Het EPLnet-project (Enseignement de la Province de Liège network) dateert van 1996. Dit glasvezelnetwerk van ALE/Télédis haalde zo'n 100 Mbit maar werd vervolgens uitgebreid om de verschillende administratieve sectoren met elkaar te kunnen verbinden en schaalvoordelen tot stand te brengen, meer bepaald via een intern telefoniesysteem gebaseerd op ip-centrales en de implementatie van e-mail voor alle provinciale diensten. Naast diensten voor de onderwijsinstellingen ondersteunen de servers ook diensten voor cultuur, sport en zelfs de krant 'Liège notre province'. Het netwerk draait op volle kracht: er worden dagelijks om en bij de 200.000 externe mails verwerkt. De interne mails lopen zelfs op tot meer dan een miljoen per dag en dankzij de interne telefonie kon de telefoonfactuur gehalveerd worden van 1 miljoen tot minder dan 500.000 euro. Coördinator van het intranet van de Provincie Luik Michel Beaulen: "Het netwerk (intranet) omvat 80 toegangspunten waarachter 400 gebouwen schuilgaan. Dat komt overeen met ongeveer 214 kilometer glasvezel van telecomoperator VOO (ex-ALE-Télédis), de rest werd toevertrouwd aan Belgacom. De interne telefonie omvat meer dan 4.500 toestellen die allemaal werken via dit uitgebreide netwerk, uiteraard met een stevige besparing van de werkingskosten in het achterhoofd. Het netwerk biedt daarnaast boekhouddiensten (dubbel gebaseerd op SAP), be-talingsdiensten en Aleph, de befaamde geïntegreerde toepassing voor bibliotheekbeheer. Het principe achter het netwerk voor openbare lectuur is eenvoudig: de gemeente hoeft enkel te beschikken over een pc en een internetverbinding om toegang te krijgen tot de diensten voor bibiliotheekbeheer van de Provincie Luik. De investering ten bedrage van 4 miljoen euro zal elke lezer van de Provincie Luik die geïntegreerd is in dit lectuurnetwerk toegang geven tot alle beschikbare boeken. De lokale instanties hebben niet de mi...

Het EPLnet-project (Enseignement de la Province de Liège network) dateert van 1996. Dit glasvezelnetwerk van ALE/Télédis haalde zo'n 100 Mbit maar werd vervolgens uitgebreid om de verschillende administratieve sectoren met elkaar te kunnen verbinden en schaalvoordelen tot stand te brengen, meer bepaald via een intern telefoniesysteem gebaseerd op ip-centrales en de implementatie van e-mail voor alle provinciale diensten. Naast diensten voor de onderwijsinstellingen ondersteunen de servers ook diensten voor cultuur, sport en zelfs de krant 'Liège notre province'. Het netwerk draait op volle kracht: er worden dagelijks om en bij de 200.000 externe mails verwerkt. De interne mails lopen zelfs op tot meer dan een miljoen per dag en dankzij de interne telefonie kon de telefoonfactuur gehalveerd worden van 1 miljoen tot minder dan 500.000 euro. Coördinator van het intranet van de Provincie Luik Michel Beaulen: "Het netwerk (intranet) omvat 80 toegangspunten waarachter 400 gebouwen schuilgaan. Dat komt overeen met ongeveer 214 kilometer glasvezel van telecomoperator VOO (ex-ALE-Télédis), de rest werd toevertrouwd aan Belgacom. De interne telefonie omvat meer dan 4.500 toestellen die allemaal werken via dit uitgebreide netwerk, uiteraard met een stevige besparing van de werkingskosten in het achterhoofd. Het netwerk biedt daarnaast boekhouddiensten (dubbel gebaseerd op SAP), be-talingsdiensten en Aleph, de befaamde geïntegreerde toepassing voor bibliotheekbeheer. Het principe achter het netwerk voor openbare lectuur is eenvoudig: de gemeente hoeft enkel te beschikken over een pc en een internetverbinding om toegang te krijgen tot de diensten voor bibiliotheekbeheer van de Provincie Luik. De investering ten bedrage van 4 miljoen euro zal elke lezer van de Provincie Luik die geïntegreerd is in dit lectuurnetwerk toegang geven tot alle beschikbare boeken. De lokale instanties hebben niet de middelen om