Red Hat is gespecialiseerd in het openbronbesturingssysteem Linux. Daarnaast biedt het bedrijf een brede waaier aan openbronplatformen, zoals het containerplatform OpenShift, het middleware-applicatieplatform JBoss en de automatiseringstechnologie van Ansible. Red Hat is goed voor een omzet van 2,9 miljard dollar. Het bedrijf genereert zijn inkomsten hoofdzakelijk uit service- en ondersteuningsabonnementen. De openbronproducten zelf zijn immers gratis. Een wereldwijde community van ontwikkelaars vormt de stille motor achter Red Hat.
...

Red Hat is gespecialiseerd in het openbronbesturingssysteem Linux. Daarnaast biedt het bedrijf een brede waaier aan openbronplatformen, zoals het containerplatform OpenShift, het middleware-applicatieplatform JBoss en de automatiseringstechnologie van Ansible. Red Hat is goed voor een omzet van 2,9 miljard dollar. Het bedrijf genereert zijn inkomsten hoofdzakelijk uit service- en ondersteuningsabonnementen. De openbronproducten zelf zijn immers gratis. Een wereldwijde community van ontwikkelaars vormt de stille motor achter Red Hat. Open source maakte de afgelopen jaren een indrukwekkende opmars. Het aantal gebruikers is fors toegenomen en een groeiend aantal bedrijven - waaronder ook reuzen als Google en Facebook - stuwt de openbronmarkt mee vooruit. Microsoft was ooit een felle tegenstander, maar maakte enkele jaren geleden een bocht van honderdtachtig graden. Via Azure is het bedrijf een cloudprovider die opeens niet meer om de mogelijkheden van open source heen kon. Dat vertaalt zich intussen in een breed portfolio van diensten en integraties. De containertoepassing Red Hat OpenShift op Azure, bijvoorbeeld, maakt het voor bedrijven mogelijk om applicaties op een veilige manier te verplaatsen tussen de eigen infrastructuur en de cloud. "De samenwerking met Microsoft is cruciaal", aldus Margaret Dawson, VP Portfolio Product Marketing bij Red Hat. "We koesteren geen ambitie als cloud provider, maar leveren wel technologie die er een grote meerwaarde biedt. Microsoft brengt ons dan weer een pak operationele ervaring bij. Dat vertaalt zich in een mooie kruisbestuiving." Het zijn precies dezelfde argumenten die IBM enkele weken later bij de overname van Red Hat zou aanhalen. IBM heeft de ambitie uit te groeien tot de belangrijkste leverancier van clouddiensten. Voor open source - en zo dus ook voor Red Hat - is daarbij een sleutelrol weggelegd. Open source ging lange tijd gepaard met enig voorbehoud op het vlak van veiligheid. Zeker in een tijdperk waar compliance en cybersecurity het hoogste goed zijn, lijkt de groeiende populariteit van openbrontoepassingen opmerkelijk. "Compliance houdt in dat je kan rapporteren waar de data zich bevinden en wie er toegang toe heeft", aldus Margaret Dawson. "Transparantie is net eigen aan open source. Je bent open over de manier waarop je technologie gebruikt en hoe je erover rapporteert. Maar welke data je verwerkt, blijft binnenskamers." Zit daar dan de echte kracht van open source? "Veel ondernemingen gingen er lang vanuit dat ze over meer kracht en zekerheid beschikken wanneer ze alle informatie voor zichzelf houden. Het open model gaat net uit van de kracht van het delen van die informatie, waardoor mensen er meer waarde aan hechten. Onze community helpt problemen op te lossen en toepassingen te schalen. Meer nog, ze zal er voor zorgen dat die problemen in de toekomst niet meer voorkomen. In plaats van alles te moeten doen met een intern IT-team van vijf medewerkers, krijg je de steun van een volledige gemeenschap. Je geeft de controle niet uit handen, maar wordt net een persoon die zaken in werking stelt." Gaat het over digitale transformatie, dan komt cloudmigratie automatisch op de radar. Red Hat beschouwt de overstap naar de cloud als een tactische invulling van het transformatieproces. "Sommige bedrijven staren zich blind op een cloud first-strategie. Het is vandaag haast een idee-fixe", stelt Margaret Dawson vast. "We gaan samen met de klant na waarom hij naar de cloud migreert, hoe hij dat doet en wat hij er mee wil bereiken. Een vaak gehoord antwoord op de waarom-vraag is kostenreductie. Dat kan aardig tegenvallen wanneer er geen uitgebouwde strategie achter schuilgaat." Factoren als architectuur, de aanwezige applicaties en het eigen IT-team spelen een al even cruciale rol. "Laat ons dus eerst alle valkuilen en opportuniteiten analyseren en dan pas nadenken over de benodigde infrastructuur." Margaret Dawson ziet het gros van de ondernemingen evolueren richting hybride cloud. "Zelfs de meest traditionele bedrijven zijn - soms zonder hun medeweten - binnen de cloud actief. Tegelijk acht ik een volledige cloudmigratie enkel mogelijk voor ondernemingen met een digital native karakter." Vandaag is Red Hat onder meer sterk aanwezig in de publieke sector. Dat open source ook binnen sterk hiërarchische overheidsdiensten ingeburgerd geraakt, schrijft Red Hat aan verschillende zaken toe. Overheden spelen er naar verluidt mee in op de vraag van hun stakeholders en beschouwen openbronoplossingen als een essentieel wapen in de war for talent. Goede ontwikkelaars staan immers vaak weigerachtig tegenover een gesloten cultuur. Red Hat werkt verder een langetermijnrelatie uit met grote spelers uit de telecomsector. "Wanneer die bedrijven nood hebben aan onder meer cloud en IoT, staan wij aan hun zijde", verduidelijkt Margaret Dawson. "We bouwen samen platformen. We verkopen aan hen en via hen. Het is een band om te koesteren."