De prullenbak van Windows geeft u één laagje van bescherming. Alles wat u via de grafische desktopomgeving van Windows wist, komt in de prullenbak terecht. U kunt dat omzeilen door bestanden direct te wissen met 'Shift-Del'. De prullenbak laat zich ook vrij gemakkelijk leegmaken. Als u een ander programma gebruikt en daarin een bestand wist, komt het meestal niet meer in de systeemprullenbak terecht. Het is met andere woorden vrij gemakkelijk bestanden kwijt te raken in Windows. Een goede back-upprocedure hebben is natuurlijk essentieel, maar ook dat helpt u niet in dit geval. Als u een bestand aanmaakt en verkeerdelijk wist voordat er een back-up gemaakt kon worden, bent u het ook kwijt.
...

De prullenbak van Windows geeft u één laagje van bescherming. Alles wat u via de grafische desktopomgeving van Windows wist, komt in de prullenbak terecht. U kunt dat omzeilen door bestanden direct te wissen met 'Shift-Del'. De prullenbak laat zich ook vrij gemakkelijk leegmaken. Als u een ander programma gebruikt en daarin een bestand wist, komt het meestal niet meer in de systeemprullenbak terecht. Het is met andere woorden vrij gemakkelijk bestanden kwijt te raken in Windows. Een goede back-upprocedure hebben is natuurlijk essentieel, maar ook dat helpt u niet in dit geval. Als u een bestand aanmaakt en verkeerdelijk wist voordat er een back-up gemaakt kon worden, bent u het ook kwijt. Reeds in de dagen van goeie ouwe DOS bestond er speciale 'undelete'- of 'ontwis'-software om gewiste bestanden te redden. Ook voor Windows bestaat dergelijke software. Een gewist bestand redden is meestal alleen mogelijk als er na het wissen geen nieuwe data op de schijf weggeschreven wordt. Zoniet kan het gewiste bestand immers overschreven worden en dan kan het natuurlijk niet meer gered worden. De Undelete software van Diskeeper (bekend van hun defragmentatiesoftware) houdt een beter beveiligde en beter werkende 'recovery bin' (reddingsbak) bij ter vervanging van de prullenbak van Windows. Momenteel zitten we aan Undelete 2009. Die bestaat in drie versies: Desktop Client, Professional en Server Edition. De Server Edition is degene die we hier bekijken, omdat hij bedoeld is voor netwerken met servers en desktop-pc's. Met deze SE-software kan de Undelete dan werken voor alle gewiste bestanden op de desktop-pc's, maar ook op de servers en ook bij bestanden die op gedeelde newerkvolumes gewist werden. Undelete spoort alle gewiste bestanden op, geeft u overzichten en laat u dan kiezen welke bestanden u wil herstellen en of ze in hun originele directory moeten terechtkomen of niet. Het systeem werkt in real-time, in tegenstelling tot bijvoorbeeld VSS (Volume Shadow Copy) dat standaard in recente versies van Windows zit. Undelete 2009 SE stelt u in staat vanop het eerste systeem waarop u dit installeert, 'push-installs' uit te voeren naar andere pc's en servers toe. Een 'push-install' installeert nieuwe software op afstand in een Windows pc, voor zover u daar natuurlijk de benodigde rechten toe hebt. U kunt kiezen welk soort versie van Undelete 2009 u wil 'pushen' naar het andere systeem: de servereditie, de professional of de desktopclient. Bij die laatste kunt u dan kiezen of u de gebruiker een eigen beheerinterface wil geven of niet. Indien niet, dan bepaalt u als beheerder alle parameters van de werking van wisoperaties op het clientsysteem en kan de gebruiker zelf geen bestanden redden. Hij kan dat natuurlijk wel aan u als beheerder vragen. Geeft u de gebruiker zelf wel een interface, dan kan hij zelf de gewiste bestanden opvragen en zonodig redden. Elke beheerinterface kan de reddingsbakken op andere computers met Undelete 2009 oproepen en bekijken, en eventueel bestanden herstellen. Uiteraard alleen maar als u de benodigde rechten hebt, dat spreekt vanzelf. Het verschil tussen een Undelete Desktop Client en een Undelete Professional is overigens, dat een Professional op de client-pc ook lokale bestanden kan undeleten en de Desktop Client niet: die kan alleen maar netwerkvolumes undeleten. Een recovery bin kent redelijk veel opties die u kunt instellen, gaande van het bijhouden van meerdere versies tot herstellingsbakken per drive. U kunt ook een centrale herstellingsbak aanmaken, opgeven van welke bestandtypes meerdere versies bijgehouden moeten worden, en specifieke virusbescherming activeren voor alle of sommige herstellingsbakken. Het bijhouden van meerdere versies van Office-bestanden geeft u overigens ook de optie om oudere versies te herstellen van bestanden die (zelfs meermaals) overschreven werden. Johan Zwiekhorst