SHL is een van de grootste aanbieder voor online assessments, psychometrische evaluatie en ontwikkeling. HR-managers nemen graag hun toevlucht tot zulke testen tijdens de selectieprocedure van nieuwe kandidaten. Dat zulke testen ook steeds vaker online - en dus van thuis uit - kunnen ingevuld worden, kan voor beide partijen - de kandidaat en zijn potentiële werkgever - positief zijn. Een kandidaat hoeft er geen verplaatsing meer voor over te hebben - met de soms bijbehorende stress, en de HR-afdeling bespaart heel wat tijd in de initiële schifting en selectie van de kandidaten. Gevraagd naar de nadelen, klinkt het doorgaans eensgezind: het afstandelijke karakter én de potentiële onveiligheid van de test.
...

SHL is een van de grootste aanbieder voor online assessments, psychometrische evaluatie en ontwikkeling. HR-managers nemen graag hun toevlucht tot zulke testen tijdens de selectieprocedure van nieuwe kandidaten. Dat zulke testen ook steeds vaker online - en dus van thuis uit - kunnen ingevuld worden, kan voor beide partijen - de kandidaat en zijn potentiële werkgever - positief zijn. Een kandidaat hoeft er geen verplaatsing meer voor over te hebben - met de soms bijbehorende stress, en de HR-afdeling bespaart heel wat tijd in de initiële schifting en selectie van de kandidaten. Gevraagd naar de nadelen, klinkt het doorgaans eensgezind: het afstandelijke karakter én de potentiële onveiligheid van de test. "Er begint een alarmbelletje te rinkelen bij HR-managers wanneer ze horen dat veel volwassenen denken dat men makkelijker kan vals spelen als een test online wordt afgenomen.", zegt Jeroen Schoolmeesters, Business Development Director SHL Belgium & France. En uit een onderzoek dat SHL uitgevoerd heeft, blijkt die vrees ook niet helemaal onterecht te zijn. Niet alleen bij online tests, maar ook bij de traditionele tests is er een risico op bedrog. "Logisch", zegt Eugene Burke, Director of Science & Innovation bij SHL, "want de inzet is ook bijzonder hoog. Bedrog bij een test kan in dit geval het verschil maken tussen een job of een promotie krijgen, of er net naast grijpen." En blijkbaar zijn voor wanhopige 'jobseekers' echt alle middelen goed. Burke heeft het bijvoorbeeld over etiketjes van flesjes water of chocoladerepen die vol gekribbeld worden met oplossingen. En over rubberen polsbandjes die wanneer je ze uitrekt flink wat lappen tekst blijken te bevatten. Of ook over iets meer gesofisticeerde apparatuur. Zo blijkt er ondertussen al een pen te bestaan die een document inscant en dat via Bluetooth verstuurt. Bijvoorbeeld naar een handlanger net buiten het lokaal, die de oplossingen op zijn laptop opzoekt en ze via Bluetooth of sms terugstuurt naar de gsm van de bedrieger. "We hebben zelfs al enkele mensen gevonden die oplossingen van onze tests verkochten via eBay", zegt Burke. Het onderzoek van SHL bracht ook communitysites aan het licht, waar de oplossingen uitgewisseld werden: 'spieken 2.0' zeg maar. Eugene Burke zakte vorige maand echter speciaal naar België af, om een verzameld HR-leger te briefen over SHL's nieuwste wapen tegen het online bedrog. SHL Verify moet HR-managers weer het volste vertrouwen geven in de betrouwbaarheid van de testen. Deze oplossing voegt aan de test een extra controleproces - de zogeheten Verification Test - toe. Dit resulteert op zijn beurt in een score - een soort 'integriteitsscore' - die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat er niét gefraudeerd werd bij het invullen van het assessment. Die Verification Test kan in enkele minuten worden voltooid en wordt automatisch gecontroleerd zonder dat de werkgever dingen moet analyseren. Aan de basis van de test zitten allerlei algoritmes en een flinke portie logica. Wanneer iemand bijvoorbeeld consequent té snel antwoordt op vragen waar doorgaans behoorlijk wat tijd voor nodig is (de 'latency'), dan zal dat al doorwegen op de verificatiescore. SHL heeft hiervoor uitvoerig gegevensonderzoek uitgevoerd en durft zelfs spreken van "een wetenschappelijk onderbouwd controleproces". Al is Eugene Burke wel zo eerlijk om er aan toe te voegen dat 100 % zekerheid nog steeds niet mogelijk is. "Toch blijkt uit onze grootschalige test bij 10.000 proefpersonen dat we 95 % van de fraudeurs kunnen onderscheppen. " Overigens werd ook aan de eigenlijke selectietest gesleuteld. Voortaan krijgt iedere kandidaat een unieke reeks vragen voorgeschoteld. Zo wordt vermeden dat de inhoud van de tests circuleert onder de kandidaten en wordt het risico op fraude nog wat verder beperkt. Bij heel wat vragen is er ook al een tijdje niet iets als hét enige goede antwoord. Het 'juiste' antwoord voor vraag X hangt dan bijvoorbeeld af van een antwoord op de eerdere vraag Y. Tijdens zijn presentatie wees Burke er trouwens op dat een extra controlesysteem ook voordelen heeft voor de eerlijke deelnemer aan selectieprocedures. Die mag er nu vanuit gaan dat de procedure helemaal correct en eerlijk verloopt en dat bedriegers er toch uitgefilterd worden. Of toch bijna allemaal... Kristof Van der Stadt