Wereldwijd zijn er 4.500 Lions Clubs actief, samen goed voor 1,35 miljoen leden. In België gaat het om 272 clubs en 7.500 leden. Die beheren in ons land 350 à 400.000 euro aan lidgelden. De Belgische clubs geven daarnaast jaarlijks zowat vijf miljoen euro uit aan allerlei sociale werken. Typerend voor de Lions Clubs is dat ze het beheer van die twee financiële stromen strikt gescheiden houden. Alle middelen die uit fundraising voortkomen, besteden de cl...

Wereldwijd zijn er 4.500 Lions Clubs actief, samen goed voor 1,35 miljoen leden. In België gaat het om 272 clubs en 7.500 leden. Die beheren in ons land 350 à 400.000 euro aan lidgelden. De Belgische clubs geven daarnaast jaarlijks zowat vijf miljoen euro uit aan allerlei sociale werken. Typerend voor de Lions Clubs is dat ze het beheer van die twee financiële stromen strikt gescheiden houden. Alle middelen die uit fundraising voortkomen, besteden de clubs integraal aan sociale doelen. De werkingskosten van de organisatie dragen de leden zelf, via het lidgeld. Die tweedeling vinden we ook op nationaal niveau weer, met aparte vzw's voor de administratie en de humanitaire activiteiten. De wijziging in de boekhoudwetgeving voor vzw's in 2002 - waardoor grote vzw's een dubbele boekhouding moeten voeren - en de toename van de activiteiten van de Lions Clubs zorgden voor de behoefte aan een professionele financiële oplossing. Aan een aantal grote sociale projecten hangt onder meer een luik loon- en personeelsadministratie vast. "Er komt bij onze activiteiten nogal wat administratie kijken, ook op financieel vlak", zegt Aimé D'Helft, die als council chairman van de Lions Clubs België mee de keuze voor Exact Online maakte. D'Helft was in zijn professionele loopbaan onder meer actief bij Capgemini, Alcatel en Profile Software. Hij gaf zijn oordeel over het nieuwe boekhoudpakket dan ook in de eerste plaats als informaticus. "Het was duidelijk dat er meer ondersteuning en transparantie moest komen. De nieuwe oplossing biedt meer mogelijkheden rond de opvolging en controle van de geldstromen. En er is meer gebruiksgemak. Penningmeester en voorzitter kunnen via het internet vanop om het even welke locatie op het systeem inloggen." De online ondersteuning en de hosting van Exact Online sloten bovendien een zware investering in hardware uit. "We hadden de hosting van onze websites en ledendatabank eerder al ondergebracht bij Combell. Voor onze boekhouding wilden we graag een gelijkaardige oplossing." Vandaag werken de twee overkoepelende vzw's van de Lions Clubs België met Exact Online, naast de vier districtorganisaties. De clubs zelf blijven vrij om te kiezen hoe ze hun boekhouding organiseren, al promoot D'Helft ook daar het gebruik van Exact. Dries Van Damme