De bedoeling van 'I love it' is jongeren via een reeks bedrijfsbezoeken warm te maken voor technologie. De Vrije Universiteit Brussel werkte samen met de Erasmushogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Hogeschool Gent het concept uit. Een dertigtal ondernemingen uit de technologische en de industriële sector werd bereid gevonden om zich te engageren als professionele begeleiders.
...

De bedoeling van 'I love it' is jongeren via een reeks bedrijfsbezoeken warm te maken voor technologie. De Vrije Universiteit Brussel werkte samen met de Erasmushogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Hogeschool Gent het concept uit. Een dertigtal ondernemingen uit de technologische en de industriële sector werd bereid gevonden om zich te engageren als professionele begeleiders. "We vertrekken vanuit de onderwerpen waarin jongeren geïnteresseerd zijn", geeft projectcoördinator Bart Verheecke van de Erasmushogeschool Brussel een woordje uitleg. "Aan de ene kant zijn dat technologische dingen zoals gsm's, internet of computergames. Anderzijds zijn jongeren ook sterk geïnteresseerd in kledij. Die elementen hebben we samengebracht bij 'I love it'. It staat dus evenzeer voor intelligent textiel als voor informatietechnologie. Een T-shirt dat oplicht naargelang van je emoties, een pullover die door zonne-energie een gsm kan opladen: alles is mogelijk." Op 13 januari ontving IBM de vierde Latijnse van het Koninklijk Atheneum in Halle. De jongens en meisjes kregen in de loop van de dag verschillende sessies aangeboden over onder meer nanotechnologie, rfid-tags en virtuele werelden à la Second Life. In de namiddag volgde een interactieve workshop waarin er werd gebrainstormd over het vormgeven van het 'intelligente kledingstuk' voor de wedstrijd. Hamvraag is in hoeverre de bedrijfsbezoeken effectief zijn. Bij IBM konden daar toch vraagtekens bij geplaatst worden. De presentatie van Business Development Executive Jacques De Kegel rond rfid was wel interessant, maar meer gericht op klanten van de multinational dan op leerlingen uit het secundair onderwijs. Het jonge volkje verwachtte duidelijk meer spectaculaire dingen. "De bedoeling van 'I love it' is dat de kinderen gemotiveerd worden, maar door het geven van een afstandelijke bedrijfspresentatie bereik je net het tegenovergestelde", vond ook de klasjuf. De sessie over het absorberende textiel dat gemaakt werd met de hulp van IBM nanotechnologie, kon op heel wat meer enthousiasme rekenen. Idem dito voor de concrete demonstraties van de genoemde technologieën. Toch duurde het nog tot tijdens de brainstormsessie in de namiddag voor iedereen helemaal mee was. Op dertig april vindt het slotevenement van 'I love it' plaats, waar de winnende klas met het origineelste idee wordt bekendgemaakt. Intussen hebben er zich al 37 teams ingeschreven over heel Vlaanderen. Intekenen kan nog tot 30 januari. Frederik Tibau