Uw cv is bijzonder uitgebreid maar we zien één constante: interimopdrachten. Een atypische keuze, maar wel een die bewust is genomen?

RONNY LION: Ik heb altijd in informatica gewerkt. Aanvankelijk ging dat nog met ponskaarten en IBM mainframes. Geleidelijk aan evolueerde mijn functie naar processen, projecten zoals erp en crm, en people management. Ik stond aan het hoofd van de it-afdeling voor verschillende bedrijven, voornamelijk in de FMCG-sector ('Fast Moving Customer Goods'). Mijn doel is om mezelf te profileren als 'Cio-as-a-Service'. Die biedt verschillende voordelen. Zo kunnen kleinere bedrijven een alternatief vinden voor een interne it-manager, wat vooral interessant is wanneer die persoon meer ervaring heeft op het vlak van it-strategie en -visie. In grotere organisaties kan de Cio-as-a-Service dan weer advies geven aan de algemene directie dankzij zijn praktische instelling en ervaring op het terrein. De Cio-as-a-Service kan ook een alternatief vormen voor de consultants van de Big Four. Zij zijn namelijk vaak minder betrokken bij de operationele aspecten van het bedrijf en beperken zich dus tot advies geven.
...

RONNY LION: Ik heb altijd in informatica gewerkt. Aanvankelijk ging dat nog met ponskaarten en IBM mainframes. Geleidelijk aan evolueerde mijn functie naar processen, projecten zoals erp en crm, en people management. Ik stond aan het hoofd van de it-afdeling voor verschillende bedrijven, voornamelijk in de FMCG-sector ('Fast Moving Customer Goods'). Mijn doel is om mezelf te profileren als 'Cio-as-a-Service'. Die biedt verschillende voordelen. Zo kunnen kleinere bedrijven een alternatief vinden voor een interne it-manager, wat vooral interessant is wanneer die persoon meer ervaring heeft op het vlak van it-strategie en -visie. In grotere organisaties kan de Cio-as-a-Service dan weer advies geven aan de algemene directie dankzij zijn praktische instelling en ervaring op het terrein. De Cio-as-a-Service kan ook een alternatief vormen voor de consultants van de Big Four. Zij zijn namelijk vaak minder betrokken bij de operationele aspecten van het bedrijf en beperken zich dus tot advies geven. Na verschillende opdrachten als Cio-as-a-Service heb ik kunnen vaststellen dat deze functie meer praktijkgericht is, flexibeler en financieel interessanter voor het bedrijf. Anderzijds zitten zo'n opdrachten niet altijd op één lijn met het gebruikelijke it-beheer en sluiten ze niet altijd nauw aan bij de business. In een ideaal scenario leert de Cio-as-a-Service de eerste maanden de omgeving aanvoelen. Dan gaat hij in onderhoudsmodus en zorgt hij voor dagelijkse opvolging. Daarbij blijft hij wel altijd bereikbaar en beschikbaar voor de belangrijkste gebruikers. En om verder te kunnen gaan dan puur theoretische consultancydiensten, heeft hij maximaal één à twee klanten tegelijkertijd. Cio-as-a-Service zou ideaal zijn voor private-equitybedrijven die zich bezighouden met overnames, fusies en due diligence. Daar zou hij de verschillende bedrijven advies kunnen bieden voor de optimalisering van hun processen en het bepalen van hun it-strategie. RONNY LION: Volgens mij is een interim-cio een goede tussenstap. Die kan inspringen om de continuïteit te verzekeren, of om werk over te nemen wanneer er iemand ziek is, met zwangerschapsverlof gaat of ontslagen werd. De rol van deze interim-cio zou erin bestaan de visie te bepalen op het vlak van it en die vervolgens te implementeren. Een bedrijf kan ook een interim-cio inschakelen om een crisis op te lossen wanneer een groot it-project stilligt, om de it en de business beter op elkaar af te stemmen, om een groot erp-project op te starten of om de it te stabiliseren. Het voordeel van een interim-cio is dat hij objectiever en neutraler is. Hij heeft een bredere kijk, waardoor hij gemakkelijker rekening kan houden met de noden van de business, en zich minder richt op die van het specifieke it-departement. Ik heb overigens al gemerkt dat er veel meer geluisterd wordt naar de mening van interim-cio's. Voor het bedrijf is het ook interessant dat de interim-cio erg ervaren is. Hij is tot slot financieel voordeliger, omdat de werkgever enkel betaalt voor wat hij 'verbruikt'. RONNY