Een doemdenker heeft niet veel meer nodig om aan te nemen dat de bedrijfstop en de it-mensen daardoor ondertussen als het ware elk in een parallel universum leven. Uit onze enquête blijkt - gelukkig - dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Op de vraag of de bedrijfstop de afgelopen twaalf maanden een andere houding gaan hanteren is tegenover de it-afdeling, antwoordt immers net de helft dat er niets veranderd is.
...

Een doemdenker heeft niet veel meer nodig om aan te nemen dat de bedrijfstop en de it-mensen daardoor ondertussen als het ware elk in een parallel universum leven. Uit onze enquête blijkt - gelukkig - dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Op de vraag of de bedrijfstop de afgelopen twaalf maanden een andere houding gaan hanteren is tegenover de it-afdeling, antwoordt immers net de helft dat er niets veranderd is. Op zich is dat in veel it-departementen ongetwijfeld al een opsteker, maar nog bemoedigender lijkt het dat toch een indrukwekkende 33 procent van de respondenten aangeeft dat de bedrijfstop in het afgelopen jaar duidelijk meer geïnteresseerd geraakt is in de mogelijkheden van de it-afdeling. 11 procent daarentegen ziet een omgekeerde beweging. Door de band genomen lijkt het er dan ook op dat de it-afdeling in het huidige negatieve economische klimaat net belangrijker geworden is voor de bedrijfstop. Naar de echte reden hiervoor is het misschien wat gissen, maar naar wat wij her en der vernemen lijkt het erop dat de bedrijfstop net door de economische crisis een redmiddel ziet in de it-afdeling. Zijn de telecommunicatiekosten te hoog? De it-afdeling zal wel een voip-oplossing uitdokteren zonder dat daar hoge investeringen mee gemoeid zijn. Moeten er nog altijd teveel dure manuren besteed worden aan administratief werk? De it-afdeling zal een aantal van die processen wel automatiseren. Wanneer we de resultaten van deze vraag opsplitsen in informatici en non-informatici, dan blijkt dat de laatste groep nog duidelijker aangeeft dat de it-afdeling belangrijker geworden is: net geen 40 procent van de non-informatici onder de respondenten ziet een grotere interesse vanuit de 'business'. It-projecten die vandaag de dag worden opgesteld, zijn projecten die op lange termijn én strategisch hun waarde moeten bewijzen. Op korte termijn speelt hoofdzakelijk - en niet geheel onverwacht - kostenbesparing mee. De meeste respondenten (39 procent om precies te zijn) geven aan dat de belangrijkste focus voor de ict-afdeling op het onderhoud en de operationele taken ligt: it als smeerolie voor de motor van het bedrijf, zeg maar. Opvallend is dat het ontwikkelen van mobiele oplossingen ondanks alle marketinginspanningen nog steeds onderaan het lijstje bengelt. Amper 7 procent geeft aan dat dit het belangrijkste focuspunt is voor zijn of haar bedrijf. Bij respectievelijk 16 en 15 procent is de belangrijkste rol van de it-afdeling om te voorzien in webapplicaties en business intelligence. Security staat met 9 procent op de vierde plaats. Wanneer we de opsplitsing maken tussen loontrekkenden en freelancers/zelfstandigen, dan is de belangrijkste conclusie dat voor de laatste groep het topantwoord 'operationele taken/onderhoud' iets minder overtuigend klinkt (31 procent). Freelancers en zelfstandigen zijn dikwijls meer gespecialiseerd in één deelgebied; ze geven telkens iets vaker dan loontrekkenden aan dat hun belangrijkte focus op webapplicaties, business intelligence, security of mobiele oplossingen ligt.tekst: Kristof Van der Stadt