dat soort uitgaven te dekken, ofschoon er nu sprake is van een maandelijkse bijdrage van 120 euro per bibliothecaris." Er staat voor het eind van deze legislatuur nog een groot project op stapel, aldus Beaulen. "De implementatie van een elektronisch beheersysteem voor de rapporten van de deputatie (het dagelijks bestuur van de provincie nvdr.) gebaseerd op de opensource-toepassing Alfresco. De eerste fase, waar een bedrag van 1 miljoen euro mee gemoeid is, is voorzien voor eind dit jaar en behelst het beheer van de gedigitaliseerde dossiers van de deputatie. Doelstelling op termijn: de opvolging van aanvragen en dossiers mogelijk maken voor de inwoners en bedrijven van de provincie. Intern wordt ondertussen nog een ander groot project bestudeerd, namelijk de informatisering van het hr-beheer." Sinds nieuwjaar is de situatie in het Waalse telecomlandschap een stuk overzichtelijker geworden. Er is enerzijds Tecteo, de holding die de Luikse intercommunale ALE en het Brusselse Brutélé omvat en er is anderzijds VOO, voortaan de enige Waalse kabeloperator aan wie de Waalse overheid haar fiat heeft gegeven om de Franstalige gezinnen te overspoelen met zijn tripleplay-aanbod (tv, telefoon, internet). Om 8 Waalse kabelbedrijven over te nemen en aldus meer dan 90 procent van de Waalse en Brusselse gezinnen te bereiken met een kabelabonnement, hangt een prijskaartje van 464,4 miljoen euro. De nieuwe groep die in zijn categorie enkel Belgacom naast zich hoeft te dulden, zou een jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard euro moeten halen met "1.600 à 1.800 medewerkers". Een mooie overwinning voor directeur Stéphane Moreau van Tecteo die er graag op wijst dat VOO "Waals en zelfs Luiks is". VOO gaat onomwonden de strijd aan met Belgacom: door alle resterende aandeelhouders uit te kopen van BeTV waarin het overigens al een meerderheidsbelang had, door een aanbod voor mobiele telefonie voor te bereiden en door zich kandidaat te stellen voor de overname van Win. Woordvoerder van Tecteo Jean-Marie Valkeners: "Met BeTV willen we onze abonnees een maximaal aantal kanalen op de kabel aanbieden om te concurreren met Belgacom. Met ons project voor mobiele telefonie willen we louter doen wat de anderen al doen. In zekere zin beschikt Belgacom al over dat aanbod nu het naast haar filialen Skynet en Proximus ook tv-content aanbiedt. Met Win zouden we ons B2B-aanbod verder kunnen uitbouwen." De intercommunale die de overname van 8 intercommunales moet verwerken, werkt ondertussen aan de harmonisering van haar netwerken die naar eigen zeggen "van erg uiteenlopende kwaliteit zijn." Het is de bedoeling in de loop van april 80 procent van het abonneebestand te bereiken, dat geschat wordt op 1.300.000 gezinnen (Wallonië-Brussel in samenwerking met Brutélé, de fusie-overname die nog aan de gang is). Al 20 jaar lang wordt de provincie Luik - ruim 1 miljoen inwoners en 84 gemeenten - geconfronteerd met de teloorgang van de staalindustrie. De torenhoge werkloosheidscijfers laten er geen twijfel over bestaan dat de regio zich op andere sectoren moèt richten. In juni 2006 was 30,2 procent van de actieve bevolking in de Cité Ardente werkzoekend. Het economische weefsel bestaat hoofdzakelijk uit microbedrijfjes en kleinere kmo's. Nauwelijks 3,3 procent van de bestaande bedrijven tellen meer dan 50 werknemers. De kmo's zijn goed voor 70 procent van de tewerkstelling. De provincie baseert haar reconversie op infrastructuurontwikkelingen voor een logistieke pijler (Luik is een kruispunt in Europa, dicht bij Duitsland en Nederland. Haar haven is de tweede grootste rivierhaven in Europa) en op innovatie, met bijzondere aandacht voor de sectoren micromechanica, biotechnologie, lucht- en ruimtevaart. In die context kunnen ict-initiatieven een geducht wapen worden in de heroriëntering van de Luikse economie. Het