Ruim 36.000 Tetra-radio's zijn er ondertussen al in gebruik bij meer dan 500 organisaties. Daarnaast zijn er ook ongeveer 7.000 pagers bij meer dan 130 organisaties in dienst - dat zijn vooral de brandweerkorpsen. "Dat is iets wat vaak vergeten wordt", hekelt De Buyser: "As-trid is meer dan alleen maar het Tetra-netwerk. Het omvat ook een pagingdienst én een complete dispatching. Dat alles geïntegreerd in één 'service pack' maakt Astrid echt uniek binnen Europa", zegt De Buyser.
...

Ruim 36.000 Tetra-radio's zijn er ondertussen al in gebruik bij meer dan 500 organisaties. Daarnaast zijn er ook ongeveer 7.000 pagers bij meer dan 130 organisaties in dienst - dat zijn vooral de brandweerkorpsen. "Dat is iets wat vaak vergeten wordt", hekelt De Buyser: "As-trid is meer dan alleen maar het Tetra-netwerk. Het omvat ook een pagingdienst én een complete dispatching. Dat alles geïntegreerd in één 'service pack' maakt Astrid echt uniek binnen Europa", zegt De Buyser. De grote focus ligt de komende jaren op het garanderen van de kwaliteit. Iets wat het Raadgevend Comité van Gebruikers van Astrid alleen maar toejuicht. Voorzitter Claude Jacquard erkent dat de radioontvangst (een vaak gehoorde klacht in het verleden) al sterk verbeterd is, maar zegt wel dat het een aandachtspunt blijft. Het gros van de oproepen op het As-trid-netwerk is nog steeds spraakgerelateerd. Niet zozeer 1-on-1 oproepen, maar gesprekken 'in groep'. Maar net zoals het gsm-netwerk meer en meer geëvolueerd is naar een mobiel datanetwerk, lijkt het met Astrid ook die kant op te gaan. De meeste statuscodes worden al een tijdje automatisch doorgegeven door de applicaties - data dus. "Daarnaast merken we duidelijk dat de eindgebruikers klaar zijn voor de opstap naar mobiele data", zegt Marc De Buyser die die vraag niet zomaar naast zich neer kan leggen. Sommige toepassingen bestaan bijvoorbeeld al jaren, maar worden nu pas concreet gebruikt. "Zo zijn we nu een toepassing aan het proefdraaien waarbij de foto van een vermiste persoon 'gepusht' wordt naar de handsets in het netwerk. Of het doorsturen van cartografische informatie. Allemaal niets baanbrekends qua technologie, maar wel mooie illustraties van toepassingen waar momenteel vraag naar is", zegt De Buyser. "We moeten wel constant de vraag blijven stellen wat de eindgebruiker precies nodig heeft. Volgens mij is dat in de eerste plaats meer gestructureerde en verrijkte info." Andere nieuwe diensten op het netwerk zijn de mogelijkheid om via de mobiele radio interactief gegevensdatabanken te kunnen consulteren en de uitbreiding van de positiebepaling van voertuigen naar de opvolging van personen. Is het Tetra-netwerk klaar voor de invasie van alsmaar meer data? De directeur-generaal van Astrid is er van overtuigd dat upgrades op korte termijn zeker niet nodig zijn. "Op dat vlak is er een groot verschil met de privé-sector. Wij moeten echt kijken naar de behoeftes van onze eindklanten en ons netwerk aan hun eisen aanpassen", zegt De Buyser die als voorbeeld videostreaming neemt. Een telecomoperator biedt die dienst aan zijn klanten aan om het 3G-netwerk een zekere 'schwung' te geven. Bij As-trid wordt eerst de vraag gesteld: hebben onze gebruikers wel videostreaming nodig? "En dat antwoord is dikwijls nee, omdat die fancy dingen gewoon niet tot hun job behoren. Hun job is en blijft hulp bieden, en de ict-voorzieningen moeten ondersteunend zijn", zegt De Buyser. Binnen Astrid is wel een werkgroep opgericht om TEDS (Tetra Enhanced Data Services), een mogelijke opvolger van Tetra te bestuderen. Die upgrade is een voornamelijk softwarematige ingreep, die mogelijk wel een effect heeft op de stroomvereisten. De Buyser wijst er in dat verband op dat de specificaties van TEDS nog niet helemaal afgerond zijn en dat de eerste pilots nog moeten worden opgestart. "Toen we Astrid opgericht hebben, was Tetra nog niet eens een standaard. Dat maakte dat heel Europa naar ons keek. Het is zeker niet de bedoeling om binnen Europa weer de pionier te gaan zijn", zegt De Buyser nog.Kristof Van der STadt