Eind maart verstreek de periode waarin de nationale standaardiseringsorganisaties (die lid zijn van JTC1) hun definitieve stem voor de voorgestelde IS 29500 konden bepalen. Uiteindelijk werd door 75 procent van de leden 'voor' de Draft International Standaard (DIS) gestemd, 14 procent stemde 'tegen'. Aangezien de regels vereisen dat tweederde van de leden moeten 'voor' stemmen en minder dan een kwart 'tegen', voldoet IS 29500 dan ook aan de gestelde voorwaarden om te worden aanvaard. Overigens onthi...

Eind maart verstreek de periode waarin de nationale standaardiseringsorganisaties (die lid zijn van JTC1) hun definitieve stem voor de voorgestelde IS 29500 konden bepalen. Uiteindelijk werd door 75 procent van de leden 'voor' de Draft International Standaard (DIS) gestemd, 14 procent stemde 'tegen'. Aangezien de regels vereisen dat tweederde van de leden moeten 'voor' stemmen en minder dan een kwart 'tegen', voldoet IS 29500 dan ook aan de gestelde voorwaarden om te worden aanvaard. Overigens onthielden 11 procent van de leden zich, waaronder België en Nederland. Oorspronkelijk ontwikkeld door Microsoft en door het Europese ECMA tot een eigen standaard (ECMA 376) gemaakt, was het 'fast track' proces om IS 29500 tot een ISO/IEC standaard te maken op een 'njet' (in september 2007) en ca. 3.500 opmerkingen gestoten. Die werden volgens Microsoft voldoende weggewerkt zodat op de 'ballot resolution meeting' eind februari in Genève, nog slechts een beperkt aantal punten moest worden bijgeschaafd. Nu de definitieve stemmen bekend zijn, kan er in de komende twee maanden door een nationale standaardorganisatie eventueel nog een formeel beroep worden aangetekend. Tot het laatste ogenblik (en ook nadien, als we een aantal commentaren op de aankondiging van de resultaten in de Data Newsletter lezen) werd de ontwerpstandaard hevig bekritiseerd, met name omdat de reeds bestaande ODF-standaard (Open Document Format) de Open XML standaard overbodig zou maken. ODF is overigens zelf ook een ISO-standaard. Anderen relativeren dan weer de heisa door er op te wijzen dat het gewoon een bijkomend bestandsformaat is, dat allicht nog het belangrijkst zal zijn voor het toegankelijk maken (of archiveren) van documenten in oude binaire bestandsformaten van Microsoft of voor het uitwisselen van spreadsheets. Die twee gebruiksmogelijkheden werden uitdrukkelijk onderstreept door Microsoft tijdens een recent OpenXML event. Uiteindelijk is het echter aan de eindgebruiker om te bepalen in welk formaat hij of zij documenten wil uitwisselen en/of bewaren. Het is nu trouwens afwachten of Microsoft standaard vanuit Office 2007 het ODF-formaat zal ondersteunen (zonder de gebruiker te verplichten eerst nog een plug in te installeren, wat in heel wat bedrijven moeilijkheden geeft als eindgebruikers niet zelf software mogen installeren). Overigens voert de Europese Commissie momenteel al een onderzoek uit naar de gang van zaken rond de eerste stemronde over de standaardisatie van OOXML, afgelopen jaar. Guy Kindermans