Toch positieve trends in het informatica-onderwijs

De titel van het coververhaal van Stefan Grommen 'Nauwelijks nieuwe informaticastudenten' (Data News van 10 oktober 2008) geeft toch wel een vertekend beeld van een aantal positieve trends die in de inschrijvingscijfers 'informatica' van hogescholen en universiteiten op te tekenen zijn. De tabel die de auteur gebruikt is niet alleen onvolledig (bijvoorbeeld de opleidingen 'Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie' en 'Digital Arts and Entertainment' georganiseerd door Hogeschool West-Vlaanderen zijn niet in de tabel opgenomen), hij bevat tevens té veel 'n.b.-velden' (niet beschikbaar) om een goede analyse te kunnen uitvoeren. Op basis van deze onvolledige statistiek is het dan ook uiterst gevaarlijk om snel te concluderen dat er dit jaar "slechts 5% generatiestudenten informatica bijkomen".
...

De titel van het coververhaal van Stefan Grommen 'Nauwelijks nieuwe informaticastudenten' (Data News van 10 oktober 2008) geeft toch wel een vertekend beeld van een aantal positieve trends die in de inschrijvingscijfers 'informatica' van hogescholen en universiteiten op te tekenen zijn. De tabel die de auteur gebruikt is niet alleen onvolledig (bijvoorbeeld de opleidingen 'Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie' en 'Digital Arts and Entertainment' georganiseerd door Hogeschool West-Vlaanderen zijn niet in de tabel opgenomen), hij bevat tevens té veel 'n.b.-velden' (niet beschikbaar) om een goede analyse te kunnen uitvoeren. Op basis van deze onvolledige statistiek is het dan ook uiterst gevaarlijk om snel te concluderen dat er dit jaar "slechts 5% generatiestudenten informatica bijkomen". Zelf kan ik de tabel slechts vervolledigen voor de rubriek 'Handelsingenieurs in de Beleidsinformatica' van Universiteit Antwerpen. Vorig jaar waren voor deze richting 27 generatiestudenten ingeschreven (23 mannen, 4 vrouwen). De officiële inschrijvingscijfers van dit jaar geven 53 studenten (36 mannen en 17 vrouwen). Dit is een stijging van nagenoeg 100%! Ook de toename van het aantal meisjesstudenten (van 4 naar 17) is zeker verrassend te noemen. De opmerking dat vrouwelijke studenten informatica blijven mijden is dus zeker niet meer terecht. Dit zijn toch ontegensprekelijk heel positieve trends. Tevens kan uit de statistiek gemakkelijk worden afgeleid dat de universitaire studierichting 'Handelsingenieur in de Beleidsinformatica' (HIB - Faculteit TEW) nagenoeg overal de overhand krijgt op de de richting 'Bachelor Informatica' (Faculteit Wetenschappen). De kracht van de HIB-opleiding ligt in de unieke combinatie van degelijke bedrijfskennis met een diepgaande ict-kennis. En is dit niet één van de profielen die door Agoria als één van de belangrijkste tekorten op de arbeidsmarkt voor ict-personeel wordt aangeduid? [Carlos De Backer is hoogleraar aan het Departement Beleidsinformatica van Universiteit Antwerpen.] Zelf ben ik als ingenieur en voorzitter van het denknet Vrouw en Ingenieur bij K VIV al heel wat jaren met de 'vrouwen'problematiek bezig, zij het eerder gefocust op ingenieurs, waaronder veel ict'ers. Die jaren hebben ons de informatie opgeleverd dat men ondanks heel wat initiatieven, grote en kleine, nog maar weinig resultaat geboekt heeft. Het is dan ook de moeite om eens stil te staan bij het nut van al die initiatieven, en fundamenteler te bekijken wat er nu wel werkt en wat er niet werkt en waarom. Uit sociologische studies blijkt dat meisjes (nog) veel meer dan jongens hun keuze maken op basis van rolmodellen: realistische rolmodellen, dus geen uniek succesverhaal maar mensen rondom hen (vaders, moeders, tantes, ooms). Daar zit nu de vicieuze cirkel... zo weinig rolmodellen beschikbaar, dus weinig kans dat de jongedames aangesproken worden. Die weinige vrouwelijke ict'ers worden meestal ook nog belast met de 'burden' van combinatie werk-gezin, dus hebben ze ook nog eens minder tijd gemiddeld dan de mannen om hun verantwoordelijkheid als rolmodel op te nemen en naar buiten te komen. Dat maakt de situatie nog uitzichtlozer. En toch niet, ondervinden wij. Want niets belet de (ict)-bedrijven om die vicieuze cirkel zelf te doorbreken. De rolmodellen duidelijk zichtbaar te maken. Gewoon iets meer zoeken naar een vrouw met dezelfde expertise als 'die snel gevonden man'. Bewust een 50-50 m/v verhouding (met een minimum van 70-30) na-streven in alle communicatiekanalen, events, conferenties en organen. Weten dat vrouwen een extra push nodig hebben, om toch even in de picture te willen komen staan, enz. Maw. een constante aandacht voor balans tussen de aanwezigheid van mannen en vrouwen. Omdat we graag zelf de daad bij het woord voegen, hebben we vanuit K VIV het voortouw genomen in een project dat o.a. rolmodellen naar voren schuift en scholieren eindelijk in contact brengt met de bedrijfswereld. De website www.dewereldaanjevoeten.be kan je daar meer over vertellen. [Valérie Tanghe is voorzitter denknet Vrouw én Ingenieur bij K VIV]