In de meeste van onze buurlanden bestaat al een of andere vorm van tolheffing op de wegen, voor alle automobilisten of alleen voor vrachtvervoer, in bepaalde stedelijke gebieden, etc.
...

In de meeste van onze buurlanden bestaat al een of andere vorm van tolheffing op de wegen, voor alle automobilisten of alleen voor vrachtvervoer, in bepaalde stedelijke gebieden, etc. Eind juni ging de Noord-Brabantse regio Eindhoven van start met een praktijktoets waarbij NXP en CPS Europe de 'On Board Unit' leveren, IBM voor de backbone zorgt en MagicView de website voor zijn rekening neemt. De 'On Board Unit' die alle afstanden registreert en daar een prijs op plakt, bevat de speciaal door NXP ontwikkelde ATOP-chip. Die is voorzien van een gps-ontvanger, gprs/gsm-communicatie en een beveiligingselement dat de privacy garandeert. De initiatiefnemers hechten trouwens erg veel belang aan dat laatste aspect. 35 mensen, werknemers van NXP of IBM, draaien proef met de nieuwe techniek. Er worden voor het berekenen van het tarief vier criteria in acht genomen: de afstand, het tijdstip, het type weg en (in een later stadium) het type voertuig, wat een internationale primeur is. Het project loopt over zes maanden en in 3 fases. Het test in de eerste plaats de betrouwbaarheid van de technologie en het reisgedrag van de deelnemers. Het is daarna de bedoeling via tariefverschilllen (op basis van het type weg en het tijdstip) deelnemers ertoe aan te zetten dat reisgedrag aan te passen. In een laatste fase wordt nagegaan of het nieuwe reisgedrag op termijn ook houdbaar is. Hoe de be-taling uiteindelijk zal gebeuren, ligt nog niet vast: dat kan via een centrale server die een factuur doorstuurt of via een prepaid formule. Op een beveiligde website kan de automobilist het afgelegde parkoers en de reiskosten te allen tijde checken. De voor Leuven uitgedokterde oplossing gaat van start in september en moet vanaf januari 2010 ook echt in werking treden. 1000 à 1500 mensen krijgen zo'n NXP-kastje in hun wagen dat ook weer verbonden is met de backbone van IBM in Eindhoven. Het opzet is niet zozeer een stedelijke kilometerheffing te simuleren dan wel het reisgedrag van chauffeurs in Leuven in kaart te brengen. De heffing zou trouwens niet noodzakelijk in natura worden uitgedrukt. Het proefproject komt er in nauwe samenwerking met het Mechelse Tinc, een incubatorbedrijf van ITS Belgium (Intelligent Transport Systems) dat technologische innovatie op het vlak van transport en mobiliteit stimuleert. Het IWT/IBBT kreeg een financieringsaanvraag van 5 miljoen euro voor het project. Er werd al een eerste schijf van 300.000 euro vrijgemaakt. Volgens Peter Van der Perre, algemeen directeur van ITS Belgium, zou rekeningrijden in ons land tegen 2011-2012 al worden ingevoerd voor vrachtwagens, de andere voertuigen zouden volgen tussen 2015 en 2020. "Wij willen een dialoog opstarten, en alle betrokkenen rond de tafel brengen in de schoot van Tinc." Geen voor de hand liggende opdracht want alle mogelijke overheden en ook het buitenland moeten bij het overleg worden betrokken, naast een serie leveranciers (waaronder IBM, Siemens, Alcatel, Belgacom en NXP). Maar, "wij pleiten voor één enkele dienstverlener," aldus nog Van der Perre.Marc HusquinetHet is de bedoeling via tariefverschillen de deelnemers ertoe aan te zetten dat reisgedrag aan te passen.