Microsoft heeft de voorbije periode dan ook wat warm en koud geblazen. Bij monde van Jason Matusow, senior director Global Standards, benadrukt het bedrijf immers dat het een holistische aanpak van interoperabiliteit nastreeft en dat standaarden daar een onderdeel van vormen. Een stelling die kort daarop nog werd onderbouwd door topman Steve Ballmer en zijn aankondiging dat Microsoft eerstdaags een pak informatie over zijn api's en protocollen zal publiceren. Voorts wees Matusow eens te meer op Microsofts toezegging dat bedrijven die oplossingen rond open XML creëren, zonder vergoedingen gebruik kunnen maken van Microsofts intellectuele eigendom en patenten.
...

Microsoft heeft de voorbije periode dan ook wat warm en koud geblazen. Bij monde van Jason Matusow, senior director Global Standards, benadrukt het bedrijf immers dat het een holistische aanpak van interoperabiliteit nastreeft en dat standaarden daar een onderdeel van vormen. Een stelling die kort daarop nog werd onderbouwd door topman Steve Ballmer en zijn aankondiging dat Microsoft eerstdaags een pak informatie over zijn api's en protocollen zal publiceren. Voorts wees Matusow eens te meer op Microsofts toezegging dat bedrijven die oplossingen rond open XML creëren, zonder vergoedingen gebruik kunnen maken van Microsofts intellectuele eigendom en patenten. Tijdens een recent open XML event in London sprak David Mitchell, senior vice-president IT Research bij Ovum, uitgesproken verzoenende taal. Bij conflicten tussen groepen hebben de verschillende partijen van elkaar gewoonlijk slechts een karikaturaal beeld, stelt hij, en dat is ook zo in de strijd van de open XML'ers en de ODF'ers. En de verhitte gemoederen sust hij met 'Get a life! It's only a file format!'. Zoals er nog zoveel andere bestandsformaten zijn, en bovendien is het ook maar één klein stukje van de gehele stack. Of toch niet? Microsoft schuift twee belangrijke aspecten van open XML naar voor: de uitwisselingsmogelijkheden en het gebruik ervan voor archiveringsdoeleinden. In het eerste geval erkent Matusow dat 100 procent Microsoft-omgevingen niet bestaan en er dus nood is aan uitwisseling, zeg maar het 'vertalen' van bestanden voor gebruik in verschillende toepassingen. "Je moet bestanden kunnen omzetten!" en Microsofts stelling is dan dat open XML hiervoor de meeste flexibiliteit biedt om de meer complexe elementen in bestanden en documenten om te zetten. Daarbij wordt overwegend verwezen naar Excel spread-sheets met complexe bewerkingen, maar open XML kan blijkbaar ook bijkomende informatie over hoe de output van de informatie op andere systemen vorm krijgt, bevatten. Zo kan open XML de extra outputinfo aan voorzien in de Daisy standaard (Digital Accessible Information System), die personen met gezichts-, lees- of cognitieve beperkingen toch toegang tot digitale informatie biedt. Wat het archiveringsaspect betreft moet open XML een bestandsbeschrijving bieden die voldoende informatie biedt om ook in de toekomst het bestand nog te kunnen raadplegen. Een 'must' omdat de 'menselijke factor' - bijvoorbeeld wetgeving inzake de beschikbaarheid van informatie op lange termijn - veel trager verandert dan de aangewende technologieën (zodat al snel de toepassing waarmee een bestand of document werd aangemaakt, niet meer beschikbaar is). Sowieso zijn de uitwisselings- en bewaarmogelijkheden (en dus ook de bijhorende standaarden) van groot belang voor bedrijven en de overheid die in het kader van hun 'e-volutie' steeds meer digitaal gaan en met een zo groot mogelijke groep personen en toepassingen wil kunnen communiceren. Overigens is open XML al een standaard, stelt Microsoft, namelijk Ecma 376. Dat betekent dat deze specificatie al kan worden geïmplementeerd en dus beschikbaar is voor zowel ontwikkelaars en gebruikers. En er zijn al implementaties door derden, stelt Matusow. Zo is er de samenwerking met Novell, die vertaalsoft van en naar OpenOffice aanbiedt (en werkt aan een 'native mode' en meer uitgebreide versie hiervan). De 'fast track' procedure die 'open XML' (Ecma 376) tot een ISO-standaard moet maken, is ondertussen aan de Ballot Resolution Meeting (BRM) toe. Op deze meeting zullen de antwoorden die Ecma heeft geformuleerd op de meer dan 1000 opmerkingen na de eerste stemronde worden besproken. Een definitieve stemming zou er dan over een paar maanden komen. Maar zelfs zonder die uiteindelijke ISO-bevestiging is de Ecma 376 / open XML standaard al sterk verbeterd door dit proces, besluit Matusow.Guy Kindermans