In het nieuwe plan voor digitalisering van Wallonië wordt de nadruk gelegd op artificiële intelligentie en data. Het omvat tevens sensibiliseringsacties over het belang van digitalisering in alle sectoren, in het bijzonder in de bouwsector, de industrie en de administratie. Voor elk van die sectoren zal een chief information officer worden aangesteld, die een mentaliteitsverandering moet bewerkstelligen.
...