LION: Eerst en vooral moet hij over een netwerk beschikken om de markt goed te kennen en te weten of de voorgestelde opdracht binnen zijn competenties kadert. Om snel resultaten te boeken, is het namelijk erg belangrijk dat hij in zijn comfortzone kan blijven. Vervolgens moet hij zich ook erg flexibel opstellen. Hij moet zich namelijk altijd aan een nieuwe omgeving en een nieuwe bedrijfscultuur aanpassen. Ook moet hij snel tastbare resultaten kunnen voorleggen in het kader van een pragmatische aanpak. De cio moet nauw betrokken worden bij het beheer en voorstellen doen, maar ook een zekere vrijheid bieden aan de klant. Hij moet gemotiveerd zijn om elke keer nieuwe uitdagingen aan te gaan, en niet gemakkelijk in routine vervallen. Tot slot moet hij zich elke keer weten aan te passen aan de klant. RONNY LION: Vroeger waren de informatica-aspecten van CFE sterk gecentraliseerd. CFE Contracting bestaat namelijk uit zo'n 20 à 30 bedrijven van uiteenlopende groottes. Nu heeft CFE Contracting een meer gedecentraliseerde organisatie ingevoerd met een gedecentraliseerde beslissingsbevoegdheid, met name voor alles wat informatica betreft. De centrale it-afdeling telt nu nog maar vijf interne informatici. Vroeger waren de servicedesk, de datacenters en de beveiliging gecentraliseerd maar nu worden enkel nog de beveiliging, vendor management en de kadercontracten centraal beheerd. De servicedesk en de infrastructuur zijn verhuisd naar een hybride cloud, die wel nog intern wordt beheerd. In de toekomst zullen onze specialisten zo generalisten worden, en wordt de it-omgeving vereenvoudigd en gestandaardiseerd. Na verloop van tijd zal infrastructuur bovendien een commodity worden. Zo krijgt het it-departement meer tijd voor innovatie, met name voor het 'Office of the Future'-project. Eén van de pilaren daarvan is 'BIM' - Building Information Modelling. Dit wint voortdurend aan belang in ons land. BIM is het proces waarbij een 3d-model wordt gemaakt van wat er zal worden gebouwd. Aan dat model worden ook alle technische kenmerken van de constructie gelinkt, zoals het matenplan, de materialen en prijzen enzovoort. Toegevoegde realiteit en cognitieve prijsberekening zijn innovatiedomeinen die nu op de agenda staan. Twee jaar geleden was er bij CFE Contracting nog helemaal geen sprake van innovatie. De groep zet trouwens zwaar in op beveiliging, met onder meer de aanstelling van een chief information security officer (ciso). Vroeger, ten tijde van 'beveiliging 1.0', koos het bedrijf steevast voor topproducten maar toen werden de voorgestelde oplossingen niet altijd geïmplementeerd. 'Beveiliging 2.0' streeft naar het ideale evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en kost. Daarbij leggen we ook de nadruk op het beheer en de sensibilisering van de gebruikers. Het it-departement stelt altijd twee producten voor: een A-product uit het hoogste segment en een B-product dat volledig conform is. Elk bedrijf van de groep kan zelf kiezen welk product ze gebruiken. Ook de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en de beveiliging van documenten worden tot de hoogste prioriteiten gerekend. RONNY LION: Ja, één van de belangrijkste opdrachten binnen it is digitaal werk. Het doel is informatie-uitwisselingen tussen de verschillende bedrijven van de groep te vergemakkelijken en te doen toenemen, zonder daarbij de lokale eigenheden verloren te laten gaan. We gaan ook onze oplossingen standaardiseren en vereenvoudigen via Microsoft. Zo gebruiken we Office 365, met inbegrip van de e-mailfuncties en Skype for Business. Verder gaan we in de hoofdzetel cloudtelefonie invoeren via Skype. Bovendien evalueren we Teams van Microsoft als software voor groepsgesprekken. Ons intranet is nu nog gebaseerd op Lotus Notes maar wordt vernieuwd met een focus op 'workgroup'. We kozen Uptime Group als partner voor de implementatie van al deze projecten. Op het vlak van applicaties weten we nog niet welke weg we zullen inslaan. Nu maken we nog gebruik van het softwarepakket dat de Luxemburgse firma KPD Services specifiek ontwikkelde voor de bouwsector, en van Microsoft Dynamics NAV. Hier moeten we dus nog een keuze maken. Marc Husquinet