Meteen na uw komst bij Techspace Aero in 1992, werd u gevraagd om het huidige it-systeem van het bedrijf in de steigers te zetten en alles vervolgens in de juiste banen te leiden.
...

Meteen na uw komst bij Techspace Aero in 1992, werd u gevraagd om het huidige it-systeem van het bedrijf in de steigers te zetten en alles vervolgens in de juiste banen te leiden. Christian Thonon: Klopt. De it bestond toen uit afzonderlijke eilandjes met zeer weinig onderlinge integratie, terwijl de functionele noden slecht werden ingevuld. Het it-departement telde amper drie mensen en de governance kon beter. De it-productieafdeling en de ontwikkeling van applicaties werden volledig uitbesteed. Welke koerswijzigingen hebt u doorgevoerd? Christian Thonon: Onder impuls van de toenmalige algemeen directeur werd besloten om een nieuw geïntegreerd informatiesysteem te bouwen voor de beleidsinformatica, de industriële en de wetenschappelijke automatisering en dat op basis van op de markt beschikbare softwarepakketten, met een beperkt aantal specifieke ontwikkelingen. Onze keuze viel op de erp-oplossing van Baan, een product data managementsysteem geïntegreerd in de erp en cad/cam-oplossingen van Dassault Systems. We voeren trouwens een beleid van selectieve onderaanneming: de it-infrastructuur wordt uitbesteed (servers, werkstations, ondersteuning en helpdesk), terwijl de projecten voor de evolutie van het informatiesysteem geval per geval worden behandeld op basis van de omvang van het project, de beschikbaarheid van onze interne teams of de complexiteit van het onderwerp. Voor sommige kritieke applicaties doen we ook een beroep op applicatief onderhoud door derden. Het leek me ook belangrijk een "klantcultuur" te ontwikkelen binnen het DIS (departement informatiesystemen nvdr). Er werden SLA's ingevoerd voor onze interne klanten, die onze serviceverplichtingen en de rol en verantwoordelijkheid van iedereen verduidelijken. Hoe ziet uw it-infrastructuur eruit? Christian Thonon: De keuze viel op Windows voor zowel de servers als de pc's (onder XP), met een Oracle-database en Lotus Notes voor e-mail. We beschikken over zo'n 1.000 werkstations, 250 laptops en een dertigtal pda's. Welke rol speelt de groep Safran in de it-beslissingen? Christian Thonon: Zoals elke grote groep zijn ook wij op zoek naar schaalvergroting door pooling. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aankoopbeslissingen (pc's, servers, ...). Er werden ook bedrijfsbrede diensten ingevoerd, voor e-mail bijvoorbeeld en er komt ook een dienst voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM). De bedrijfsapplicaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de bedrijven. De meeste bedrijven van de groep gebruiken SAP. Binnen een jaar of twee gaan we waarschijnlijk nog eens nadenken over ons erp-platform en eventuele mogelijkheden onderzoeken voor pooling met andere bedrijven van de groep. Momenteel beschikken we met Baan nog over een aanzienlijke groeimarge. Welke zijn de grote lopende projecten? Christian Thonon: Het verder openstellen van onze b2b-site voor onze voornaamste leveranciers en partners is een belangrijke ontwikkelingspijler. We evolueren dus naar het concept van een 'uitgebreide onderneming', waar het hele ecosysteem van een bedrijf bij betrokken is en waarin beveiliging een belangrijke rol speelt. Het juiste evenwicht tussen de securitybeperkingen en de zakelijke behoeften vormt een permanente uitdaging. De invoering van een business intelligence-oplossing die gekoppeld wordt aan de bestaande informatiebronnen, en dan vooral het erp-systeem, is een andere grote ontwikkelingspijler. We zijn begonnen met de ontwikkeling van een datawarehouse voor de aankopen en doen hiervoor een beroep op SAS. Dit soort projecten dwingt ons een aantal dingen op een rijtje te zetten, duidelijke afspraken te maken en er voor alle belangrijke begrippen - uurtarief, basisprijs en dergelijke - dezelfde definitie op na te houden. Ongeacht de gekozen oplossing is het ontwerp van een model voor zo'n datawarehouse essentieel voor het welslagen van