Digitale transformatie in recycling behoort vaak tot het type toepassingen dat we zien in het kader van smart cities en smart buildings, onder meer voor het beheer van de afvalstromen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat van de slimme afvalcontainer. Een sensor stuurt een signaal uit wanneer de container bijna vol is. Die informatie komt automatisch in de planning van het ophaalbedrijf terecht, zodat een vrachtwagen op het juiste moment bij de container halt houdt: niet wanneer hij nog maar voor de helft gevuld is, en ook niet wanneer hij al overvol is, en er mogelijk al stank en andere hinder is ontstaan. Bij het gebruik van zo'n slimme container wint iedereen. Het afvalbedrijf kan de afvalophaling efficiënter organiseren. De klant hoeft zelf geen ophaling aan te vragen.
...