Drie jaar lang al werkt het Departement voor Onderwijs en Opleiding van de stad La Louvière aan de ontwikkeling en de geleidelijke uitbouw van een intranet, waarop de gemeenschap van het onderwijzend personeel (22 scholen zijn erbij betrokken) gebruik kan maken van content en functionaliteiten met een administratief, feitelijk en pedagogisch doeleinde. Sinds januari van dit jaar werden nog verschillende nieuwe modules toegevoegd. Het intranet werd nog meer opengesteld voor de...

Drie jaar lang al werkt het Departement voor Onderwijs en Opleiding van de stad La Louvière aan de ontwikkeling en de geleidelijke uitbouw van een intranet, waarop de gemeenschap van het onderwijzend personeel (22 scholen zijn erbij betrokken) gebruik kan maken van content en functionaliteiten met een administratief, feitelijk en pedagogisch doeleinde. Sinds januari van dit jaar werden nog verschillende nieuwe modules toegevoegd. Het intranet werd nog meer opengesteld voor de docenten die voortaan over gespecialiseerde communicatieruimten beschikken. Elke docent kan toegang krijgen tot het forum dat is voorbehouden aan zijn school of scholen, waar hij specifieke content van zijn onderwijsinstelling(en) kan raadplegen en kan communiceren met de directie. De veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door een toegang die wordt beheerd met een gebruikersnaam en een wachtwoord, maar ook door een automatische robot die de toegang toekent op basis van de aanstellingsperiodes. Een ander instrument is een instant messaging, die thematische besprekingen mogelijk maakt en het team in staat stelt om de vragen van het onderwijzend personeel in realtime te beantwoorden. De dossiers van de leerlingen werden evenmin over het hoofd gezien: de dossiers van de leerlingen die een taalbad volgen (Engels of Nederlands), worden nu online ingevoerd (punten, details van het traject,...). Op die manier zullen de statistieken voor de Franstalige Gemeenschap gemakkelijker kunnen worden overgemaakt. Volgende stap zal er wellicht in bestaan om de functie uit te breiden tot alle leerlingen. Ook een buitenschoolse activiteit (beheer van de inschrijvingen voor naschoolse opvang, facturering van de maaltijden) wordt voortaan aangestuurd vanaf het intranet. Op zuiver administratief vlak kunnen de teams van het Departement en de schooldirecties alles wat verband houdt met de loopbaan van de docenten (aanstellingen, afwezigheden, betalingen, opvolging van de mutaties, ...), gecentraliseerd beheren. Een bijzonderheid die een aparte vermelding verdient: alle ontwikkelingen werden intern gerealiseerd, door de cel Communicaties van de stad, op basis van open source instrumenten en technologieën. Het intranet stoelt zodoende op de hosting Apache, een gegevensbank MySQL en programmering in php. De internettoegang van zijn kant wordt ondersteund door Explorer, Safari, Opera, Firefox.. Brigitte Doucet