Erfgoed 2.0 had als doel onderzoek te verrichten naar de digitale ontsluiting van erfgoed. De bevindingen van een grootschalig gebruikersonderzoek stroomden door naar het technische niveau, om te resulteren in een concrete demo-opstelling op de erfgoedsite van Abdij Herkenrode nabij Hasselt. Concreet komt het erop neer dat je tijdens je bezoek niet langer een dikke informatiegids moet meesleuren, maar dat je een pda meekrijgt die jou alleen die informatie meegeeft waarin je geïnteresseerd bent.
...

Erfgoed 2.0 had als doel onderzoek te verrichten naar de digitale ontsluiting van erfgoed. De bevindingen van een grootschalig gebruikersonderzoek stroomden door naar het technische niveau, om te resulteren in een concrete demo-opstelling op de erfgoedsite van Abdij Herkenrode nabij Hasselt. Concreet komt het erop neer dat je tijdens je bezoek niet langer een dikke informatiegids moet meesleuren, maar dat je een pda meekrijgt die jou alleen die informatie meegeeft waarin je geïnteresseerd bent. Het systeem werkt met localisatiebepaling: gps in een buitenomgeving, en wifi binnenshuis. "Wifi kwam als de meest aangewezen technologie uit onze studie", verduidelijkt Matthias Strobbe die zich met het netwerkgedeelte bezig hield. Aan de hand van de signaalsterkte kan afgeleid worden waar een persoon zich precies bevindt. Het nadeel is de foutenmarge, maar die weegt volgens Strobbe niet op tegen een aantal voordelen. Bij een systeem met barcodes of rfid's bijvoorbeeld is nog steeds een manuele tussenkomst van de gebruiker nodig. Moderne sensornetwerken zijn dan weer prijzig en minder geschikt in een erfgoedomgeving waar het vaak niet voor de hand ligt om zo-maar iedere kamer met een of meerdere sensors uit te rusten. Christophe Soulliaert van Erfgoed Vlaanderen is alvast van plan om de technologie te gaan gebruiken op de site in Herkenrode en denkt aan het gebruik van video's tegen 2011. Volgens Soulliaert bestaat er vanuit de privésector veel interesse en is hij al in gesprek met een aantal potentiële partners. "Voor ons is het met name belangrijk dat we de jeugd kunnen warm maken om ons cultureel erfgoed te ontdekken. Via moderne technologie wordt de drempel verlaagd", zegt Soulliaert die verder veel belang hecht aan het voor- en natraject dat partner Adlib op poten zette. De idee daarbij is dat je thuis je bezoek aan een museum voorbereidt door op een soort communitysite een 'avatar' aan te maken en aan te geven wat je precies wilt bekijken. Tijdens het bezoek link je je avatar aan je pda, zodat je bij je thuiskomst nog een vervolg aan je bezoek kunt breien. Zo kan je zelfs via een mash-up-applicatie met Google Maps bekijken welke route je precies gevolgd hebt en die eventueel delen met andere gebruikers. Ook een integratie met Facebook en Twitter behoort tot de mogelijkheden. Een andere grote uitdaging voor het Erfgoed 2.0 project was het creëren van een metadata- en uitwisselingsmodel voor de Vlaamse sector. "Echt een uitdaging, want er zijn heel wat verschillende schema's in omloop in de erfgoedsector. Omdat mapping door de grote hoeveelheid geen oplossing is, hebben we ervoor gekozen om een nieuwe, gemeenschappelijke metadatalaag te creëren die bovenop de bestaande metadata komt", legt Sam Coppens van het IBBT uit. Afwachten nu of de vele Vlaamse erfgoeddatabanken ook echt zullen meestappen in het verhaal, om zo tot één gefedereerde database te komen.Kristof Van der Stadt