"De Waalse verbeeldingskracht is verre van uitgeput", zegt Agnes Flémal, algemeen directrice van Wallonia Space Logistics (WSL), "maar we moeten een context creëren waarin ze concreet vorm kan krijgen." Binnen de Luikse incubator zijn inmiddels een dertigtal bedrijven ontstaan, goed voor 170 rechtstreekse banen. De profielen van die start-ups wijzen op het Waalse potentieel: ze komen zowel uit de ruimtevaartsector als uit de ingenieurswetenschappen, en zijn een uitvloeisel van de faculteiten voor toegepaste wetenschappen van Luik, Brussel en Bergen. Namen als IT Trade, Open Engineering, RFIDEA, Keyobs of Secosys zijn niet langer onbekend. Eind vorig jaar won WSL de prijs voor de beste wetenschappelijke tool in Europa. Het is dus met een typisch Luxemburgse gedrevenheid dat WSL besloten heeft om buiten de grenzen van zijn vertrouwde Luik te treden en WSLlux op te richten in de provincie Luxemburg.
...

"De Waalse verbeeldingskracht is verre van uitgeput", zegt Agnes Flémal, algemeen directrice van Wallonia Space Logistics (WSL), "maar we moeten een context creëren waarin ze concreet vorm kan krijgen." Binnen de Luikse incubator zijn inmiddels een dertigtal bedrijven ontstaan, goed voor 170 rechtstreekse banen. De profielen van die start-ups wijzen op het Waalse potentieel: ze komen zowel uit de ruimtevaartsector als uit de ingenieurswetenschappen, en zijn een uitvloeisel van de faculteiten voor toegepaste wetenschappen van Luik, Brussel en Bergen. Namen als IT Trade, Open Engineering, RFIDEA, Keyobs of Secosys zijn niet langer onbekend. Eind vorig jaar won WSL de prijs voor de beste wetenschappelijke tool in Europa. Het is dus met een typisch Luxemburgse gedrevenheid dat WSL besloten heeft om buiten de grenzen van zijn vertrouwde Luik te treden en WSLlux op te richten in de provincie Luxemburg. Na een partnership van twee jaar met Idelux, de provinciale intercommunale voor economische ontwikkeling, gaat WSLlux straks van start aan de voet van het Eurospace Center. De nieuwe incubator beslaat een oppervlakte van 1.800 m2 en krijgt een glasvezelverbinding tussen het ESA en Transinne. WSLlux zal tien ondernemingen kunnen huisvesten. Het is de bedoeling vernieuwende initiatieven te stimuleren in de provincie Luxemburg en te voldoen aan de ambities van het ESA, dat de diensten van het technische station van Redu op commerciële leest wil schoeien. Een vijftal ondernemingen, waaronder de fabrikant van test- en meetapparatuur Te-logy, zien een verhuis naar het nieuwe gebouw helemaal zitten. WSL heeft van de lancering van WSLlux gebruikgemaakt om een wedstrijd te organiseren voor eindejaarsstudenten in high-techafdelingen. De wedstrijd draait rond Galileo/GMES-applicaties en wil aandacht schenken aan innovatiegerichte ideeën van toekomstige burgerlijk ingenieurs, informatici, onderzoekers. De beste projecten krijgen een omkadering en moeten uitmonden in de oprichting van een eigen onderneming. Idelux is een van de drijvende krachten van de provincie. De intercommunale speelt duidelijk de kaart van de netwerken in deze regio waar de nabijheid met het Groothertogdom meer dan 24.000 grensarbeiders aantrekt. Joël Marinozzi, in het tijdschrift 'En-treprendre' van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg: "In zuidelijk Luxemburg is de staalindustrie als economisch zwaartepunt en aantrekkingspool voor andere bedrijven lang verleden tijd. Tegenwoordig waait ook hier de - soms vrij stormachtige - wind van de economische globalisering. Geïsoleerde bedrijven zijn ondertussen een zeldzaamheid: netwerken maken nu de dienst uit. Belgisch Luxemburg grenst in het zuiden aan Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg en samen geeft dat de Europese ontwikkelingspool Athus, Aubange, Rodange, Pétange, Longwy. Door zijn sterke groei vormt deze 'zakdoek' een belangrijke kern in de grotere regio: er wonen 11,3 miljoen mensen in een gebied van 65.400 km2, tweemaal de oppervlakte van België. Bedrijven die zich niet buiten hun binnenlandse markt wagen, rijden zich vast. Maar als ze naar hun buren kijken, zien ze een fantastisch potentieel voor economische ontwikkeling." Daarom heeft de Intercommunale netwerken opgericht om beleidsmakers en ondernemers bij elkaar te brengen: ontbijtgesprekken, conferenties, bedrijfsbezoeken. Maar er zijn naast de door Idelux geleide clubs voor ondernemingen nog meer aanspreekpunten voor de bedrijfswereld: Eurefi, de Club van exporteurs, de Club van grote ondernemingen (allebei van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg), 'L'Avenir des entrepreneurs' (Longwy), de 'Association pour le progrès du management' (APM) of lux@venir." Luxemburg is de grootste maar ook de minst bevolkte Belgische