven, burgers en ambtenaren. Ik was behoorlijk verbijsterd door de huidige staat van de digitalisering van de Waalse administratie. In vergelijking met Vlaanderen is er nog heel wat werk aan de winkel. Ik denk dat men bij de administratieve diensten is gaan inzien dat er vooruitgang moet worden geboekt, en dat daar ook motivatie voor is, maar zoals vaak het geval is in Wallonië, gebeurt dat nu nog teveel 'ieder in zijn hoekje'. Als we allemaal ons eigen ding gaan doen, komen we nergens. Vandaar ook het belang van een chief information officer, die een mentaliteitsverandering moet aanzwengelen om een ware digitale revolutie tot stand te brengen in de Waalse administratie. De Conseil du Numérique heeft dringend om die maatregel verzocht. Het zal dus ook zo gebeuren!" Ook op vlak van onderwijs ziet de minister van Digitalisering de situatie met lede ogen aan. "Het is een bittere vaststelling. Digitalisering wordt volledig vergeten in het 'pacte d'excellence' voor het onderwijs. Als we kinderen van jongs af willen leren programmeren, moet dat in het plan worden opgenomen. Het Waalse Gewest heeft al actie ondernomen door apparatuur te financieren. De Federatie Wallonië-Brussel moet volgen op vlak van scholing en ondersteuning. We mogen ons er niet tevreden mee stellen dat programmeren pas aan bod komt in het middelbaar of het hoger onderwijs." Zoals gezegd is er verder niets nieuws onder de zon. Bij de vijf sectoren waar de nadruk op ligt (digitalisering op zich, economie, administratie, gewestelijke connectiviteit en vaardigheden), komen drie prioriteiten: gaming, artificiële intelligentie en data. De minister benadrukt dat de prioriteiten worden bepaald in overleg met de verschillende actoren in het veld. "We ontwikkelen geen strategie zonder actieve betrokkenheid van de sector. Daarom hebben we in augustus vorig jaar 145 'Digital Wallonia Champions' samengebracht voor een summer school, als ambassadeurs van de digitalisering in Wallonië: bedrijfsleiders, start-up founders, opleiders, coaches, universitairen enzovoort. Hun ideeën, hun bedenkingen en hun prioriteiten tellen mee voor Digital Wallonia." Zoals elk jaar werd één van deze ambassadeurs bekroond met de Digital Wallonia Startup-of-the-year-Award. Drie kandidaten werden genomineerd voor de prijs. De eerste is ALX Systems, voor een besturingssysteem dat gebruik maakt van artificiële intelligentie om drones en autonome voertuigen te besturen. Het systeem werd recent geprezen door de NATO. De andere kanshebbers waren Prospect.io, voor hun SaaS-platform voor geautomatiseerde verkoop, en e-Peas, voor hun microsystemen die het gebruik van energiezuinige draadloze sensoren ondersteunen. Dat laatste project werd gefinancierd door het fonds W.IN.G van Digital Wallonia en The Faktory. Uit de genomineerden werd e-Peas als winnaar van het jaar 2018 gekozen. De oprichter van de start-up, Geoffroy Gosset, die de prijs in ontvangst mocht nemen van Pierre-Yves Jeholet, reageerde: "Onze technologie verlengt de levensduur van batterijen in geconnecteerde voorwerpen. Door omgevingsenergie (zonne-energie, hydraulische energie, trillingsenergie of elektromagnetische energie) te gebruiken als voeding voor micro-batterijen, werken we mee aan de ontwikkeling van volledig autonome apparatuur."