Een tijdje terug haalde dit fait divers het nieuws: Adamo, het jeugdidool van velen (vooral dames), werd 65. En wat was het cadeau voor zijn fans? Een cd met een compilatie van zijn beste nummers, voor de gelegenheid in duet gezongen. Pure nostalgie.
...

Een tijdje terug haalde dit fait divers het nieuws: Adamo, het jeugdidool van velen (vooral dames), werd 65. En wat was het cadeau voor zijn fans? Een cd met een compilatie van zijn beste nummers, voor de gelegenheid in duet gezongen. Pure nostalgie. Klinkt dat herkenbaar voor it 'ers? Microsoft slooft zich al jaren uit om in zijn besturingssystemen en netwerk software nieuwe features in te bouwen. Maar wie die nieuwe mogelijkheden vergelijkt met wat Unix aanbiedt of DECnet aanbood, denkt met veel nostalgie terug aan wat dertig jaar geleden al mogelijk was. Datzelfde Microsoft loopt al jaren Apple achterna om software gebruikersvriendelijk te laten lijken. Uit die race ervaart de gebruiker wat op een website via Internet Explorer mogelijk is, als "gebruikersvriendelijk". Daar wordt de maatstaf gezet voor "goede applicaties". Vorm en emo halen de bovenhand op inhoud, consistentie en functionaliteit. Basisideeën van Juran en Deming uit de jaren '50 evolueerden over Total Quality Management en Toyota Production System naar Lean Manufacturing en Six Sigma van vandaag. Onderweg surften Business Process Reengineering en nu Business Process Management mee op de golven van industriële vernieuwingen. Vaak was er een kloof tussen de gehypte theorie en de mogelijkheden van applicaties om die op dat ogenblik te ondersteunen. En als applicaties na jaren toch toelieten om de vergeten theorie in de praktijk te ondersteunen werden die vermarkt als "nieuwe aanpak". Dat veroorzaakte dan weer een nieuwe hype en een nieuwe golf van nog niet ingeloste verwachtingen. SOA is de huidige hype die we in die reeks mogen inschrijven. De echte rechte lijn die te herkennen valt in deze steeds itererende evolutie is 'de technologiewet van Moore'. De wet is dertig jaar oud en om de twee jaar verschijnt er wel een artikel dat aangeeft dat de grenzen van de technologie weer opgeschoven zijn en de 'wet' nog voor de volgende tien jaar geldig blijft. Door dat explosief groeiende computervermogen wordt de computer door steeds meer mensen gebruikt. Door die groei hebben we nu het vermogen van een mainframe te beschikking om deze tekst te schrijven of om geavanceerd te wiien voor het computerscherm. Door die power bereikt informatie steeds sneller steeds meer mensen. Onder druk van de informatie-overload vinden journalisten "nieuws" steeds opnieuw uit om zich te profileren. Door de snelheid op de informatiesnelweg gaan geldstromen steeds sneller de wereld rond en zoals we deze weken kunnen vaststellen, kan geld steeds sneller verdampen. Het steeds weer heruitvinden van de technologie en herwerken van applicaties voor dezelfde businessfuncties heeft al heel wat tijd, geld en emoties gekost in zogenaamde "niet te missen upgrade programma's". Energie, tijd en emoties die niet gebruikt werden om echte vernieuwingen te introduceren. Moeten we dan samen met André Klukhun in zijn 'De geschiedenis van het denken' besluiten dat " ... alles al een keer uitgevonden is en dat de enige originaliteit die we nog kunnen opbrengen eruit bestaat bestaande zaken op een nieuwe manier te combineren?" Misschien wel, maar het opnieuw gebruiken van bestaande technologieën heeft ook positieve kanten. Het leidt ertoe dat gehandicapte medemensen de computer gebruiken om beter te communiceren, dat de proeven voor leerlingen met dyslexie worden voorgelezen vanuit een geschreven tekst, dat zieke kinderen van op hun ziekbed live deelnemen aan de lessen in hun klas, enz. Wat ik nu ga doen? De cd van Adamo kopen. Hij was het jeugdidool van mijn echtgenote en haar verjaardag komt eraan... Luc Delombaerde is CIO bij Vandemoortele Group en vice-voorzitter van het CIO Forum www.cioforum.be Luc Delombaerde