Het 'Bureau Economique' van de provincie Namen maakt werk van de prioriteiten die werden vastgelegd door Europa en door het gewest en integreert ze in de doelstellingen van het Marshallplan: groeipolen creëren, bedrijfsinitiatieven stimuleren, de fiscale druk op de bedrijven verlichten, onderzoek en innovatie in bedrijfsverband stimuleren, kennis en expertise ten behoeve van de arbeidsmarkt creëren. Die strategie kreeg gestalte in 244 projecten! Dat verklaart meteen de inbreng van het Bureau in Infopôle Cluster TIC, een vzw ontstaan uit de alliantie in 2006 van twee ict-specifieke netwerken: Infopole IS (FUNDP, BEP) en Cluster TIC (Agoria). Infopôle Cluster TIC heeft 5 mensen in dienst en kreeg een initiële toelage van 160.000 euro. Directeur Thierry Villers:"Onze hoofdopdracht is netwerking. We moeten de Waalse spelers kenbaar en zichtbaar maken voor de buitenwereld, én voor elkaar. Het is een soort technisch-economische uitkijkpost. We organiseren elk jaar ontmoetingen met verschillende marktsegmenten: vorig jaar logistiek en transport, dit jaar klinisch onderzoek. We werken transversaal met de andere Waalse clusters. Onze leden ontvangen een 'ict'-selectie van de officiële aankondigingen van openbare opdrachten in België, Frankrijk en zelfs Europa, en we organiseren ontmoetingen met verschillende opdrachtgevers waaronder CIBR, Easi-Wal, Etnic of de Kruispuntbank. We zijn volop bezig themagerichte werkgroepen te ontwikkelen. Eén van die 'Business Innovation'-platformen streeft naar interoperabiliteit tussen de Belgische softwarepakketten voor beheer. Ee...

Het 'Bureau Economique' van de provincie Namen maakt werk van de prioriteiten die werden vastgelegd door Europa en door het gewest en integreert ze in de doelstellingen van het Marshallplan: groeipolen creëren, bedrijfsinitiatieven stimuleren, de fiscale druk op de bedrijven verlichten, onderzoek en innovatie in bedrijfsverband stimuleren, kennis en expertise ten behoeve van de arbeidsmarkt creëren. Die strategie kreeg gestalte in 244 projecten! Dat verklaart meteen de inbreng van het Bureau in Infopôle Cluster TIC, een vzw ontstaan uit de alliantie in 2006 van twee ict-specifieke netwerken: Infopole IS (FUNDP, BEP) en Cluster TIC (Agoria). Infopôle Cluster TIC heeft 5 mensen in dienst en kreeg een initiële toelage van 160.000 euro. Directeur Thierry Villers:"Onze hoofdopdracht is netwerking. We moeten de Waalse spelers kenbaar en zichtbaar maken voor de buitenwereld, én voor elkaar. Het is een soort technisch-economische uitkijkpost. We organiseren elk jaar ontmoetingen met verschillende marktsegmenten: vorig jaar logistiek en transport, dit jaar klinisch onderzoek. We werken transversaal met de andere Waalse clusters. Onze leden ontvangen een 'ict'-selectie van de officiële aankondigingen van openbare opdrachten in België, Frankrijk en zelfs Europa, en we organiseren ontmoetingen met verschillende opdrachtgevers waaronder CIBR, Easi-Wal, Etnic of de Kruispuntbank. We zijn volop bezig themagerichte werkgroepen te ontwikkelen. Eén van die 'Business Innovation'-platformen streeft naar interoperabiliteit tussen de Belgische softwarepakketten voor beheer. Een ander concentreert zich op opensource-oplossingen voor de openbare sector. Een derde zal ijveren voor coördinatie van de initiatieven van de Belgische spelers in it-beveiliging. Wij doen dat in samenwerking met LSEC Leuven, ISSA en ISACA." En hoe zijn de relaties met Easi-Wal en AWT?"Die zijn zeer hecht: Easi-Wal is één van onze leden en is vooral betrokken bij het opensource-platform. We werken ook nauw samen met AWT, vooral op hun project voor een gedetailleerde cartografie van de ict-spelers in Wallonië." De afdeling 'vigie TIC' die een soort uitkijk- en knipperlichtfunctie vervult voor het AWT, kreeg van het Waals Gewest de opdracht ict in het eigen Gewest te promoten en is dan ook één van de favoriete informatiebronnen van de sector. Momenteel wordt die rol nog vrij statisch ingevuld (praktische gegevens, activiteiten en vrije presentatietekst), maar de komende maanden zal daar beduidend meer schwung in komen dankzij een cartografieproject dat een duidelijk en volledig overzicht moet geven (9000 bedrijven, ook in Brussel) van de Waalse ict-industrie. Momenteel zijn ongeveer 835 ict-bedrijven gerepertorieerd op de AWT-portal die verschillende diensten online brengt, zoals onderzoek over ict-gebruik in het Waals Gewest. Eind februari heeft de Waalse regering het nieuwe beheerscontract van het AWT vastgelegd. Het is opgebouwd rond 3 krachtlijnen: de technologische, economische en regelgevende knipperlichtfunctie; advies en referentie; en tot slot promotie. Daarnaast gaat ook aandacht naar de niet-technologische (sociaal-economische en juridische) knipperlichtfunctie, de