Els Blaton - Chief Information Officer AXA Belgium

De Antwerpse Els Blaton, mama van 2 kinderen, werd in juli 2007 benoemd tot cio van de bankverzekeraar Axa Belgium en is een van de meest frappante it-verantwoordelijken van ons land. Ze trad in 2001 in dienst bij AXA, was 'deputy CIO' vanaf juli 2006 en verantwoordelijk voor een team van bijna 170 personen bij Axa Bank. Na de fusie met Winthertur, waarin ze een sleutelrol speelde, staat ze aan het hoofd van een departement met 600 informatici. Volgens Els Blaton bepaalt it de flexibiliteit en het reactievermogen van een bedrijf. De rol van een cio bestaat er volgens haar vooral in de behoeften van de 'business' te vertalen en de link te leggen tussen de business en it. Ze is ook lid van het directiecomité om"deel uit te maken van het management van het bedrijf" en is ervan overtuigd dat"de rol van de cio op termijn nog belangrijker zal worden. Ik denk dat ik met de professionalisering en de industrialisering van de it nog aan geloofwaardigheid kan winnen."
...

De Antwerpse Els Blaton, mama van 2 kinderen, werd in juli 2007 benoemd tot cio van de bankverzekeraar Axa Belgium en is een van de meest frappante it-verantwoordelijken van ons land. Ze trad in 2001 in dienst bij AXA, was 'deputy CIO' vanaf juli 2006 en verantwoordelijk voor een team van bijna 170 personen bij Axa Bank. Na de fusie met Winthertur, waarin ze een sleutelrol speelde, staat ze aan het hoofd van een departement met 600 informatici. Volgens Els Blaton bepaalt it de flexibiliteit en het reactievermogen van een bedrijf. De rol van een cio bestaat er volgens haar vooral in de behoeften van de 'business' te vertalen en de link te leggen tussen de business en it. Ze is ook lid van het directiecomité om"deel uit te maken van het management van het bedrijf" en is ervan overtuigd dat"de rol van de cio op termijn nog belangrijker zal worden. Ik denk dat ik met de professionalisering en de industrialisering van de it nog aan geloofwaardigheid kan winnen." Naast de afronding van de fusie met Winthertur wachten er dit jaar nog grote projecten zoals de consolidatie van de 'datacenters' en de 'reengineering' van de BOAR Retail (niet-levensverzekeringen). "Om me in mijn werk goed te voelen, moet ik ook initiatief kunnen nemen", beklemtoont de voormalige lerares wiskunde en informatica. Blaton werkte ook bij CGI in Paris waar ze in contact kwam met de verzekeringswereld, nadat ze bij Paribas Bank België het begin van "e-banking" had meegemaakt."Ik heb altijd alle kansen die zich voordeden aangegrepen."Luc Chauvin (58), burgerlijk ingenieur van opleiding, timmert al sinds 1975 aan de ict-weg en dat in de meest uiteenlopende ondernemingen en sectoren. Hij evolueerde in zijn carrière van softwareontwikkeling en systeemimplementaties in de chemische en petrochemische sector (onder meer bij Union Carbide en Westinghouse) naar project- en programmanagement bij bedrijven als Honeywell en Digital Equipment Corporation. Om uiteindelijk in de cio-stoelen te belanden van onder meer Allied Signal en Vesuvius. Sinds 2001 is hij aan de slag als ict-manager van de Vlaamse Overheid, waar hij een intern ict-team leidt van 70 mensen, aangevuld met 450 externen uit het grootschalige outsourcingcontract met het consortium EDS-Telindus. Chauvin beheert een jaarlijks budget van 90 miljoen euro per jaar. Het uitwerken van het ict-dienstverleningsmodel bij de Vlaamse overheid beschouwt hij als één van de belangrijkste projecten van zijn carrière. Geen eenvoudige klus, oordeelt hij: "We moesten rekening houden met de rigiditeit en eigenheid van de overheidsreglementering én met zeer diverse en bijwijlen tegenstrijdige klantenbehoeften." Momenteel werkt Chauvin aan het bijsturen van de outsourcingdiensten naar een 'shared services'-model'. "We zoeken een verder evenwicht tussen centrale en decentrale ict-diensten en -organisaties, waarbij de klantenbasis ( nu 13.000 gebruikers, nvdr) kan worden verruimd naar 35.000 ambtenaren," aldus de Sleidingenaar. De riem mag er soms ook af en dan geniet Chauvin graag van een goed boek, een wandeling of een verre reis. Hij heeft ook een neus voor modern design (van auto's tot meubilair) en moderne architectuur. Chauvin is gehuwd en vader van twee zonen en mag zich trouwens binnenkort voor het eerst ook opa noemen. Wanneer vanaf 2001 Union Miniere als Umicore door het leven gaat, is dat slechts het meest zichtbare tipje van de bijzonder grondige transformatie die het bedrijf (nog steeds) doormaakt. Als groep van gespecialiseerde metaalgerichte bedrijfseenheden stapt Umicore over van 'metalen naar materialen', van grondstoffenleverancier naar partner die zijn klanten gebruiksklare elementen op basis van nieuwe materialen levert. Sinds zijn aantreden als vice-president information systems in 1998 (senior sinds 2003) heeft Edwin D'Hondt deze ommezwaai - inclusief overnames en spinoffs, zoals de verzelfstandiging van de koperafdeling in 2005 en de zinkafdeling in 2006 - op een bijzonder efficiënte wijze ondersteund. Hiervoor houdt hij pragmatisch de hand aan zijn drie 'F'-en: 'Fight for the client' of de zorg voor een maximale alignering van it met de bedrijfswerking, 'Focus' zodat iedereen weet wat kan én wat niet kan en 'Fun in the job' om de nodige motivatie van de medewerkers te bekomen en te behouden. In de voorbije 'wave' heeft hij op die manier de connectiviteitslagen uitgedokterd. In de huidige 'wave' wordt gewerkt aan een concept van 'templatable business model' voor de transactielaag. In het zog hiervan zal veel aandacht uitgaan naar het intensiever beschermen van informatie. Edwin D'Hondt heeft naast een graduaat informatica ook een diploma handelswetenschappen en een MBA. Hij is tevens voorzitter van CIO Forum Belgium - een vereniging van ict-verantwoordelijken in Belgische bedrijven.Jan Deprest (45) mag de komende zes jaar Fedict blijven leiden. De ministerraad ging akkoord met het voorstel van ict-minister Vincent Van Quickenborne om de man opnieuw te benoemen in het mandaat van voorzitter van de FOD Informatie en Communicatietechnologie. Deprest voldeed aan alle voorwaarden, en kreeg bij de selectie de eindvermelding 'zeer goed' achter zijn naam. Fedict is de federale overheidsdienst die e-government projecten opstart, uitwerkt en begeleid. Eén van de recente projecten waar Deprest en co mee in de kijker liepen, was de gesmaakte herlancering van www.belgium.be. Dat Jan Deprest in 2002 interesse toonde voor het voorzitterschap van de nieuwe overheidsdienst, hoeft nauwelijks te verbazen. De job lag immers volledig in het verlengde van het carrièrepad dat hij tot dan toe had doorlopen. Deprest begon zijn carrière in 1986 bij Andersen Consulting (het huidige Accenture), waar hij niet enkel bedrijven adviseerde, maar ook verschillende West-Europese overheden bijstond over outsourcing en ict. Het duurde niet lang of hij schopte het tot associate partner. In 1999 stapte hij over naar Siemens Business Services, om er gedelegeerd bestuurder voor België en Luxemburg te worden. Deprest was er onder meer verantwoordelijk voor het algemene beleid, de strategie- en budgetbepaling, en de coördinatie met de Siemens Group. In 2002 werd Deprest onder voogdijminister Luc Van den Bossche aangesteld als voorzitter van Fedict. In die hoedanigheid mocht hij de e-government strategie van de federale overheid uittekenen. "Dit is geen politieke benoeming", zei hij toen, waarbij hij verwees naar zijn grote ervaring met consultancy, technologie en bedrijfsbeheer, en zijn ruime kennis van e-government dossiers. Ter afsluiting nog even vermelden dat België intussen als voorbeeld wordt gezien inzake e-government. Alain Grijseels, een jonge vijftiger uit Geraardsbergen, stapte ruim twee jaar geleden over van de privé- naar de overheidssector en koos daarbij voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een overheidsinstelling die 1.300 medewerkers telt en over een terugbetalingsbudget van 25,5 miljard euro beschikt. Alain Grijseels is burgerlijk ingenieur elektronica. Hij studeerde aan de VUB en begon zijn carrière in het rekencentrum van de ULB/VUB."In die tijd was de rekencapaciteit van de 'mainframes' van de twee universiteiten de grootste in Europa, op die van het CERN na", herinnert hij zich. Gryseels heeft echter ondernemersbloed en wordt 