Dat klinkt wat als een cliché maar Software AG heeft in de voorbije decennia - sinds het tijdperk van de mainframes, waarin het excelleerde met producten als het Adabas dbms en de Natural ontwikkelingsomgeving - zijn verdiensten bewezen met 'gründlich' ontwikkelde platformtechnologie, zowel uit eigen ontwikkeling als ingekocht. Op het recente ProcessWorld bleek dat ook de eigen producten de voordelen van de eigen technologie konden genieten.
...

Dat klinkt wat als een cliché maar Software AG heeft in de voorbije decennia - sinds het tijdperk van de mainframes, waarin het excelleerde met producten als het Adabas dbms en de Natural ontwikkelingsomgeving - zijn verdiensten bewezen met 'gründlich' ontwikkelde platformtechnologie, zowel uit eigen ontwikkeling als ingekocht. Op het recente ProcessWorld bleek dat ook de eigen producten de voordelen van de eigen technologie konden genieten. Vandaag willen bedrijven snel voordeel halen uit ontwikkelingen als cloud computing, social netwerken, mobiele toestellen en grote datasets, en dat waren ook voor Software AG de focuspunten in de nieuw aangekondigde producten. De nieuwe versie 9 van de services-gerichte webMethods suite omvat onder meer CloudStreams voor het integreren van cloudgesteunde Saas-diensten), Mobile Suite (voor beveiligde mobiele toepassingen) en Command Center (voor een gecentraliseerde kijk op configuraties, patch levels en dies meer). Software AG maakt voor dat laatste gebruik van de api's die cloudleveranciers beschikbaar stellen - een punt dat wel nog een 'hot topic' is, gezien de verschillen op dit gebied tussen de verschillende leveranciers. Ook van de Aris-productsuite - verworven door de overname van 'business process' specialist IDS Scheer - werd een versie 9 aangekondigd, die eveneens meer toegespitst is op de nieuwe 'get there faster' vereisten. Dat is allicht het duidelijkst in Aris Connect, een product dat meer betrokkenen in een bedrijf moet laten samenwerken bij het uitwerken van business procesmodellen. Vandaag gebeurt dat nog teveel in een soort conclaaf door een kleine groep experten, terwijl het beter door een zo groot mogelijke groep van echt betrokkenen kan worden opgesteld, klinkt de boodschap. Als een van oorsprong Duits bedrijf met een diepe 'engineering' traditie, onderstreept Software AG dat die claims geen snelle marketingtaal zijn, maar het resultaat van technologische ingrepen. Zo is Aris Connect slechts één voorbeeld hoe de producten van Software AG grondig werden en worden 're-architectured'. "Het heeft een compleet nieuwe architectuur," aldus Wolfram Jost, Software AG's cto, "met geen greintje client/server, maar puur services gericht en met html5 voor de gebruikersinterface. En met een 'in memory' architectuur om door te groeien." Een product voor de cloud ontwikkelen "is veel werk, en velen doen het niet. Maar als de software niet aan de cloudvereisten voldoet, dan zal de kost van de 'total cost of ownership' zeer hoog liggen wegens niet schaalbaar." Vandaag mikt Software AG wel nog op producten bij de klant zelf (on premise) of in private clouds, maar Jost gelooft wel uitdrukkelijk in hybride omgevingen. Het bedrijf werkt al meer dan twee jaar aan de nieuwe producten, en dat zal ongetwijfeld een blijvende inspanning zijn, "zonder einde, in verschillende fasen." Daarbij zal ongetwijfeld de ervaring van Software AG uit de mainframewereld - waar ooit de technologie van 'virtual machines' het daglicht zag - een voordeel vormen, maar beseft Jost terdege, "de cloud is niet de mainframe die terugkeert! Dat was een scale-up machine, terwijl het vandaag om scale-out gaat." Software AG voorziet in de nodige cloud kenmerken, zoals 'multi tenancy', elasticiteit en dies meer - inclusief voorzieningen voor security op applicatie niveau. Dat laatste recent nog door Oracle's Larry Ellison veroordeeld, maar, stelt Jost, "Ellison is een goede database-kerel. In onze architectuur beheert de toepassing de 'tenant', zodat enkel de data van de klant worden aangewend." Of Software AG over voldoende middelen beschikt om alles te ontwikkelen? Het kan altijd meer, stelt Jost droogjes, maar "er is genoeg om te doen wat je moet doen." Overigens staat Software AG ook open voor overnames van cruciale technologie, zoals onder meer TerraCotta. Met de cache-technologie van dit bedrijf onder de riem, claimt Software AG het grootste aantal gebruikers en ontwikkelaars van 'in memory' technologie voor 'big data' toepassingen. Bovendien kan deze technologie makkelijk in bestaande omgevingen worden toegevoegd. Hoe belangrijk overnames allicht zijn, blijkt hieruit dat Frederik Hanika, Software AG's sr vp voor 'mergers & acquisitions' in San Francisco is gebaseerd. Die Verenigde Staten "blijven de komende 25 jaar, of voor de voorzienbare toekomst onze belangrijkste markt," stelt overigens ceo Karl Heinz Streibich. Meer nog dan China, India of andere groeimarkten, omdat de Amerikaanse markt meer dan andere landen de maturiteit heeft om innovatie na te streven en er gebruik van te maken. Ondertussen blijft Software AG wel Europa's tweede grootste softwarebedrijf, met in het voorbije jaar een omzet van zo'n 1,1 miljard euro. In Karl Heinz Streibich heeft de Europese informatietechnologie-sector overigens een niet aflatende voorstander van meer Europese inspanningen om deze sector meer groei te bezorgen. Guy Kindermans