De cijfers spreken boekdelen. Volgens de recentste 'Cybersecurity workforce study' van security-expertenorganisatie (ISC)2 tellen de cyberexperten wereldwijd een 24 procent vrouwen in hun rangen. Maar dat is wel na het begrip 'cybersecurity-expert' te hebben uitgebreid tot een 'persoon die minstens 25% van zijn werktijd aan security besteedt'.
...