'managing partner' van SCIA-SYCO, gespecialiseerd in toepassingen met grote rekencapaciteit, voor hij in 1985 zijn eigen erp-consultingbedrijf opricht, GPS-GDG. Eind '96 treedt hij in dienst bij Olsy/Getronics als projectleider en business analist. En begin 2003 stapt hij over naar Amsit-Contraste, dat hij pas in 2005 verlaat, als het bedrijf is gegroeid van 40 naar 120 medewerkers. Bij het Riziv is Alain Grijseels als cio vooral verantwoordelijk voor it-consolidatieprojecten, disaster recovery, uitwisseling van gegevens, wettelijke archivering, beveiliging, enz. Dat gaat gepaard met projecten rond BizzTalk en SharePoint. Als hoofd van een departement met 120 medewerkers, vindt hij dat"het it-budget te lineair evolueert ten opzichte van de vraag naar nieuwe toepassingen. En in een organisatie met de omvang van het Riziv moeten we blijk geven van ondernemersgeest." "De federale administratie maakt momenteel een echte culturele revolutie door" en hij is ook van mening dat het Riziv een cruciale rol speelt ten aanzien van de zwakkeren in onze maatschappij", een uitspraak die zijn sociale betrokkenheid bewijst. We bellen Bart Sijnave net op zijn 35ste verjaardag. "Ik ben nog erg jong", benadrukt hij meermaals. "Ga ik niet uit de toon vallen tussen al die ervaren rotten?" Onnodig zo bescheiden te zijn, want het tot dusver afgelegde carrièrepad van Sijnave levert een mooi plaatje op. Na zijn doctoraat informatica aan de universiteit Gent belandde hij in 1999 bij Lernout & Hauspie, destijds logische stap voor een informaticus uit Ieper. Nauwelijks anderhalf jaar later begon het daar al "vies te ruiken", waardoor het telefoontje van de universiteit Gent welgekomen was. Tijdens het erp-project daar leerde Sijnave Jan Deprest kennen - huidig voorzitter bij Fedict en ook geselecteerd in deze lijst - die hem vroeg om mee te werken aan een erp-project bij de federale overheid. Bij Fedict zette Sijnave als program manager vervolgens ook het prestigieuze project van de elektronische identiteitskaart (eID) mee op poten en werd hij aangesteld als crisismanager voor het geflopte Phenix-project van Justitie. "Mijn analyse was: 'trek de stekker eruit', maar minister Onkelinkx wilde dat toen nog niet." In 2005 kwam Sijnave toch weer - onrechtstreeks ditmaal - bij zijn alma mater terecht als cio van het Universitair Ziekenhuis Gent. Naast het project voor de eID plaatst Sijnave zijn recente inspanningen rond het elektronisch patiëntendossier bij de meest belangrijke projecten van zijn carrière. "Dokters die vroeger heel weigerachtig stonden tegenover die nieuwigheden, komen nu aan mij vragen om hun patiëntengegevens op mijn systemen te zetten. Het wantrouwen ebt weg." In zijn vrije tijd amuseert de vader van 2 kleine kinderen (van 1 en 4) zich met digitale fotografie. Maar het liefst knutselt hij aan zijn oldtimers, een Volkswagen Kever en een Mustang. Feddy Van den Wyngaert is sinds eind 2000 actief bij de Agfa-groep in Mortsel na een carrière van 20 jaar bij ExxonMobil Chemical. Voor het petroleumconcern werkte de burgerlijk ingenieur computerwetenschappen onder meer in Frankrijk als directeur Informatica. In '94 trok hij naar de hoofdzetel in Houston (Texas) voor wereldwijde process reengineering, herstructureringsprojecten, ontwerp en uitrol van een globale it-strategie en knowledge management. Bij Agfa zette Van den Wyngaert een shared service afdeling van 550 it'ers op poten, voorheen een verzameling van centrale en decentrale departementen. Door reorganisatie, selectieve outsourcing en aangepaste governance structuren realiseerde hij een kostenbesparing van meer dan 40 procent in 5 jaar. Er volgden voor Agfa een wereldwijde uitrol van SAP en van de e-business strategie. It werd onder zijn impuls een professionele dienstverlener voor de interne businessgroepen maar ook voor twee externe bedrijven die Agfa businessgroepen overkochten. Vorig jaar coordineerde hij in het zog van de Agfa businessstrategie de opsplitsing van de it-afdelingen van de Agfa-groep: Agfa HealthCare (waar hij nu cio van is), Agfa Graphics en Agfa Materials. Vandaag staat Van den Wyngaert voor een nog grotere uitdaging: de