Wan-optimalisatie gebruikt allerlei netwerktrucs om de inefficiëntie van gewone wide area network-verbindingen via het internet te omzeilen (zie vorige pagina's). De Expand Accelerator 6900 serie van 'WAN Optimization Controllers' of kortweg WOC's gedraagt zich als een gewone netwerkkabel zolang hij niet onder stroom staat. Pas als de appliance ingeschakeld wordt, komt de WOC in actie. De appliance versnelt en optimaliseert de protocollen in de OSI-laag 7 (applicatielaag). Standaard heeft deze WOC al een hele waslijst applicaties voorgedefinieerd, maar u kunt er zelf nog bijdefiniëren.
...

Wan-optimalisatie gebruikt allerlei netwerktrucs om de inefficiëntie van gewone wide area network-verbindingen via het internet te omzeilen (zie vorige pagina's). De Expand Accelerator 6900 serie van 'WAN Optimization Controllers' of kortweg WOC's gedraagt zich als een gewone netwerkkabel zolang hij niet onder stroom staat. Pas als de appliance ingeschakeld wordt, komt de WOC in actie. De appliance versnelt en optimaliseert de protocollen in de OSI-laag 7 (applicatielaag). Standaard heeft deze WOC al een hele waslijst applicaties voorgedefinieerd, maar u kunt er zelf nog bijdefiniëren. Het beheren van de Expand WOC verloopt via een webinterface. Helaas vereist die weer eens Internet Explorer, wat we onvergeeflijk vinden aangezien daar geen enkele reden voor is (de meer geavanceerde webfuncties lopen immers via Java en niet ActiveX) en zeker gezien de toenemende interesse in de hogere veiligheid van bijvoorbeeld Firefox. Voor een eerste setup is er een wizard beschikbaar, en die is er ook voor een WAFS (Wide Area File Services)-configuratie (zie verder). De webinterface heeft vijf hoofdrubrieken: Setup (instellingen), Monitor (bewaking), Services (diensten), QoS (dienstenkwaliteit) en Tools (hulpmiddelen). Setup valt uiteen in 'My Accelerator' (ip-adres, licenties, tijdinstelling, route- en subnetdefinities voor deze WOC), 'My Links' (overzicht van alle geoptimaliseerde verbindingen met hun compressiestatus en bandbreedte); 'My Applications' met alle gedefinieerde applicatieprotocols, web- en Citrix-applicaties met verschillende instellingen voor het verkeer van lan naar wan en omgekeerd; 'Networking' met ondersteuning voor meerdere wlan's, ARP, HSRP, VRRP, pakketinterceptie en DNS-instellingen; 'Security' met drie soorten gebruikersrollen (Administrator, Monitor en NetAdmin). Verder zijn er authenticatie-instellingen (onder meer voor gebruik van authenticatieservers) en toegangsinstellingen (console, ftp, snmp, ssh, https, tftp, telnet en http). U kunt een pincode via een toetsenbord vereisen als dat aanwezig is (bij de 6900-serie is dat niet aanwezig). De laatste subrubriek is 'Advanced' en hierin kunt u alle netwerk- en VLAN-interfaces zien en wijzigen, alsook de instellingen voor SNMP en journalisering verrichten. Bij de hoofdrubriek 'Bewaking' in de beheerinterface kunt u overzichtsgrafieken en details opvragen over links (doorvoer, gebruik, accelaratie, compressie en statistieken), verkeersontdekking (ontdekte applicaties, bewaakte applicaties, L-7 applicatieontdekking), applicaties (doorvoer, gebruik, acceleratie, compressie, distributie, bewaking van applicaties en statistieken) en ook nog een totaalsamenvatting. De hoofdrubriek 'Diensten' gaat over tcp-acceleratie (globaal, maar doorgaans zult u dat per link instellen), WAFS, web-, DNS- en Citrix-acceleratie. Onder QoS kunt u regels voor minimumdienstverzekering opgeven en die ook van een prioriteit voorzien. Standaard zal het aanmaken van applicatielinks onder Setup zelf al de nodige QoS-regels invullen, maar u kunt die uiteraard wijzigen of nog meer bijdefiniëren. De laatste hoofdrubriek 'Tools' dient voor het upgraden van de firmware, om de start-upconfiguratie te overschrijven of te wissen, of om de configuratie te exporteren of te importeren, maar ook om adressen te pingen of een traceroute uit te voeren, om de appliance te herstarten of om technische informatie van de Accelerator te tonen voor de technische-ondersteuningsdienst. Verder kunt u nog bestanden opslaan in een gebruikersgebied van de applianceschijf (afhankelijk van het model een smartcard of een harde schijf). Expand biedt in zijn webinterface een wizard voor het opzetten van WAFS-verbindingen (Wide Area File Services). De centrale site heet bij Expand een 'File Bank Director' en de remote site is de 'File Bank'. De WAFS-configuratiewizard is bedoeld voor de meestvoorkomende instellingen. Wenst u geavanceerde configuraties uit te voeren, dan verwijst Expand u naar de command line interface (CLI) van hun appliance. Die CLI gebruikt een Cisco-achtige opdrachtregeltaal. Wij hadden een praktijktest voor de Expand Accelerator in gedachten die een echte situatie zou kunnen benaderen, namelijk die van een bankfiliaal die een connectie met een hoofdkantoor onderhoudt voor gebruik van web-, file- en applicatieservers. Zo'n bankfiliaal zal vaak maar een gewone adsl-verbinding hebben met een breedbandrouter. In ons geval namen we een Telenet kabelverbinding met een Linksys BEFSR41 breedbandrouter 66 km verwijderd van het testlab. De andere appliance stond in het testlab, alsook de web-, file- en applicatieservers die we wilden bereiken. Ondanks erg veel assistentie van Expand kregen we de geoptimaliseerde tunnel tussen de twee punten niet aan het werken. Bij Expand kwam men tot de conclusie dat de Linksys router mogelijk de IPComp-tunnel blokkeerde zodat wel controlebevelen uitgewisseld konden worden, maar slechts in één richting tunneldata. In dat geval lijken ons de meeste gewone breedbandrouters op dat vlak een probleem te vormen. Helaas kunnen we u daarom geen testresultaten presenteren. Expand claimt een gemiddelde prestatieverbetering van zo'n 8 maal als het wél lukt. De Expand Accelerator biedt op papier erg interessante kenmerken en specificaties. Wij kregen hem echter niet aan het werken via een gewone breedbandrouter en dat beperkt wat ons betreft het gebruik tot de verbinding van een bedrijf met een op afstand gelegen datacenter. Voor verbindingen tussen filialen en hoofdkantoren lijkt ons deze versneller alleen geschikt indien de filialen niet met SOHO-internetabonnementen en bijbehorende breedbandrouters werken. z - Wan-optimalisatie werkt tussen een datacenter en uw bedrijf of tussen een hoofdkantoor en filialen. - Expand kan zowat alle mogelijke internetapplicaties versnellen door onder meer de internetlatentie te elimineren. Johan Zwiekhorst