Karen Boers CEO bij BeCode, mede-oprichter van Startups.be

Karen is niet zomaar een serial entrepreneur, maar wel eentje die sociale impact wil hebben. Zo heeft ze zowel Startups.be als het European Startup Network mee opgericht en aangestuurd. Het European Startup Network verenigt nationale start-upverenigingen om een gemeenschappelijke stem te creëren voor Europese start-ups, zodat er meer effectief kunnen starten, opschalen én uiteindelijk ook slagen binnen de Europese Unie. Startups.be is dan weer de one-stop-shop voor Belgische tech- ondernemers die een wereldwijde ambitie koesteren. De organisatie helpt hen door eenvoudige en kwalitatieve toegang te bieden aan investeerders, klanten en experts. Als een non-profit organisatie treedt Start-ups.be op als een verbindend element in het tech-ecosysteem en gedraagt het zich ook als de uniforme stem van Belgische start-ups. Sinds de oprichting in 2013 is Startups.be snel uitgegroeid tot een vertegenwoordiger van meer dan 1.500 start-ups en meer dan 120 Belgische organisaties die voor ondernemers werken. Karen besloot pas onlangs om Startups.be te verlaten omdat ze graag de tijd wilde nemen om zich volledig op de BeCode te concentreren en het naar een hoger plan te tillen.
...

Karen is niet zomaar een serial entrepreneur, maar wel eentje die sociale impact wil hebben. Zo heeft ze zowel Startups.be als het European Startup Network mee opgericht en aangestuurd. Het European Startup Network verenigt nationale start-upverenigingen om een gemeenschappelijke stem te creëren voor Europese start-ups, zodat er meer effectief kunnen starten, opschalen én uiteindelijk ook slagen binnen de Europese Unie. Startups.be is dan weer de one-stop-shop voor Belgische tech- ondernemers die een wereldwijde ambitie koesteren. De organisatie helpt hen door eenvoudige en kwalitatieve toegang te bieden aan investeerders, klanten en experts. Als een non-profit organisatie treedt Start-ups.be op als een verbindend element in het tech-ecosysteem en gedraagt het zich ook als de uniforme stem van Belgische start-ups. Sinds de oprichting in 2013 is Startups.be snel uitgegroeid tot een vertegenwoordiger van meer dan 1.500 start-ups en meer dan 120 Belgische organisaties die voor ondernemers werken. Karen besloot pas onlangs om Startups.be te verlaten omdat ze graag de tijd wilde nemen om zich volledig op de BeCode te concentreren en het naar een hoger plan te tillen. De meest recente onderneming van Karen, de disruptieve programmeerschool BeCode, laat toe dat volwassenen zich omscholen tot bekwame webontwikkelaars, ongeacht hun achtergrond of (gebrek aan) opleiding en ervaring. Het is de combinatie van ontwikkeling van nieuwe vaardigheden met een focus op sociale inclusie die ervoor moet zorgen dat mensen die al hun hele leven aan de kant staan, nu de helden kunnen zijn die de hiaten in onze digitale banenmarkt opvullen. Met 200 afgestudeerden en 6 campussen die binnen 2 jaar operationeel zijn, heeft de sociale onderneming bewezen zeer schaalbaar te zijn door de combinatie van een sociale missie en een start-upaanpak. Karen heeft ongeveer 15 jaar uitgebreide ervaring in het opzetten van 'communities' en het ontwerpen en implementeren van grote marketingcampagnes (waaronder conferenties en massa-evenementen). Ze heeft het marketingteam van iMinds (voorheen IBBT, tegenwoordig imec) acht jaar geleid, het software-innovatie-instituut op de Europese kaart gezet en op de radar van vele innovatie-actoren over de hele wereld. In april 2017 verhuisden Laurence Janssens en haar familie van Brussel naar Sub-Sahara-Afrika, waar ze de country manager van Microsoft werd voor de Zuid-Afrikaanse regio met Angola, Botswana, Namibië en Zambia. Ze maakt deel uit van het leiderschapsteam van Microsoft dat 65 landen in Afrika en de Levant-regio beheert - van Zuid-Afrika tot Pakistan. Op een dagelijkse basis ondersteunen Laurence en haar lokale teams de digitale transformatie van belangrijke economische actoren van Angola en Botswana in mijnbouw, olie en gas en financiële diensten. Recente ontwikkelingen rond AI, mobiele en cloudtechnologieën stellen ook Afrikaanse organisaties in staat om nieuwe, lokale kansen te creëren voor hun jonge en levendige bevolkingsgroepen. Naast haar commerciële rol is Laurence ook actief betrokken bij projecten voor integratie, werkgelegenheid en digitaal onderwijs in de regio. De afgelopen maanden waren zij en haar team bijzonder actief in Botswana, en werkten ze samen met de Botswana Innovation Hub en Microsoft 4Afrika aan de lancering van de eerste app-fabriek in het land. Het doel is om de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren. Laurence Janssens kwam begin 2015 bij Microsoft werken als Public Sector Lead voor België. In deze rol heeft ze de afgelopen jaren vele ministeries en internationale instellingen bijgestaan bij