zo'n project. Door dit soort project zijn we met andere woorden verplicht te sleutelen aan de kwaliteit van de bedrijfsdata. Een andere ontwikkelingspijler draait rond de automatisering van bepaalde beheerprocessen. Als workflow-oplossing kozen we voor de W4-suite. Hier is de meerwaarde het denkproces dat wordt gevoerd over de werking en het herziene ontwerp van de automatiseringsprocessen. Een jaar geleden hebben we een bijstandscel opgericht voor opdrachtgevers, die moet bijdragen tot het welslagen van it-projecten. Deze cel biedt een brede waaier aan diensten zoals opdrachten voor de omkadering van een project, voorstudies, ondersteuning bij het opstellen van bestekken, ondersteuning bij het doorvoeren van wijzigingen, of methodologische bijstand. En daarna? Christian Thonon: We gaan natuurlijk ons b2b-portaal blijven verrijken en openstellen voor klanten en engineeringbedrijven. Virtualisering met VMware beginnen we toe te passen op onze servers, om en bij de 70 in totaal. Daarnaast gaan we nog een tool voor documentbeheer invoeren. Na een marktanalyse met een proof of concept en een bezoek aan meerdere referentiesites, hebben we gekozen voor het opensourceproduct Alfresco: betaalbare kwaliteit en perfect bruikbaar voor onze industrie. Hoe staat u tegenover het opensourceverschijnsel? Christian Thonon: We maken wel meer gebruik van opensourceproducten, met name voor het infrastructuurbeheer. We doen nog geen beroep op open source voor onze kernactiviteiten, maar we staan ervoor open, op voorwaarde dat ze voldoende professioneel en duurzaam zijn. Is security een rode draad in al uw it-projecten? Christian Thonon: Het spreekt voor zich dat beveiliging voor een bedrijf als Techspace Aero, uiterst belangrijk is. Vooral ook omdat wij ons tegenwoordig via het internet openstellen naar onze externe partners. Tegen 2010/2011 zouden wij graag een ISO 27000-certificering behalen. We hebben intern ook een verantwoordelijke voor de informatiesystemen die niet van de cio afhangt, om alle belangenconflicten te vermijden. Zijn opdracht bestaat erin het veiligheidsbeleid te bepalen en te waken over de toepassing ervan. We laten regelmatig in alle bedrijven van de groep veiligheidsaudits uitvoeren door externe bedrijven. Hoe groot is het it-departement? Christian Thonon: Het DIS stelt intern 18,5 mensen tewerk, inclusief de bijstandscel voor de opdrachtgevers, en we werken met ongeveer evenveel gedetacheerde werknemers van toeleveranciers. Hoe evolueren uw it-budgetten? Christian Thonon: Een van de grote uitdagingen voor een bedrijf als Tech-space Aero bestaat erin te blijven presteren ondanks de ongunstige wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar en de hoge kosten van grondstoffen. In deze context moet de it ook bijdragen tot kostenbesparingen. Ons budget haalt vandaag zo'n 2 procent van de omzet van het bedrijf. Bent u lid van het directiecomité? Christian Thonon: Ja. Het is belangrijk deel te nemen aan de beslissingen van het bedrijf, maar het is ook belangrijk dat de ontwikkelingen en aanpassingen van het informatiesysteem zo worden georiënteerd dat ze op efficiënte wijze bijdragen tot een verbetering van de prestaties. Zetelen in het directiecomité helpt om de juiste keuzes te maken. Ik ben ook lid van het informaticacomité van de groep, met daarin de cio's van de verschillende bedrijven van de groep Safran. Op die manier weet ik wat er op it-vlak reilt en zeilt binnen de groep en heb ik daar ook een stem in. Moet de cio absoluut een informaticus zijn? Christian Thonon: Het is belangrijk dat het DIS het vakgebied en het jargon van het bedrijf kent. De cio moet tegelijk de business goed begrijpen en een behoorlijk algemene kennis hebben van informatietechnologie. Is groene it voor u belangrijk? Christian Thonon: Meer en meer worden respect voor en bescherming van het milieu een prioriteit voor onze organisatie. Zo starten we binnenkort een onderzoek naar het energieverbruik in ons datacenter. Het principe van meer energiezuinigheid kadert trouwens in een groter bedrijfsproject.Marc Husquinet