transformatie van Agfa HealthCare naar een 'it-bedrijf' met een volledig nieuw ontwerp en nieuwe it-systemen. In één jaar tijd werden alle businessprocessen en modellen ontworpen en uitgerold met een nieuw SAP systeem in een 'service oriented' architectuur. Dit alles voor tweeduizend gebruikers in Europa in een 'big bang' binnen tijd en budget. Van den Wyngaert bewees dat hij zijn overtuiging van 'IT does matter' kan vertalen in een daadwerkelijke strategie en opmerkelijke realisaties. Van den Wyngaert is mede-oprichter van de Belgische SAP-gebruikersclub SAPience, vice-voorzitter van CIO Forum Belgian Business, en lid van de Board van zowel ADM als van het EuroCIO netwerk. De 'diplomatische problem solver' Luc Verbist (50) zetelt sinds twee jaar in het directiecomité van De Persgroep. Dat is geen toeval, want de charismatische ict-directeur geniet een grote waardering binnen zijn bedrijf, en ver daarbuiten. De wapenfeiten waar de man de voorbije jaren mee kon uitpakken, zijn onder meer de bouw van een uniek video-streaming platform voor de VMMa en voor De Persgroep, de integratie van de it-infra-structuur bij De Tijd en L'Echo, om de belangrijke overschakeling naar de nieuwe drukkerij in Lokeren niet te vergeten. "De drukkerij wordt volledig geautomatiseerd aangestuurd. Alle systemen zijn volledig geïntegreerd met elkaar, maar ook met de redactionele en de administratieve systemen. Eén en ander hebben we allemaal intern gerealiseerd. Een technisch hoogstandje was dat." Verbist stapte in 1987 de wereld van de media in als stafmedewerker van de commerciële directeur van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (nu Corelio). Bij de VUM werd hij ook verantwoordelijk voor de realisatie van de ict-projecten. In 1997 werd hij cio bij Cimad-IBM. Sinds 1998 bepaalt Luc de ict-strategie voor de printing business units van De Persgroep. Samen met maar liefst 80 medewerkers en een tiental externen zorgt hij voor de uitbouw van het ict-platform, en moet hij mee de expansiepolitiek van de groep ondersteunen. Als grootste persoonlijke verwezenlijking, noemt Verbist de begeleiding van de fusieoperatie tussen de kranten De Tijd en L'Echo. Zijn grootste inspiratiebron is Wilfried Grommen, die hem de kans heeft gegeven bij CIMAD. "In één jaar tijd heb ik toen ontzettend veel bijgeleerd. Het was de springplank naar mijn huidige functie". Thierry Vermeeren is archeoloog van opleiding maar liet zich al snel verleiden door de it-wereld: zijn doctoraat filosofie en letteren vergelijkt de manier waarop studenten in België en in de VS e-learning integreren in hun opleiding. Het lesgeven ligt hem nauw aan het hart en verplicht hem zijn gedachten te ordenen en een woordenschat te gebruiken die toegankelijk is voor jongeren. Maar zijn belangrijkste activiteit blijft het technologiemanagement. Na diverse consultancy-opdrachten bij internationale instellingen als de Europese Unie, de Raad van Europa of de Unesco wordt hij in '96 e-business manager bij Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB die hem belast met e-HR ontwikkelingen. Hij stort zich op gewestelijke ontwikkelingsprojecten in het kader van de programma's Objectif 1 en Objectif 3 en lanceert verschillende b2c-platformen (hotjob. be - leforem. be - arbajob. be). In 1999 groeit hij door tot cio en begint hij werk te maken van de modernisering van Forem. Begin 2000 zet hij 'la Direction des Systèmes d'Information' op poten en ligt hij ook aan de basis van een aantal Europese initiatieven rond werkgelegenheid zoals EDEN, een marktplaats voor werkgelegenheidsinitiatieven van de overheid (waarmee hij trouwens Telecom Manager 2003 werd van Data News), of EBP, een marktplaats voor zowel publieke als privé-spelers. Vandaag gaat zijn aandacht naar de invoering binnen Forem van een soa-platform en naar de uitrol van het Job Pass-project, dat het informatiesysteem van de werkgelegenheidsdienst moet laten overschakelen van een administratieve logica naar een meer hr-gerichte aanpak. Thierry Vermeeren is ook de voorzitter van de gloednieuwe CIO-Club Wallonie Bruxelles die de stem van de franstalige ict-verantwoordelijken wil laten horen.