De krapte op de arbeidsmarkt, zeker die van de it, is niet nieuw. Dat kon u in april al in onze salarisenquête lezen, en het blijkt nog eens uit de salarisgids van Robert Half. Het rekruteringsbedrijf brengt het rapport jaarlijks uit, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek gecombineerd met eigen bevindingen. Daaruit blijkt onder meer dat het vinden van de juiste it'ers moeilijker wordt. Robert Half ondervroeg 200 Belgische cio's, waarvan 70 % toch aangaf dat de zoektocht naar gekwalificeerd talent nu moeilijker is dan vijf jaar geleden.
...

De krapte op de arbeidsmarkt, zeker die van de it, is niet nieuw. Dat kon u in april al in onze salarisenquête lezen, en het blijkt nog eens uit de salarisgids van Robert Half. Het rekruteringsbedrijf brengt het rapport jaarlijks uit, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek gecombineerd met eigen bevindingen. Daaruit blijkt onder meer dat het vinden van de juiste it'ers moeilijker wordt. Robert Half ondervroeg 200 Belgische cio's, waarvan 70 % toch aangaf dat de zoektocht naar gekwalificeerd talent nu moeilijker is dan vijf jaar geleden. Dat geldt voor zo goed als alle profielen, zegt Jeroen Diels, director Robert Half in België: "Om de eenvoudige reden dat door digitalisering de vraag alleen maar stijgt, in alle bedrijfsdomeinen. Daar komt nog bij dat het aantal mensen dat in it actief is, in België effectief is gedaald." Het helpt ook niet dat er ondertussen meer wordt gevraagd dan het klassieke profiel. "Er worden nieuwe competenties gevraagd", zegt Diels. "Er is bijvoorbeeld een sterke vraag naar mensen die het technisch goed begrijpen maar die ook de noden van de business kunnen zien, die ze kunnen vertalen naar de juiste tools voor vandaag en de toekomst." Kort gezegd heeft digitalisering in veel sectoren niet zozeer tot gevolg dat er minder jobs zijn, maar dat ze veranderen, volgens Robert Half. "We staan als rekruteerder heel sterk in finance en accounting. Daar is de digitalisering vrij snel ingezet. Je ziet daar dat de noodzaak naar het ingeven van data en het verwerken ervan geautomatiseerd wordt. Met als gevolg dat het analyseren en interpreteren daarvan belangrijker wordt." Het accuraat verwerken van gegevens blijft belangrijk, zegt Diels, maar de skills die nodig zijn bij medewerkers verhuizen toch meer richting 'nadenken met de organisatie'. Het gaat niet langer om het puur verwerken van data. Want die verwerking, dat kan de computer zelf wel. Wat doen bedrijven om die profielen dan te houden? Zoals u ook verder in dit dossier kunt lezen, gaat het dit soort werknemers meestal niet om alleen maar het geld. "Er is natuurlijk het salarisaspect", zegt Jeroen Diels, "maar we zien ook een stijging van mensen die van job veranderen, en dat is vaak om andere redenen. Ze willen vaak nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren. Mensen vinden het belangrijk om in organisaties te werken waar ze nieuwe dingen leren, in ander projecten werken. Daar kan je kandidaten mee aantrekken." Daarnaast ook dat andere oude zeer: de balans tussen werken en leven. "Als een bedrijf flexibiliteit kan leveren, zoals het afstappen van de klassieke uurregeling zodat je voor of na de file op kantoor komt, is dat al belangrijk voor een goede balans." Het onderzoek van Robert Half ziet nog een belangrijke derde factor in het aantrekken en houden van deze felgezochte profielen: erkenning. "Werknemers willen niet gewoon een schakeltje zijn", legt Diels uit. "Ze willen dat hun werk ertoe doet. Dat iedereen zich deel voelt van het geheel. Mensen die net afgestudeerd zijn, gaan ook vaker vragen wat de waarden zijn van het bedrijf, die op basis daarvan ook keuzes gaan maken. Zien ze zichzelf daar gelukkig zijn? Het financiële is belangrijk, maar als bedrijf moet je meer bieden dan dat." Els Bellens"Het financiële is belangrijk, maar als bedrijf moet je meer bieden dan dat"