hun digitale en moderniseringsreis. Ze was ook bestuurslid van de Microsoft Innovation Centers in België (MIC). Ze is een BAEF-fellow, heeft een MBA van de Chicago Booth business school en een handelsingenieur-masterdiploma van de KU Leuven. Ze is ook lid van Women on Board. Barbara Van Den Haute is sinds september 2017 administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen en focust daarbij op twee speerpunten: 'no wrong door' en 'API first'. Dat moet ervoor zorgen dat burgers, bedrijven en verenigingen vlot en liefst via eender welke weg hun info bij de overheid kunnen vinden. Het einddoel is één burgerprofiel dat alle informatie bevat die de overheid over u heeft, zodat u die niet telkens zelf moet invoeren of opvragen. "Tot nu toe was er vaak de neiging om voor alles een aparte dienst en e-loket op te zetten, die dan ook enkel de informatie van die dienst bevatte", zegt Barbara Van Den Haute. "Dat geeft een stop-and-go-ervaring voor heel wat burgers. Daarom hebben we nu 'Mijn Burgerprofiel' gebouwd, een plug-in die we voor alle overheidsinstanties, ook federaal en lokaal, aanleveren." Barbara is licentiate politieke wetenschappen aan de KU Leuven en specialiseerde aan de VUB in internationaal en Europees recht. Ze begon haar carrière aanvankelijk in de privé-sector bij AXA en Technitemps maar koos al snel (2003) voor de openbare sector. Bij de FOD Binnenlandse Zaken startte ze als teamhoofd planning en selectie. Nadien schoof ze door naar de Vlaamse Overheid waar ze verschillende rollen als afdelingshoofd waarnam. In maart 2015 werd Barbara Van Den Haute benoemd tot afdelingshoofd ICT. Het managen van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening van de Vlaamse Overheid was haar uitdrukkelijke bevoegdheid. En sinds september 2017 is ze dus de administrateur-generaal van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Informatie Vlaanderen is het knooppunt voor datadeling van de Vlaamse overheid en ondersteunt zo de digitalisering binnen en rond Vlaanderen. De organisatie produceert authentieke bronnen voor de overheid, nutsbedrijven en in sommige gevallen ook ziekenhuizen. Naast de eerder technische aangelegenheden is Informatie Vlaanderen ook de organisatie achter de Vlaamse Infolijn 1700 (contactcenter) en staat het in voor de sociale media van de Vlaamse overheid. Informatie Vlaanderen is ook een platformservice waarmee andere Vlaamse Agentschappen hun websites en e-lokketten kunnen aanbieden. In totaal werken er meer dan vierhonderd mensen voor de organisatie. Zo'n 230 mensen intern, aangevuld met ongeveer 200 externe profielen. Dat zijn onder meer ontwikkelaars, scrum masters, IT-architecten, product owners, business- en functionele analisten, maar ook juridische experts en privacyspecialisten. Irene Veldstra, geboren in Nederland, woont sinds 14 jaar in België en kan terugvallen op meer dan 20 jaar ervaring in commerciële functies in verschillende Europese landen, Canada en de VS. Gedurende haar hele carrière heeft ze zich onderscheiden als een strategische denker, motivator en probleemoplosser, in staat om een veelvoud aan gelijktijdige complexe taken in balans te brengen. Ze is gedreven door transformatie, met een toewijding aan mensen en zakelijke groei. Ze beschikt over een grote dosis optimisme, een strategische focus en ze is veerkrachtig, gedreven, energiek, efficiënt en persistent. Bij Getronics evolueerde ze snel van sales director en ad interim CEO naar regional vice president Benelux, rapporterend aan de wereldwijde Getronics Board. Ze is een teamspeler en heeft Getronics begeleid in een uitdagend transformatiejaar met veel lastige beslissingen. Ze balanceert vele complexe uitdagingen tegelijkertijd en slaagde erin om een cultuur van transparantie, van eigen verantwoordelijkheid en een vernieuwde commerciële teamgeest te creëren. Specifieke prestaties zijn onder meer het vergroten van de marge op Getronics' activiteiten, het implementeren van een nieuw verkoopincentiveplan in het midden van het jaar, het verbeteren van de verkooppijplijn en de skills van het verkoopteam en het begeleiden van de Belux-organisatie van een lokaal bedrijf naar een global organisatie. In 2013 vervoegde ze Getronics voor de eerste keer en speelde ze een sleutelrol bij het winnen van internationale projecten. Na een tussenstop bij Orange Business Services keerde ze in 2017 terug naar Getronics, waar ze sales director en interim-CEO werd voor de Benelux en sinds februari 2018 fulltime CEO en sales director. Getronics is een wereldwijde ICT-integrator met een uitgebreide geschiedenis die zich over 130 jaar uitstrekt en tegenwoordig de meerderheid van Bottega InvestCo bezit. Irene gebruikt haar achtergrond en ervaringen om vrouwen te motiveren in ICT en ze reikt proactief de hand uit naar iedereen voor wie ze een coach en inspiratiebron kan zijn.