Op dit ogenblik kan je in Belgische domeinnamen uitsluitend traditionele cijfers en letters gebruiken. Een bedrijf als Nestlé diende zijn naam dus noodgedwongen zonder accent te regis-treren. Internetsoftware leest momenteel alleen de letters van a tot z en de cijfers van 0 tot 9. Een tijdje geleden heeft de Internet Engineering Taskforce (IETF), een internationale organisatie die standaarden oplegt en implementeert, echter een soort van 'vertaalsysteem' bedacht waarbij je - zonder aan de software te moeten sleutelen - toch vreemde karakte...

Op dit ogenblik kan je in Belgische domeinnamen uitsluitend traditionele cijfers en letters gebruiken. Een bedrijf als Nestlé diende zijn naam dus noodgedwongen zonder accent te regis-treren. Internetsoftware leest momenteel alleen de letters van a tot z en de cijfers van 0 tot 9. Een tijdje geleden heeft de Internet Engineering Taskforce (IETF), een internationale organisatie die standaarden oplegt en implementeert, echter een soort van 'vertaalsysteem' bedacht waarbij je - zonder aan de software te moeten sleutelen - toch vreemde karakters kan gebruiken in domeinnamen, tot Chinese en Arabische tekens toe. "Wij voeren het systeem alleszins voor de zomer in", bevestigt Van Wesemael. "In een eerste fase wordt het beperkt tot alle karakters en tekens die in het Nederlands, het Frans of het Duits voorkomen. We hadden ook Spaanse tekens kunnen toevoegen, maar die worden in ons land zo weinig gebruikt, dat we nog even wachten." "Momenteel zitten we in de sunrise-periode", gaat Van Wesemael verder. "Bedrijven als Nestlé mogen op voorhand hun naam registreren, waardoor ze beschermd worden tegen domeinkapers. Wij kijken na of het wel degelijk om Nestlé gaat, en niet om een cybercrimineel die de domeinnaam voor veel geld doorverkoopt." België is overigens niet het eerste land in Europa dat 'Internationalised Domain Names' invoert. Met name Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gingen ons al voor. "Klopt", aldus nog Van Wesemael. "In die landen heeft men op een bepaald moment gezegd: doe maar. Maar alle geïnteresseerden moesten eerst zelf wel de ver-taling maken naar de bestaande software. Concreet betekende dit eigenlijk dat er nieuwe software nodig was om het adres te kunnen lezen." "In België zorgt dns zelf voor de vertaling van de domeinnaam naar het IP-adres. We baseren ons daarvoor op het vertaalsysteem van de IETF. En bovendien: in Duitsland, Oostenrijk en Zwisterland heeft men geen sunrise-periode ingelast, met alle gevolgen van dien." Op de 'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers' (Icann) Meeting, vorige week in Los Angeles, draaiden de debatten overigens niet langer rond de domeinnamen zelf, maar over het feit of er na het punt in een webadres eveneens 'geïnternationaliseerde' letters en tekens toegelaten kunnen worden. Want een Chinees die vandaag al een domeinnaam kan ingeven in Chinese karakters, moet na het punt nog steeds 'cn' intikken. "Tegen de volgende Icann Meeting zou de kogel door de kerk moeten zijn", weet Van Wesemael. "Maar eerst moeten er duidelijke regels worden afgesproken binnen de Governemental Advisory Commission (GAC), waarin overheidsmensen zetelen van over de hele wereld. Voor België werken er mensen van het BIPT mee met de GAC."Frederik Tibau