In tegenstelling tot wat gebeurt in Nederland, Frankrijk of Zweden, hebben lokale Belgische overheden niet of nauwelijks geïnvesteerd in eigen netwerken, laat staan dat ze opengesteld werden voor derden. Het Parijse onderzoeksbureau Analysys Mason pleit er nu voor dat die investeringen aangemoedigd worden. Dat zal de concurrentie aanwakkeren. De netwerken kunnen inmmers ontbundeld en aangeboden worden aan andere operatoren. Zo is in Frankrijk ongeveer 40 procent van alle centrales ontbundeld dank zij lokale overheidsnetwerken. In Brussel is het glasvezelnetwerk van Iris uitsluitend bestemd voor het linken van overheids-, onderwijs- en gezondheidsinstellingen. Er wordt al langer over gedacht om het te ontsluiten voor bedrijven, maar zeker nu Belgacom drie jaar geleden mede-eigenaar werd dank zij de overname van Telindus, is daar duidelijk geen sprake meer van. Overigens pleit Analysys vooral voor overheidsinvesteringen in die regio's waar weinig glasvezel en concurrent...

In tegenstelling tot wat gebeurt in Nederland, Frankrijk of Zweden, hebben lokale Belgische overheden niet of nauwelijks geïnvesteerd in eigen netwerken, laat staan dat ze opengesteld werden voor derden. Het Parijse onderzoeksbureau Analysys Mason pleit er nu voor dat die investeringen aangemoedigd worden. Dat zal de concurrentie aanwakkeren. De netwerken kunnen inmmers ontbundeld en aangeboden worden aan andere operatoren. Zo is in Frankrijk ongeveer 40 procent van alle centrales ontbundeld dank zij lokale overheidsnetwerken. In Brussel is het glasvezelnetwerk van Iris uitsluitend bestemd voor het linken van overheids-, onderwijs- en gezondheidsinstellingen. Er wordt al langer over gedacht om het te ontsluiten voor bedrijven, maar zeker nu Belgacom drie jaar geleden mede-eigenaar werd dank zij de overname van Telindus, is daar duidelijk geen sprake meer van. Overigens pleit Analysys vooral voor overheidsinvesteringen in die regio's waar weinig glasvezel en concurrentie aanwezig is. In heel België is trouwens slechts 3 procent van alle lijnen ontbundeld. Analysys Mason maakte het rapport in opdracht van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie, het BIPT. In 2005 zat België nog in de top drie van landen met de grootste breedbandpenetratie, vandaag is het nummer acht. "Bovendien vertraagt de groei in België, terwijl de tarieven bij de duurste in Europa zijn. Het duopolie Belgacom Telenet die samen meer dan 80 procent van de markt in handen hebben, bevordert de concurrentie helemaal niet," verklaart senior manager Stéphane Piot van Analysys Mason. Piot vindt dat de aankoop van pc's gesubsideerd moet worden en dat er commerciële bundels moeten komen voor pc en breedbandverbinding samen. Alternatieve operatoren moeten voorts tv-diensten kunnen aanbieden op basis van het aanbod van Belgacom en Telenet. Analysys vindt dit noodzakelijk om de concurrentie aan te wakkeren. Dat betekent dat de concurrentie toegang moet krijgen tot de kabel van Telenet én dat er ruimte moet komen voor multicastdiensten op het bitstreamplatform van Belgacom. Beide operatoren zijn daar als de dood voor. "In België hebben we het niet over triple play maar over triple pay", argumenteerde minister Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor vereenvoudiging en ondernemen. Analysys Mason laat zich ook bijzonder kritisch uit over Belgacom en vindt dat alle wholesale DSL-aanbiedingen van de dominante operator op reële kostprijzen moeten steunen, zeker voor de ultrasnelle VDSL2-verbindingen. Bovendien moet het bitstreamaanbod dringend uitgebreid worden met quality of services zodat alternatieve operatoren ook met innoverende diensten kunnen uitpakken. Vandaag verkopen ze precies hetzelfde als Belgacom en kunnen ze niet diversifiëren. Er moeten zo snel mogelijk service level agreements komen voor het VDSL2-aanbod, waar bij niet naleving serieuze boetes aan vasthangen. Nog volgens Analysys kan het niet zijn dat Belgacom al in 2005 zijn VDSL-aanbod had, terwijl er vandaag nog altijd geen gelijkaardige dienst is voor de alternatieve operatoren, ondanks het feit dat vorig jaar al de voorwaarden gepubliceerd werden. "De concurrentie moet op gelijke voet van start kunnen gaan. Het wholesale-offer moet dus klaar zijn op het moment dat Belgacom uitpakt met zijn dienst," aldus Sté-phane Piot. Belgacom moet volgens hem veel strenger gereguleerd worden. Daarom moet de regelgever ook meer macht krijgen. "Belgacom vecht immers elke beslissing van het BIPT aan bij het gerecht. Daardoor krijg je teveel onzekerheid en veel te lange beslissingstermijnen, soms tot 26 maanden, terwijl dat in andere landen 12 tot 18 maanden is." Het BIPT moet meer middelen en werknemers krijgen, en het moet zijn beslissingen dwingend kunnen opleggen. Daarom moet volgens het Parijse adviesbureau ook de samenwerking tussen de regelgever en de media-overheid in de drie gewesten veel efficiënter lopen. Het is evenmin te spreken over de eindeloos durende beslissingsprocessen van de Raad voor de Mededinging. "Er moeten deadlines worden afgesproken." De consolidatie van de Waalse kabeloperatoren vindt Analysys Ma-son een goede zaak om Belgacom te counteren op het vlak van infrastructuur. Het grote probleem is dat er vandaag in Wallonië amper sprake is van concurrentie. Belgacom heeft er meer dan 81 procent marktaandeel op het vlak van breedband. "Eigenlijk zou het geen slechte zaak zijn mocht er een consolidatie plaats vinden van de Waalse kabelmaatschappijen en Telenet," vindt minister Van Quickenborne. Ondertussen zakt België echter steeds verder weg in de ranking van de landen met de grootste breedbandpenetratie, terwijl een recent OESO-rapport er precies op wijst dat de ontwikkeling van breedband tot 0,9 procent kan bijdragen in de groei van het bruto nationaal product van een land. "Gezien het economische klimaat kan dit een hot topic zijn," aldus nog Analysys Mason. Luc Blyaert