provincie. Een belangrijke troef is de geografisch strategische positie in het hart van Europa, grenzend aan Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Ondanks een gestaag groeiende bevolking (+ 6,5 procent de afgelopen 10 jaar) en meer dan 40 bedrijfszones, bestaat het industrieel weefsel van Luxemburg haast uitsluitend uit kleine structuren: 95 procent van de ondernemingen zijn kleine tot zeer kleine ondernemingen met minder dan vijf personen. Eind 2004 telde de provincie 67.989 werknemers en 22.237 zelfstandigen. De werkloosheidsgraad ligt er met 11,6 procent aanzienlijk lager dan in de rest van Wallonië. De regio telt een aantal grote opdrachtgevers zoals L'Oréal, Exxon Mobil Chemical, Ampacet Europe, Ferrero Ardennes, Spanolux of Autover. Hoewel spitstechnologie waarschijnlijk een flinke duw in de rug zal krijgen met de komst van WSLlux, is de ict-sector op zich niet zichtbaar aanwezig. Agoria telt ruim vijftien ondernemingen die actief zijn in de sector, waaronder Walcom, in 2007 verkozen tot beste Mobistar-agent, en Stesud, dat naast Ciger een belangrijke softwareleverancier voor de openbare sector. De regionale Forem-directie in Aarlen kreeg vorig jaar zo'n 122 ict-vacatures aangeboden. Aanvankelijk bestond er alleen een 'Digitale Publieke Ruimte' in Marche, maar die heeft zich inmiddels ontpopt tot een heus 'Centre de Support Télématique' (Centrum voor Telematicaondersteuning) of CST. Het centrum bevat een internetruimte waar je rustig een uurtje kan surfen, en een werkruimte waar je drie uur kan doorwerken. Het beheert de e-mailadressen en de website van de gemeente, organiseert verschillende opleidingen (gemeentepersoneel, ict-mobilisatieplan, opleidingen voor kinderen,...) en staat in voor het beheer van het it-park van de stad, de scholen, het OCMW en het Maison de la Culture (zo'n 250 toestellen). Recente projecten waren onder meer de bekabeling van het bejaardentehuis, een nieuwe it-ruimte in de school van Hollogne, de installatie van een router en een centrale in de school van Waha en de invoering van wifi-systemen in St-François (kribbe en raadszaal). Jean-Philippe Brasseur, verantwoordelijk voor de opleidingen van het CST: "Het netwerk van Marche telt - zonder het OCMW, de scholen, het Maison de la Culture en het jeugdhuis - 130 gebruikers. Vier glasvezelconnecties verbinden het stadhuis met het CST, het Maison Jadot en het Château Jadot. Een van de grote projecten van het CST in 2007 was de integratie van de elektronische identiteitskaart en de bijbehorende applicaties voor de website van de gemeente, in het kader van het plan voor administratieve vereenvoudiging van het Waals Gewest. Na authenticatie kunnen de inwoners van Marche persoonlijke gegevens bij de gemeente raadplegen, ze krijgen ook toegang tot verschillende diensten en functies, zoals het bestellen van een parkeerkaart voor bewoners of de automatische invulling en certificering van administratieve formulieren, bijvoorbeeld voor een wijziging van domicilie of het afstaan van organen. In samenwerking met Fedict, het Rijksregister, Easi-Wal, de Vereniging van Steden en Gemeenten en de DGPL (algemene directie van lokale overheden), hebben we gekeken hoe we deze procedure digitaal konden maken. Naar ons weten is het de eerste keer dat een gemeenteformulier gebruik maakt van de handtekeningfunctie van de elektronische identiteitskaart." Het project voor authenticatie via e-ID past in het kader van Qualicité, het project dat de procedures van de Waalse regering in modellen wil gieten: wat Marche heeft gedaan op het vlak van e-ID zal later ook mogelijk zijn in andere Waalse gemeenten. Anna Aguirre van het CST: "Qualicité is ontstaan vanuit de gemeenschappelijke wens van het Gewest en sommige gemeenten om it-ontwikkelingen in lokale entiteiten anders aan te pakken. De basistaken van gemeenten zijn immers overal dezelfde: boekhouding, personeelsbeheer en lonen, burgerlijke stand en bevolking,... De meeste andere interne procedures van lokale administraties zijn vaak ook erg gelijkaardig (documentenbeheer, elektronisch beheer van het college/de raad, stedenbouwkundige procedures, aanwervingen,...). Zo hebben vijf Waalse gemeenten (Aarlen, Bergen, La Louvière, Ans en Marche-en-Famenne) besloten om hun krachten te bundelen, om met behulp van de Direction générale des Pouvoirs locaux een partnership aan te gaan en het plan e-Communes samen uit te voeren. Naast de ontwikkelingen voor de elektronische identiteitskaart lopen er projecten met het oog op de informatisering van de verslagen van het college en de raad, de proactieve behandeling van stedenbouwkundige vergunningen, de follow-up en het beheer van aanvragen voor werkzaamheden."Jean-Luc Manise