Kris Van der Stappen, sales manager bij de people & collaboration business unit van GFI, vindt de 20 procent die reeds unified communications (UC) gebruikt nog hoog uitvallen. De vraag is volgens hem vooral hoe de respondenten de term definiëren. "Wanneer je het hebt over UC in de ruimste zin van het woord, dan zou ik het eerder op 10 à 15 procent van de markt houden. Maar in sommige bedrijven wordt een eenvoudige chatfunctie zelfs al als unified communications omschreven", weet Kris Van der Stappen.
...

Kris Van der Stappen, sales manager bij de people & collaboration business unit van GFI, vindt de 20 procent die reeds unified communications (UC) gebruikt nog hoog uitvallen. De vraag is volgens hem vooral hoe de respondenten de term definiëren. "Wanneer je het hebt over UC in de ruimste zin van het woord, dan zou ik het eerder op 10 à 15 procent van de markt houden. Maar in sommige bedrijven wordt een eenvoudige chatfunctie zelfs al als unified communications omschreven", weet Kris Van der Stappen. Ingegeven door de economische crisis, is in heel wat bedrijven de UC-term ondertussen uitgehold tot een soort light-variant. "Iedereen wil de kosten naar beneden halen. Zo zie je dat heel wat bedrijven net nu hun toevlucht nemen tot chat of instant messaging om op die manier heel wat telefoonkosten te elimineren. Ook webconferencing en een integratie van voicemail staan hoog op de agenda. Die functies zijn relatief makkelijk te implementeren en de investering is niet overdreven", aldus Van der Stappen. Volgens hem wordt er - ondanks, of net dankzij de economische crisis - veel geïnvesteerd in basisinfrastructuur. "Unified communications valt voor een stukje daaronder, omdat het snel rendement kan geven. Het zijn de projecten op lange termijn die momenteel uitgesteld worden". Volgens Van der Stappen moet er nog flink aan 'awareness' gewerkt worden. Hij verwacht ook dit jaar geen echte 'boom' in UC. "Grote bedrijven kijken er zeker naar en zijn bezig met proof of concepts en dergelijke. Het zal er ongetwijfeld komen, maar het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben." Voor de typische KMO is UC volgens Van der Stappen nog te duur: "misschien dat een goed SaaS-aanbod voor unified communications dat wel kan oplossen?" Bij integrator Simac gaat men niet helemaal akkoord. Sales director Johan Diels: "Zowel in grote bedrijven, als KMO's als overheid kan er een valabele business case rond UC gebouwd worden. Een KMO met pakweg 20 medewerkers die intensief met CRM werken bijvoorbeeld zal zeker zijn voordeel halen uit UC." Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, erkent Diels wel. "Het algemene begrip staat ondertussen op de agenda, maar we moeten wel nog altijd zélf de markt maken. Er zijn maar bitter weinig klanten die ons zelf benaderen. Langs de andere kant merken we wel dat mits de juiste 'fit' de klant zeker bereid is om mee te stappen in het verhaal." Ook Bas Baars, marketing manager bij Mitel, kan zich best vinden in de resultaten van onze enquête. "Toch is het duidelijk dat unified communications een containerbegrip geworden is. Vraag in een rondetafel aan zes personen hoe zij UC definiëren, en je krijgt zes verschillende definities." Net omdat UC een containerbegrip geworden is, moet je volgens Bas Baars niet proberen om 'unified communications' an sich te verkopen. "Onze industrie heeft in het verleden met voip die fout al gemaakt. Het is daarom zaak om concrete deelgebieden en toepassingen die onder UC vallen aan de man te brengen", beweert Baars. De belangrijkste motieven bij bedrijven blijven nog steeds het verbeteren van de bereikbaarheid, het vergroten van mobiliteit én het realiseren van een kostenbesparing - niet noodzakelijk in deze volgorde. tekst: Kristof Van der Stadt