Safir freelance is een onderdeel van Safir consulting uit Brussel. "Bij een traditioneel consultancybedrijf staan de specialisten op de eigen loonlijst", zegt ceo Jean-Claude De Gheest. "Het bedrijf wil die mensen uiteraard zo veel mogelijk inschakelen bij klanten." Tegelijk is het als outsourcingbedrijf vandaag niet meer mogelijk om in alles gespecialiseerd te zijn. Kortom, de klant van een outsourcingbedrijf moet voor zijn project genoegen nemen met de consultants die net op dat moment beschikbaar waren. Met Safir freelance kiest De Gheest voor een heel andere benadering. "We werken enkel met freelancers. Ze staan niet bij ons op de payroll." Safir Freelance treedt op als facilitator. Het bedrijf gaat in de markt naar de juiste gespecialiseer...

Safir freelance is een onderdeel van Safir consulting uit Brussel. "Bij een traditioneel consultancybedrijf staan de specialisten op de eigen loonlijst", zegt ceo Jean-Claude De Gheest. "Het bedrijf wil die mensen uiteraard zo veel mogelijk inschakelen bij klanten." Tegelijk is het als outsourcingbedrijf vandaag niet meer mogelijk om in alles gespecialiseerd te zijn. Kortom, de klant van een outsourcingbedrijf moet voor zijn project genoegen nemen met de consultants die net op dat moment beschikbaar waren. Met Safir freelance kiest De Gheest voor een heel andere benadering. "We werken enkel met freelancers. Ze staan niet bij ons op de payroll." Safir Freelance treedt op als facilitator. Het bedrijf gaat in de markt naar de juiste gespecialiseerd freelancers op zoek, in functie van de specifieke behoeften van het project. "Op die manier zetten we de freelancers rechtstreeks aan het werk bij eindklanten. Er komt geen extra tussenschakel - bijvoorbeeld een integrator - bij kijken." Jean-Claude De Gheest heeft het principe twee jaar lang getest voor hij half april Safir freelance officieel in de markt zette. In die twee jaar bouwde hij een netwerk uit van een kleine tweeduizend gespecialiseerde freelancers. De voordelen liggen voor de hand, vindt hij zelf. "Een succesvolle freelancer staat sterk als entrepreneur. Hij heeft meer drive, is minder ziek dan een consultant die op de payroll van een bedrijf staat. Als klant heb je er meer resultaat van. Dat is gewoon zo." In België had de bedrijfswereld tegenover de freelancer lange tijd een zekere terughoudendheid, terwijl het fenomeen in het buitenland al sinds jaar en dag succesvol is. "Daar zien we nu wel verandering in komen. Bedrijven stellen vast dat de freelancer effectief voor meer toegevoegde waarde zorgt. Wanneer iets niet naar behoren werkt, dan rust de freelancer niet tot hij een oplossing heeft gevonden. Er is gewoon een andere gedrevenheid dan bij consultants die in vast dienstverband werken." De Gheest staaft zijn uitspraken met een enquête die hij over de jaren zelf bij ruim driehonderd freelancers uitvoerde. Daaruit blijkt dat het bestaande vooroordeel - free-lancers zijn opportunisten, ze doen het om meer te kunnen verdienen - niet met de werkelijkheid strookt. "Veertig procent van de freelancers geeft aan dat ze freelancer zijn geworden omdat ze meer vrijheid wilden in hun job: de vrijheid om zelf projecten te kiezen en specialiteiten te ontwikkelen. Financiële motieven komen pas op de vijfde plaats." Die vrijheid beschouwt het merendeel van de freelancers dan ook als het grootste voordeel van hun job. Als belangrijkste nadeel halen de free-lancers de factor onzekerheid aan. Een freelancer moet er zelf voor zorgen dat hij voldoende werk op de plank heeft. "Dat is uiteraard waar we met Safir freelance op inspelen", zegt Jean-Claude De Gheest. "Maar dan nog: een goede freelancer vindt altijd werk." Voor de freelancer schuilt de moeilijkheid van zijn job vaak in het feit dat hij tijdens de uitvoering van een project weinig of geen tijd heeft om prospectie te voeren naar een volgende opdracht. De freelancers die De Gheest daarover aansprak - met een gemiddelde ervaring van ruim vier jaar - melden echter dat ze op een jaar ongeveer zes weken zonder werk zitten. Dat lijkt ons veeleer een mooie vakantie dan een groot probleem. Hoewel: de voorbije maanden zag Safir freelance de vraag naar freelancers met ongeveer dertig procent dalen. "Sinds de maand mei merken we wel een opflakkering", aldus nog Jean-Claude De Gheest. "Projecten kunnen niet eeuwig blijven wachten." Safir speelt op die marktvraag nu ook in met Safir projects, waarbij het bedrijf zijn klanten complete projectteams aanbiedt die volledig uit freelancers bestaan.tekst: Dries Van Damme