Langzaam maar zeker en ver van alle media-geweld -"in tegenstelling tot sommige van onze concurrenten" - wordt NRB stilaan een belangrijke speler op de Belgische markt, zegt Guy Uerlings.
...

Langzaam maar zeker en ver van alle media-geweld -"in tegenstelling tot sommige van onze concurrenten" - wordt NRB stilaan een belangrijke speler op de Belgische markt, zegt Guy Uerlings. Met een omzet voor 2007 van 135 miljoen euro (een stijging met 15 % tegenover vorig boekjaar) en een resultaat voor belastingen van 15 miljoen euro richt het bedrijf zich tot een vrij specifieke markt."Wij hebben een twintigtal klanten die met ons een recurrente omzet realiseren van minstens een miljoen euro per jaar." NRB is sinds kort opgesplitst in drie verticale 'business units',"om het specifieke terrein van onze klanten perfect te beheersen en hun taal te spreken. Want vandaag vertrekken al te veel projecten vanuit de technologie en vergeten ze de reële behoeften van de gebruiker." Dat zijn Finance, Utilities en Government. Finance neemt de it-activiteiten van Ethias voor zijn rekening, zowel bank als verzekeringen. Bedoeling was om samen met de andere aandeelhouders een gemeenschappelijk datacenter te vormen dat hen"de beste informatica voor de beste prijs levert, met een gegarandeerde marge van 10 procent", zegt Guy Uerlings. De business unit 'Utilities' behoort via de lokale Waalse elektriciteitsleveranciers ALE, ALG, CILE eveneens tot de fundamenten van NRB. Die unit moest zich enkele jaren geleden schrap zetten tegen"de liberalisering van de energiemarkt die voor ons een aardbeving was en waardoor we bijna 25 procent van onze omzet dreigden te verliezen". NRB heeft stand gehouden"en die bedreiging is voor ons zelfs een opportuniteit geworden", stelt Guy Uerlings vast. Nieuwe klanten zijn SPE/Luminus, Sibelga en Sita. De 'Government'-activiteiten in brede zin omvatten klanten als de provincies Luik en Henegouwen, maar ook het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap (in het kader van het GIEI-contract) naast diverse federale ministeries, waar NRB vaak als toeleverancier optreedt wegens de omvang van de aanbestedingen (FOD's Financiën, Transport & Mobiliteit en Justitie)."Tegenover een openbaar bestuur moeten we een compleet andere houding aannemen dan ten aanzien van een privé-bedrijf omdat de doelstellingen fundamenteel anders zijn." De business units zijn elk op hun terrein in staat om advies te verlenen, een algemene architectuur uit te tekenen, projecten te beheren en specifieke multiplatformapplicaties te ontwikkelen, alles volgens gestandaardiseerde methodes en regels. Naast deze business units biedt NRB ook verticale operationele diensten aan: infrastructuur-oplossingen in de brede zin, standaard of op maat gemaakte besturingssoftware, advies, architectuurplannen, ontwikkeling van projecten en applicaties, netwerkexpertise, enz. Voor al deze opdrachten heeft NRB momenteel zo'n 600 medewerkers in dienst."De gemiddelde leeftijd bedraagt 35 jaar, 95 procent heeft minstens een graduaat en 40 procent is zelfs universitair", onderstreept Guy Uerlings. Ook de arbeidsvoorwaarden bij NRB zijn bijzonder interessant."Wij bieden als bedrijf een stabiele job aan in het kader van een vertrouwenscontract. NRB wordt niet in de eerste plaats 'gedreven' door omzet en winst, maar door dienstverlening aan de klant." Voor het huidige boekjaar 2008 mikt NRB op een omzetstijging met 12 procent tot 150 miljoen euro. Het bedrijf blijft zich toeleggen op diensten voor de infrastructuurontwikkeling en -beheer in de brede zin, maar wil zich niet langer beperken tot zOS/PL1 en andere traditionele platformen. Een flink deel van de investeringen gaat naar open systemen. Het computerpark omvat vandaag een mainframe van 4.000 Mips en ongeveer 600 interne servers, plus 400 servers die on site beheerd worden voor rekening van klanten. Om de snelle groei van het serverpark de baas te kunnen plant NRB de bouw van een nieuw datacenter dat plaats zal bieden aan 1.000 à 2.000 bijkomende servers. Voor de versterking van de elektrische voeding van het huidige centrum opteerde NBRB er uiteindelijk toch voor een volledig nieuw gebouw neer te zetten, ondanks het prijskaartje van 13 miljoen euro."De timing is in december goedgekeurd en het centrum zou op 1 januari 2010 operationeel moeten zijn", zegt Guy Uerlings. De nieuwe infrastructuur moet het mogelijk maken een volledig dienstenspectrum aan te bieden, van hosting tot complete outsourcing. In het zog daarvan breidt NRB ook zijn dienstenaanbod uit, met name wat erp betreft waarvoor al een SAP-competentiecentrum bestaat (een 40-tal personen). Die uitbreiding is vooral bedoeld voor de Utilities en het financieel beheer, met de klemtoon op de publieke sector."Wij gaan onze SAP-expertise uitbreiden met het oog op de industrie, ook al gaan daar aanzienlijke investeringen mee gepaard." Een ander vakgebied, business intelligence, vandaag vooral met software van SAS, krijgt er nieuwe expertise bij. De toenemende focus op open systemen, versterkt door de oprichting van het nieuwe datacenter, zal het mogelijk maken andere end-to-end diensten aan te bieden, met name in sommige verticale marktniches. Bovendien wil NRB zijn vleugels ook uitslaan buiten Franstalig België."Wij zijn een Belgisch bedrijf maar onze activiteit bleef vooral beperkt tot Wallonië. Morgen zullen wij onze markt uitbreiden naar Vlaanderen en daartoe de nodige middelen vrijmaken." Er zou een kantoor komen in Vlaanderen of in Brussel, met lokaal personeel en onder het NRB-logo."De plannen liggen op tafel maar er is nog niets beslist en we sluiten ook niets uit." De eventuele overname van een lokale partner?"Wij zijn niet van plan zomaar een bedrijf over te nemen om onze omzet aan te dikken", glimlacht Guy Uerlings. "Wij willen de komende drie jaar een honderdtal nieuwe medewerkers aantrekken", verklaart de NRB-topman maar hij is zich terdege bewust van de moeilijkheid om personeel te vinden en van de veranderde prioriteiten van nieuwe medewerkers. Op nog langere termijn, over 5 jaar en meer, oppert Guy Uerlings de mogelijkheid om de activiteiten van NRB uit te breiden tot de Benelux, maar wil daarbij de status van 'local player' tegenover de grote multinationals niet verloochenen."Vooruitgaan is een noodzaak. Maar zonder het zekere op te geven voor het onzekere. Want een nieuwe klant veroveren kost veel meer moeite dan een bestaande klant behouden."Marc Husquinet