De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten of WIV wordt ingevoerd, maar aangepast, nadat de Nederlanders in een referendum zich nipt tegen de origine...