Het Koninklijk Museum van Mariemont is een belangrijke wetenschappelijke instelling van de Franse Gemeenschap. Het doet dienst als laboratorium voor de invoering van nieuwe technologieën: van de digitalisering van de collecties tot Web 2.0-interactie met het publiek. Met behulp van een speciaal budget, toegekend door het PEP-programma ter bescherming en exploitatie van het erfgoed, heeft het museum al zo'n 50% van zijn collectie gedigitaliseerd (wetenschappelijke documenten, porselein, gravures, handgeschreven documenten ...).
...

Het Koninklijk Museum van Mariemont is een belangrijke wetenschappelijke instelling van de Franse Gemeenschap. Het doet dienst als laboratorium voor de invoering van nieuwe technologieën: van de digitalisering van de collecties tot Web 2.0-interactie met het publiek. Met behulp van een speciaal budget, toegekend door het PEP-programma ter bescherming en exploitatie van het erfgoed, heeft het museum al zo'n 50% van zijn collectie gedigitaliseerd (wetenschappelijke documenten, porselein, gravures, handgeschreven documenten ...). Een ander groot project in Mariemont is het gebruik van Web 2.0-toepassingen om "het museum uit zijn ivoren toren te halen en aan te tonen dat het leeft", zegt Arnaud Quentinmont, adjunct voor de digitalisering. Begin 2008 werd bijvoorbeeld een blog gestart die moet dienen als "schriftje voor beschouwingen over ons werk en dat van andere musea." De blog had lezers maar er volgde weinig interactie, en hij werd weer afgevoerd en vervangen door een Facebook-pagina waar iedereen vragen kan stellen en opmerkingen kan achterlaten. Na één jaar blijkt de pagina "een groot succes. We kunnen meer communiceren over het leven in het museum en een nauwere band vormen met het publiek." Met 325 vrienden is Mariemont het meest 'e-populaire' museum van België. Gemiddelde leeftijd van de fans: 30 tot 45 jaar - er moet dus nog werk worden gemaakt van de jongere leeftijdscategorieën. Binnenkort komt er een nieuwe blog, beheerd door het wetenschappelijk personeel. Het museum plaatst ook regelmatig filmpjes op YouTube en DailyMotion over evenementen zoals de opbouw van een tentoonstelling, de herinrichting van zalen, anekdotes over een werk dat van zaal tot zaal verhuist... Sommige video's worden tot 800 keer bekeken. De website trekt maandelijks zo'n 40.000 bezoekers aan en telt steeds meer downloads, voornamelijk van bezoekersgidsen en pedagogische dossiers voor onderwijzers. Om een breder en jonger publiek aan te trekken, wil het museum "scholen nauwer betrekken door sociale netwerken te ontwikkelen. De 2.0-generatie is immers die van de toekomstige 'vrienden' van het museum. We denken ook aan een interactieve site voor kinderen waar ze over hun ervaringen kunnen vertellen. Zo kunnen we zeer nuttige feedback verzamelen." Arnaud Quentinmont overweegt voorts podcasts voor geleide bezoeken, niet ingesproken door gidsen maar door beroemdheden: politici, acteurs, muzikanten ... "Kwestie van een museumbezoek extra aanlokkelijk te maken, met spontane commentaren." Altijd met de bedoeling het museum levendiger te maken. Daarin past ook een project dat iedereen moet toelaten zijn eigen documenten te uploaden op de nieuwe portaalsite over de geschiedenis van Henegouwen. "Om er kleine anekdotes of historische foto's aan te toe voegen. Zodat de mensen weer voeling krijgen met hun erfgoed."Brigitte Doucet