rapport van de denktank Liège 2020 stelt dat "de Provincie er niet bij voorbaat kan van uitgaan dat het een groeipool wordt op het vlak van ict. Het belang dat gehecht wordt aan de integratie van de ict moet nog versterkt worden. Daarvoor beschikt de provincie over twee troeven. Eerst en vooral is de ict-sector reeds aanwezig in het Luikse productieapparaat. Behalve de ict-dienstenbranche telt de provincie al meerdere bedrijven die spitstechnologie ontwikkelen. En al blijft er nog heel wat vormingswerk ten behoeve van de Luikenaars te verrichten, toch beschikken de betrokken spelers nu al over de nodige middelen en aangepaste programma's. Die programma's zijn nu echter nog hoofdzakelijk gericht op het gebruik van ict-tools. De tweede stap op middellange termijn bestaat erin de opleidingen zo aan te passen dat de Luikenaars echte leveranciers van content worden". De ULG is de tweede troef die de provincie in handen heeft. De universiteit is een heuse kweekvijver van spin-offs. Een voorbeeld daarvan is de oprichting en de verdere ontwikkeling van Star Informatic, het bedrijf dat gespecialiseerd is in geografische informatiesystemen en cartografie (nu Star Apicà). Andere spin-offs zijn Assess Group (it-diensten), Belpress (online beeldenbank), IP Trade (beveiliging, chipkaart), Pepite (Data Mining) en SpaceBel (ruimtevaarttoepassing). In totaal is de Luikse universiteit goed voor 65 spin-offs die meer dan duizend mensen tewerkstellen en een gezamenlijke omzet draaien van 100 miljoen euro. Er wordt nog onophoudelijk gezocht naar nieuw talent in de Luikse provincie. Zo ontving de regionale directie van de Luikse Forem in 2007 1.051 ict-vacatures, bovenop de 110 en 159 jobaanbiedingen die respectievelijk aan de afdelingen van Hoei en Verviers werden bezorgd. Wat opleidingen betreft vallen de inspanningen van het competentiecentrum Technifutur op. Afgelopen jaar werden er 45.000 lesuren gegeven aan 3.000 werknemers. 1.350 werkzoekenden van hun kant kregen 143.000 lesuren. In sommige gevallen worden er specifieke samenwerkingsverbanden uitgebouwd. Directeur van de ict-poot van Technifutur Georges Nikolaidis: "NRB is een erg grote ict-werkgever. We hebben samen met hen een programma opgezet om SAP-consultants op te leiden en de ondernemingen vechten om die binnen te halen. In bredere zin telt Agoria een 269 ict-bedrijven met 3.070 medewerkers en een omzet van 668 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van Henegouwen (362 miljoen euro) en de helft van Waals-Brabant (1.257 miljoen euro). Naast NRB en de videogroep EVS zorgen ook B.E.A. (meer dan 165 personen), Sylis (150), Computerland (120) en Euro-Diesel (86) voor ict-jobs. Voor het aanzwengelen van de dynamiek zijn evenwel ook rationalisaties nodig. In april heeft de Waalse overheid een agentschap ter ondersteuning van de technologie (AST)op poten gezet dat bedoeld is om een vijftigtal spelers van alle slag te vervangen. In het zog daarvan staat er een gelijkaardige structuur ter ondersteuning van de economie op stapel. Het agentschap heeft als hoofdopdracht om de drie grote groepen van technologiespelers (universitaire waardecreatie, technologische guidance in de onderzoekscentra en technologisch advies) in een netwerk samen te brengen en daarnaast adviezen en aanbevelingen op het vlak van innovatie te verstrekken aan de Waalse overheid. Hierbij zullen met name de Waalse onderzoekscentra en wetenschapsparken, de DGTRE, Innovatech, NCP Wallonie, Adifisif en PI2 betrokken worden. De verantwoordelijken hopen dat met de komst van deze nieuwe structuren het economische weefsel in het Luikse nieuw leven wordt ingeblazen. Daar kan heel Wallonië baat bij hebben. Experts zijn van oordeel dat de Waalse economie er pas bovenop komt als de twee belangrijke bassins van Luik en Charleroi gezond worden gemaakt.Jean-Luc Manise