Het Spaanse Everis werd opgericht in '96 (op de grondslagen van het vroegere DMR Consulting, indertijd overgenomen door Fujitsu), en is vandaag een consultinggroep die in 2010 een omzet van 440 miljoen euro boekte. Dit is een gemiddelde groei van 20% per jaar voor de voorbije 10 jaar. In totaal werken er 8.500 consultants.
...

Het Spaanse Everis werd opgericht in '96 (op de grondslagen van het vroegere DMR Consulting, indertijd overgenomen door Fujitsu), en is vandaag een consultinggroep die in 2010 een omzet van 440 miljoen euro boekte. Dit is een gemiddelde groei van 20% per jaar voor de voorbije 10 jaar. In totaal werken er 8.500 consultants. De eerste bijzonderheid van de onderneming is dat deze groep niet werd opgericht in het kader van een klassieke management buy-out, maar door elke medewerker de kans te geven om aandeelhouder te worden (nu is 64% van het kapitaal in handen van de werknemers, tegenover 18% voor investeerder 3I). Een soort coöperatieve vereniging, maar dan met een aangepaste beslissingsstructuur. Everis spitste zich in de eerste plaats toe op Spanje, maar zette nadien de deur open naar Latijns-Amerika en richtte in 2005 een internationale afdeling op. Om het menselijke aspect te versterken, investeerde de onderneming 5% van haar omzet in opleidingen (meer bepaald een 'universiteit' en e-learningtools, terwijl ze een goede plaats inneemt in het 'Best place to work' klassement. Haar consultancyactiviteien hebben voor 90% betrekking op it (strategie, ontwikkeling, architectuur, outsourcing van applicaties en infrastructuren, enz.) en voor 10% op management consulting, naast een entiteit voor technologisch toezicht die investeert in incubators. Onder de verticale sectoren die aan bod komen, noemt Everis vooral telecom, de openbare sector in de ruime zin (Europese instellingen en nationale en lokale overheden), manufacturing en financiën. Everis werkt rond specifieke competenties en kan middelen bieden op het vlak van SAP, Java, Cobol, Oracle, business intelligence, enz. met een CMMI level 3-certificaat. Maar Everis onderscheidt zich vooral door zijn vermogen inzake nearshoring in Spanje. "De offshoring, meer bepaald in India, of nearshoring in de oosterse landen heeft zijn beperkingen laten zien", vindt Michel Vandeale, operations director. En dan te weten dat Spanje een uitstekend alternatief vormt voor zowel het gebrek aan beschikbare middelen in ons land als voor de bezorgdheid van ondernemingen om hun kosten te beheersen. "De kostprijs per uur ligt in Spanje ongeveer 30% lager", voegt Oscar Abril, managing partner, er nog aan toe. Hij benadrukt ook dat Spanje niet veraf ligt, en wijst op de kleine culturele verschillen en de politieke en economische stabiliteit van het land. "Dicht bij de klant staan is heel belangrijk voor het succes van een project", zei Abril nog. Precies deze belangrijke aanwezigheid in de Europese instellingen (Commissie, Parlement, Publicatiekantoor en Europese beleggingsbank) zette Everis ertoe aan om vorig jaar een specifieke dochteronderneming te openen in Brussel. Het bedrijf stelt er momenteel zo'n dertig mensen te werk, naast een tiental medewerkers die werken vanuit Spanje. Maar de ambities zijn groot, want het bedrijf hoopt tegen het eind van het jaar een honderdtal medewerkers te tellen in ons land. De bedoeling is de activiteiten te diversifiëren naar de Belgische privésector en tegen het eind van het jaar 15 tot 20% van de lokale inkomsten uit grote privé-accounts te halen. De groep zelf gaat uit van een groei van om en bij de 15% in 2011 en van een verdubbeling van haar omvang naar 1 miljard euro over 4 jaar. Everis zou - afhankelijk van het succes - dit model ook kunnen exporteren naar Duitsland en Nederland, waar het bedrijf nog niet aanwezig is. Marc Husquinet" De offshoring, meer bepaald in India, of nearshoring in de oosterse landen heeft zijn beperkingen laten zien."