animatie van de e-learningkoepel, en de promotie van ict-middelen in de kmo's (in partnership met de sectorfederaties). Het AWT krijgt hiervoor een toelage van 3.058.000 euro, die halverwege opnieuw geëvalueerd wordt. Het gaat dus om hetzelfde, weliswaar geïn-dexeerde bedrag als voor de vorige periode. In Namen luidt de Forem (tegenhanger van de VDAB) de alarmbel: de provincie telt te weinig it-projectleiders. Oorzaken zijn de veroudering van de huidige mankracht en de beperkte belangstelling vanwege jongeren voor it-onderwijs. De Forem stelt ook vast dat vrouwen meer dan ooit ondervertegenwoordigd zijn in dit vak. Godelieve Ugeux, gedelegeerd bestuurder van Interface 3, de Naamse opleidingsspecialist, heeft de boodschap begrepen:"Sinds einde 2004 organiseren wij kwalificatie-opleidingen (telkens 800 tot 1200 uur) voor mannelijke en vrouwelijke netwerkbeheerders en voor commerciële webmedewerk(st)ers. Sinds november komt daar ook telecommunicatie bij, voor een hoofdzakelijk vrouwelijk publiek met een diploma van het hoger secundair onderwijs. Voor de opleiding telecommunicatie hebben we een partnership met Belgacom dat ons een kennisprofiel heeft bezorgd, financieel bijdraagt in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en voorts een stage én een job belooft voor de 16 stagiaires die slagen in hun opleiding. We hebben inderdaad beslist om voortaan te werken volgens de profielen die de arbeidsmarkt zoekt, en in samenwerking met ondernemingen die op zoek zijn naar it-personeel. In dit verband zoeken we nieuwe opleidingspartners. Bedrijven kunnen met andere woorden met een gerust hart opleidingen of functieprofielen financieren voor ons publiek van werkzoekenden, om het even of dat in telecom, beveiliging of netwerken is, voor zover het aspect maatschappelijk verantwoord ondernemen van de partij is." Namen telt 500.000 inwoners, verspreid over 38 gemeenten. De werkloosheidsgraad blijft hier verontrustend hoog, al is het percentage iets lager dan gemiddeld: begin dit jaar werd het door de Forem op 15 procent geschat, tegen 17 procent voor het Waals Gewest. Inwoners van Namen zijn traag, zegt het cliché, maar niets is minder waar. De mensen zijn hier zelfs veeleer mobiel: iets meer dan één Namenaar op tien gaat werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De provincie Namen ligt op het kruispunt van twee grote Europese corridors: de as Nederland-Luxemburg-Zwitser-land-Italië en de as Engeland-Frankrijk-Duitsland, met een dagelijkse directe verbinding Parijs-Namen via de Thalys. De Naamse economie vertoont twee opvallende kenmerken: het bedrijvennetwerk bestaat voor 96 procent uit kmo's (van minder dan 50 personen), en de dienstensector is goed voor 76 procent van de werkgelegenheid. Agoria telt in deze provincie 88 ict-bedrijven die samen welgeteld 708 mensen in dienst hebben. In 2007 kreeg de Forem in Namen 275 aanvragen voor ict-functies. Het commissariaat Easi-Wal heeft één fundamentele opdracht meegekregen: de administratieve papiermolen vereenvoudigen en afbouwen. Dit team van een 20-tal mensen werkt met een jaarbudget van 3 miljoen euro en moet een actieplan van 8 programma's en 180 projecten zien te realiseren. Transparantie is hier een must: de site van Easi-Wal toont alle opdrachten die aan onderaannemers werden gegund, waaronder NSI (begeleiding authentieke bronnen, onderhoud en evolutie van de 'Mon Espace Personnel'-zone), Eurogroup Consulting (Coaching projectbeheer), Zetes (lezers voor elektronische identiteitskaarten), Escrow Europe (neerlegging van softwaresources), Minded (personalisering van doelpublieken), Netway (audit en er-gonomische begeleiding voor projecten vanuit de Waalse overheden) en ook Entr'ouvert (platform voor informatie-uitwisseling). Easi-Wal werkt transparant én concreet. Dank zij Easi-Wal kon de verwerking van de artikels 60 en 61 (dossiers voor subsidietoekenning aan mensen die binnen de OCMW's en erkende bedrijven aan het werk worden gezet) met bijna een jaar ingekrompen worden. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van 178.000 euro voor het (Waalse) ministerie van uitrusting en transport, en voor de lokale overheden die hun aankondigingen voor opdrachten nu in XML-formaat versturen. De manuele verwerking en verzending via brief of fax kostte tot voor kort 250 tot 300 euro per aankondiging. Easi Wal staat ook voor meer dan 3100 uitgevoerde tests op de Waalse KMO-site, 471 formulieren op de site http: formulaires. wallonie. be, 180 verstuurde vereenvoudigingsmeldingen, 140 vereenvoudigde formulieren, 190 verwijderde want verouderde teksten, 89 interactieve formulieren, 29 gelabelde digitale openbare ruimtes en 23 sites die toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden.Jean-Luc Manise