De geschiedenis van Auto5 gaat terug tot de jaren zestig. Toen ontstond het concept van het autocenter: een makkelijk bereikbare plaats waar de automobilist terecht kan voor accessoires en onderdelen, kleine herstellingen, de vervanging van banden en andere technische interventies. Onder de naam GB Autocenter ontstond in de loop van de jaren zeventig en tachtig binnen de GB Groep een uitgebreid netwerk van autocentra. De meeste daarvan kregen niet toevallig een plaatsje op de grote commerciële sites van de GB-warenhuizen. Eind jaren tachtig bedacht GB de huidige naam van de autocentra: Auto5. In 1999 - net voor de overname van de GB Groep door Carrefour - had het Franse Norauto al een participatie genomen in Auto5. Sinds 2002 zijn de vestigingen van Auto5 volledig in handen van Norauto. In België gaat het om zevenenveertig winkelpunten, waarvan tien geëxploiteerd door franchisenemers. Norauto heeft daarnaast nog autocentra in een tiental andere Europese landen. Het hoofdkwartier van het bedrijf bevindt zich in het Noord-Franse Rijsel.
...

De geschiedenis van Auto5 gaat terug tot de jaren zestig. Toen ontstond het concept van het autocenter: een makkelijk bereikbare plaats waar de automobilist terecht kan voor accessoires en onderdelen, kleine herstellingen, de vervanging van banden en andere technische interventies. Onder de naam GB Autocenter ontstond in de loop van de jaren zeventig en tachtig binnen de GB Groep een uitgebreid netwerk van autocentra. De meeste daarvan kregen niet toevallig een plaatsje op de grote commerciële sites van de GB-warenhuizen. Eind jaren tachtig bedacht GB de huidige naam van de autocentra: Auto5. In 1999 - net voor de overname van de GB Groep door Carrefour - had het Franse Norauto al een participatie genomen in Auto5. Sinds 2002 zijn de vestigingen van Auto5 volledig in handen van Norauto. In België gaat het om zevenenveertig winkelpunten, waarvan tien geëxploiteerd door franchisenemers. Norauto heeft daarnaast nog autocentra in een tiental andere Europese landen. Het hoofdkwartier van het bedrijf bevindt zich in het Noord-Franse Rijsel. Bij de Belgische it-afdeling van Auto5 in Anderlecht staan drie medewerkers in voor de ondersteuning van alle sites. In totaal gaat het om een pc- en kassapark van tweehonderdvijftig toestellen, met ongeveer zeshonderd gebruikers. Eerder dit jaar stapte Auto5 over van Belgacom naar Colt. De vestigingen beschikken nu over een datalijn met een capaciteit van 512 Kbit. Via de IP VPN Corporate-oplossing van Colt staan de vestigingen in rechtstreeks contact met het Belgische hoofdkantoor in Anderlecht. "Op zich is die bandbreedte nog vrij bescheiden", zegt Philippe Stuyts, ict-directeur bij Auto5. "Wellicht stappen we op vrij korte termijn over naar 1 Mbit." Bandbreedte en beschikbaarheid waren niet de belangrijkste drijfveren om Colt boven Belgacom te verkiezen. "We waren op zoek naar een oplossing die ons meer rapportering en ondersteuning zou bieden. Met name de rapportering over de pieken en de dalen in de gebruikte bandbreedte is voor ons van belang. Zo verwerven we inzicht in de datastromen die op het netwerk plaatsvinden. Op basis van die informatie kunnen we ook makkelijker de ideale momenten inplannen voor de batchverwerking van de data uit de winkelpunten." In iedere vestiging van Auto5 bevindt zich een server waarop de client-servertoepassingen draaien die de winkelmedewerkers gebruiken. Het gaat vooral om eigen ontwikkelingen. De behoefte aan een permanent beschikbaar netwerk is daarbij in wezen vrij laag, aangezien er maar een paar keer per dag gegevensuitwisseling plaatsvindt - voornamelijk over de beschikbare voorraden - tussen de winkelpunten en de hoofdzetel. Daar komt op termijn echter verandering in, waarbij voor de beschikbaarheid van het netwerk wel een belangrijke rol is weggelegd. "Norauto is in de centra gestart met de uitrol van nieuwe, op SAP gebaseerde webapplicaties", vertelt Philippe Stuyts. "Alle winkelpunten zullen via het netwerk in constante verbinding staan met het datacenter van Norauto in Frankrijk. Het spreekt voor zich dat de beschikbaarheid en de capaciteit van het netwerk op dat moment cruciaal zijn." Colt komt aan die behoefte tegemoet met een gegarandeerde netwerkbeschikbaarheid van 99,85 procent en een interventietijd van ten hoogste vier uur. De uitrol van de applicaties in de Belgische vestigingen moet klaar zijn tegen eind 2010. "De integratie van het it-netwerk is belangrijk voor onze gecentraliseerde aanpak. Het netwerk laat de interactie met de vestigingen efficiënter verlopen, terwijl ook de back-office en de interne communicatie mee van de voordelen van het netwerk genieten. We slagen er bovendien in een betere dienstverlening te verzekeren tegen lagere kosten." Voor de it-afdeling van Auto5 in Anderlecht brengt de komst van de nieuwe applicaties ook een nieuwe uitdaging met zich mee. "Vandaag werken we hier met drie it'ers. Twee daarvan staan voornamelijk in voor de helpdesk. Zij helpen de gebruikers in de vestigingen wanneer er problemen zijn met de hardware of met een van de applicaties." Het is nog niet zeker of de it-afdeling in de toekomst ook SAP-ondersteuning zal moeten aanbieden. "In ieder geval verandert het project de benadering van it. Omdat het om webapplicaties gaat, zullen we ons meer op een businessgerichte aanpak kunnen concentreren. De helpdesk zal daarbij nog wel de diagnose stellen, maar de eigenlijke oplossing van de problemen overlaten aan de specialisten bij Norauto." Intussen heeft Auto5 een deel van zijn serverpark naar het datacenter van Colt in Anderlecht verhuisd. Via het datacenter beschikken de vestigingen van Auto5 nu onder meer over rechtstreekse internettoegang. In dat datacenter zal Auto5 ook zijn centrale intranetserver onderbrengen. De uitbesteding past in het plan om de dienstverlening aan de vestigingen te blijven garanderen, ook wanneer die straks hun activiteiten verder uitbreiden. Voor de komende jaren heeft Auto5 immers een ambitieus groeiscenario uitgewerkt. De bestaande vestigingen zullen nieuwe marktsegmenten aanboren, met onder meer een aanbod dat op glasschade, leasing en fleet management is gericht. Tegelijk wil de groep ook als geheel uitbreiding nemen. Tegen eind 2012 moeten er dertien nieuwe vestigingen bijkomen, wat het totale aantal Auto5-verkooppunten op zestig zal brengen. Het vijfjarencontract dat Auto5 met Colt heeft afgesloten, houdt rekening met die groeistrategie.Dries Van Damme