Vooral tussen 2001 en 2005 leggen twee bekabelingstechnologieën elkaar het vuur aan de schenen. Enerzijds is er de categorie 5 en 6 koperkabel (al dan niet afgeschermd) die snelheden tot 1 Gbit mogelijk maakt, anderzijds de glasvezelkabel waarvoor steeds kleinere connectoren nodig zijn. In 2005 zorgt de IEEE-standaard echter voor een exponentiële groei van de vraag naar 10 Gbit Ethernet, met name in de datacenters. Op gelijkaardige wijze stimuleert de categorie 7-kabel met zijn nieuwe connector de vraag, terwijl de Cat 6a kabel ondertussen ook gestandaardiseerd is.
...

Vooral tussen 2001 en 2005 leggen twee bekabelingstechnologieën elkaar het vuur aan de schenen. Enerzijds is er de categorie 5 en 6 koperkabel (al dan niet afgeschermd) die snelheden tot 1 Gbit mogelijk maakt, anderzijds de glasvezelkabel waarvoor steeds kleinere connectoren nodig zijn. In 2005 zorgt de IEEE-standaard echter voor een exponentiële groei van de vraag naar 10 Gbit Ethernet, met name in de datacenters. Op gelijkaardige wijze stimuleert de categorie 7-kabel met zijn nieuwe connector de vraag, terwijl de Cat 6a kabel ondertussen ook gestandaardiseerd is. En in 2006 wordt 10 Gbit op de 6 kabel mogelijk. Meteen kunnen zowel glasvezel- als koperadepten gelijkwaardige argumenten laten gelden. "Een pasklaar antwoord is er niet", vindt Oene-Wim Stallinga, marketingdirecteur van Nexans Cabling Solutions Benelux. Glasvezel scoort beter wat betreft de kwaliteit van de transmissie en de afstand want koper haalt maar 100m. Bovendien neemt glasvezel minder ruimte in. Koper biedt daarentegen een prijsvoordeel. Zowel de bekabeling als de aanverwante elektronica zijn goedkoper. De technologie blijft echter evolueren en Nexans commercialiseert in 2007 de categorie 6a koperkabel die voornamelijk bedoeld is voor de datacenters (waar de afstanden uiteraard een pak kleiner zijn dan in een kantooromgeving; een koperbekabeling vereist bovendien een minimale lengte van 5 tot 10 m). Tezelfdertijd introduceert Nexans de Cat 7a in een 40 Gbit Ethernetversie, ook al is de standaardisering nog niet afgerond. "Totnogtoe gebeurde de migratie met een factor 10: van 10 naar 100 Mbit en vervolgens van 1 naar 10 Gbit. De volgende stap zou logischerwijze die naar 100 Gbit moeten zijn. Die oplossing is vandaag echter nog veel te duur. Omdat de servers allicht maar binnen een tiental jaren 100 Gbit zullen vragen, koos het IEEE voor een limiet van 40 Gbit. Uit recente tests van de Penn State University, een autoriteit op het vlak van datatransmissie, is gebleken dat de Cat 7A kabel een snelheid van 40 Gbit over 100 m aankan en zelfs een van 100 Gbit over kleinere afstanden", verduidelijkt Stallinga. "Binnen een paar jaar zullen er trouwens al 40 Gbit uitrustingen beschikbaar zijn." De Cat 7a bekabeling die in de zomer werd aangekondigd, werd al besteld door meerdere klanten waaronder Bouygues Telecom. "We blijven echter verder werken aan 100 Gbit over de koperkabel en we weten al dat het mogelijk is." Koper en glasvezel bieden echter nog andere min- en pluspunten. Zo ondervindt koper problemen met storingen bij snelheden van 10 Gbit, ongeacht of ze afgeschermd zijn of niet. Dit fenomeen staat bekend als alien crosstalk en vereist het gebruik van filters die niet alleen duur zijn maar tevens veel plaats innemen en veel energie verbruiken. Nu groene it en een lager energieverbruik aan belang winnen, krijgt dit argument steeds meer gewicht. Onder invloed van het groene gedachtengoed wordt zelfs werk gemaakt wordt van een nieuwe norm die luistert naar naam EEE (Energy Efficient Ethernet) en die het mogelijk moet maken het Ethernetprotocol in stand-by of waakstand te zetten en anderzijds algoritmes uit te werken die de ruis op de kabel reduceren waardoor een betere signaal/ruis-verhouding wordt bekomen. "De categorie 7a biedt wat dat betreft een positieve ratio die ervoor kan zorgen dat ze versneld ingang vindt", denkt Stallinga. De introductie van pre-terminated glasvezelkabels, lees kabels die meteen klaar zijn voor installatie in een datacenter, kan echter ook een gunstig effect hebben in dat segment, ook omdat er bij de integrators een schrijnend tekort is aan gespecialiseerde installateurs voor dit soort bekabeling. "Koper zal een gelijkaardige evolutie richting assemblies kennen", merkt Stallinga op. "Nexans biedt een brede waaier van oplossingen, zowel koper als glasvezel en al dan niet afgeschermd", benadrukt de marketingman van Nexans Benelux. "We proberen in de eerste plaats een gepast antwoord te vinden op de huidige behoeften." Hij verwijst met name naar de nieuwe LANsense en IIM-aanbiedingen (intelligent infrastructure management). Het is een geheel van hard- en softwaretechnologieën die een end-to-end-beheer van de infrastructuur en de optimalisering van verschillende aspecten mogelijk maakt. Het aanbod zou een boost moeten krijgen van de nieuwe Europese EN 50174 norm betreffende de installatie en het onderhoud van kabels. De nieuwe norm zou in bepaalde gevallen een automatische beheertool opleggen. Nexans werkt voor de verdeling van zijn producten in onze contreien samen met een distributienetwerk dat de installateurs bevoorraadt en met integrators van het type Alcatel Lucent, Simac en Belgacom. Marc Husquinet