Backup Exec 3600 Appliance is een 1U-hoge rekserver van volledige lengte met geïntegreerde Backup Exec 2012 software die in twee uitvoeringen bestaat: Essential Protection Edition en Total Protection Edition. De eerste is bedoeld voor kmo's, de tweede voor grotere bedrijven, want het is met die duurdere uitvoering eenvoudiger om meerdere appliances centraal te beheren.
...

Backup Exec 3600 Appliance is een 1U-hoge rekserver van volledige lengte met geïntegreerde Backup Exec 2012 software die in twee uitvoeringen bestaat: Essential Protection Edition en Total Protection Edition. De eerste is bedoeld voor kmo's, de tweede voor grotere bedrijven, want het is met die duurdere uitvoering eenvoudiger om meerdere appliances centraal te beheren. De appliance draait onder een door Symantec geharde 64-bit versie van Windows Storage Server 2008 R2. De hardware is volledig afkomstig van Intel en heeft een quadcore Xeon X3430 als kloppend hart. Het interne geheugen is met 16GB voldoende ruim bemeten voor de deduplicatie-optie. Ter herinnering: deduplicatie zorgt ervoor dat identieke bestanden maar één keer geback-upt worden. Dat bespaart opslagruimte en tijd. U kiest zelf of u met of zonder deze optie back-upt, maar daarna hebt u er verder geen omkijken meer naar: het werkt volledig automatisch. Intern zijn er twee 80 GB ssd-schijven die in RAID1 geconfigureerd zijn voor het besturingssysteem en vier 2 TB hot-swappable klassieke harde schijven in een RAID5-configuratie voor 5,5 TB bruikbare opslagcapaciteit. De voeding is dubbel redundant uitgevoerd. De belangrijkste aansluitingen zijn vijf gigabit Ethernet-poorten (een voor administratieve doeleinden, een voor beheer op afstand en drie voor back-ups) en een 3 Gbit/s SAS-module voor een optionele tape-eenheid. Een 1-op-1 SAS-kabel wordt standaard meegeleverd, maar de SAS-optie werkt ook met een apart aan te kopen 1-op-4-kabel. Backup Exec 2012 is na de initiële setup, waarover dadelijk meer, direct bruikbaar op deze appliance. Dat geldt ook voor de Critical System Protection module (bescherming van back-ups tegen zogenaamde zero-day malware) en de deduplicatie-optie. Agenten voor VMWare, Microsoft Hyper-V, Windows-, Linux- en Mac-computers, Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL Server, Oracle en Lotus Notes worden standaard meegeleverd. Tussen haakjes: bij VMWare wordt de virtuele machine door de appliance volledig over het netwerk getrokken. Voor HyperV is er wel een clientzijde-agent die de inhoud van virtuele machines kan dedupliceren. De Total Protection uitvoering heeft ook nog de Library Expansion Option, om tot 10 extra drives aan te sluiten, en de NDMP (Network Data Management Protocol)-optie voor snellere back-ups van NAS'en van bekende merken, naast de centrale beheeroptie voor meerdere appliances. Met de Linux Remote Media Agent kunt u rechtstreeks back-uppen naar tapes of drives die aangesloten zijn op een extern Linux-systeem. Bij de Essential Protection uitvoering kunt een of meer van die opties achteraf bijkopen. Ingebruikname van de appliance is vrij eenvoudig, al neemt het wel wat tijd in beslag en zijn er veel stappen die u exact moet opvolgen. Alleen al het starten van de appliance vóór u met de initialisatie kunt starten, duurt ruim een kwartier. De appliance voert een zelftest uit die ongeveer zeven minuten duurt. Het resultaat daarvan kunt in de webinterface opvragen via de link Selftest Factory. Als de zelftest in orde is, kan met de setup worden gestart. Na het invullen van alle configuratieopties met behulp van een wizard wordt de appliance herstart en is ze daarna klaar voor gebruik. Ook dit duurt opnieuw ruim een kwartier. Eens de initiële configuratie achter de rug, kan men starten met het gebruik van Symantec Backup Exec 2012. Administratieconsole, back-uphulpprogramma, remote agent, logverzamelaar, debug monitor en Nirvanix-configuratie zijn uiteraard Windows-programma's die u oproept via Windows rdp. De nodige links bevinden zich in de webinterface van de appliance. Wie ervaring heeft met Backup Exec kan direct aan de slag. De gedeelde schijven van de appliance dienen uiteraard als back-updoel(en). Een disaster recovery back-upjob voor de appliance zelf is vooraf gedefinieerd. Back-upjobs worden op de gebruikelijke manier geconfigureerd. Handig is dat u vooraf de credentials kunt testen, zodat u er zeker van kunt zijn dat de back-up van het gedefinieerde systeem ook lukt. Formele snelheidstesten voerden we niet uit omdat die weinig zin hebben: onze testomgeving is onvoldoende zwaar om deze appliance volledig te belasten. Maar bij het back-uppen van een NAS via ons gigabit ethernet-netwerk haalden we vlot back-upsnelheden van 660 MB à 1,3 GB per minuut. Zoeken naar individuele bestanden om ze te herstellen duurde minder dan 6 seconden. Een individueel bestandje van 11 KB terugvinden in de back-up en herstellen op een andere locatie op onze NAS duurde minder dan anderhalve minuut. Het belangrijkste verschil met de losse versie van Backup Exec 2012 is dat de applianceversie momenteel geen archivering ondersteunt. "Dynamic inclusion", dus het automatisch meenemen van nieuwe drives of virtuele machines in een bestaande back-up, is wel van de partij, maar kan natuurlijk uitgeschakeld worden. Deze kant-en-klare backup- appliance is vlot inzetbaar. Alle server- en clientlicenties zijn in de aankoopprijs vervat. Het hangt van uw concrete situatie of deze back-upoplossing een goede tco biedt, maar het grote gebruiksgemak staat in elk geval buiten kijf. PRODUCT: SYMANTEC BACKUP EXEC APPLIANCE 3600 PRODUCENT: Symantec, www.symantec.com PRIJZEN: Essential-versie: a13.370; Total-versie: a21.730 (1 jaar onderhoud en alle licenties inbegrepen) Jozef Schildermans