Met zijn diploma burgerlijk ingenieur op zak werkte Paul Ficheroulle na zijn militaire dienst eerst bij Bull, waar hij diverse stages volgde. In 1982 ging hij aan de slag bij Champion Spark Plug Europe, een multinational die gespecialiseerd is in bougies voor auto's, waar hij een minicomputer Bull DPS6 liet draaien. "In die tijd had de machine 1 megabyte intern geheugen en 60 megabyte harde schijf", herinnert de jonge informatica uit die tijd zich, die later nog veel hogerop zou klimmen (operator, programmeur Assembler en Cobol, analist, enz.) om tot slot terecht te komen op de it-dienst.
...

Met zijn diploma burgerlijk ingenieur op zak werkte Paul Ficheroulle na zijn militaire dienst eerst bij Bull, waar hij diverse stages volgde. In 1982 ging hij aan de slag bij Champion Spark Plug Europe, een multinational die gespecialiseerd is in bougies voor auto's, waar hij een minicomputer Bull DPS6 liet draaien. "In die tijd had de machine 1 megabyte intern geheugen en 60 megabyte harde schijf", herinnert de jonge informatica uit die tijd zich, die later nog veel hogerop zou klimmen (operator, programmeur Assembler en Cobol, analist, enz.) om tot slot terecht te komen op de it-dienst. In het begin van de jaren '90 voert de groep Champion een herstructurering door, verlaat het bedrijf Bull en kiest het voor AS/400 van IBM. Nog later, in 1994 besluit het bedrijf zijn zetel in Péronnes-lez-Binche te sluiten en zegt het zijn informaticadirecteur vaarwel. Paul Ficheroulle, sinds jonge leeftijd socialistisch militant, wordt in 1995 Waals parlementslid van de PS. Hij zegt de informatica dan ook vaarwel, - "Enkel nog voor privédoeleinden. Zo was ik een van de eerste politici met mijn eigen website" -, maar ik blijf sommige dossiers in verband met informaticatechnologie en communicatie volgen, zoals de oprichting van het Win-netwerk. Ook voert hij actie in het Gewest om de digitale kloof te verkleinen en om het internet toegankelijker te maken in het kader van commissies over nieuwe technologieën. "Het ging eerder om maatschappelijke debatten dan over zuivere technologie", verduidelijkt het parlementslid. Naast zijn mandaat als Waals parlementslid wordt Paul Ficheroulle parlementslid van de Franse Gemeenschap en wordt hij in de tweede ambtstermijn benoemd tot voorzitter van de Commissie voor financiën en begroting. Bovendien wordt hij lid van de werkgroep die belast is met de voorbereiding van de informatica-evolutie van het Waals Parlement. In december 2006 wordt hij schepen van de stad Charleroi, belast met Uitrusting, Infrastructuren en Mobiliteit. Zo is hij met name bevoegd voor informatica in de stad. "Ik was echt geschokt toen ik de informatica zag, het was een grote stap terug in de tijd. Ik vond er namelijk de Cobol terug die in het begin werd gebruikt bij Champion. Bovendien was de fusie van de departementen micro-informatica en centrale it niet afgewerkt." De stad telt een park van ongeveer 1.600 pc's en een centrale infrastructuur op basis van GCos 8 (ook weer een terugkeer naar de bron voor Ficheroulle) met programma's die vooral op maat werden ontwikkeld (burgerlijke stand en bevolking, begroting, financiën, patrimonium, aankopen, enz.). "Bovendien waren er nog geen technologische keuzes gemaakt." Vandaar dat programma's als Cobol, WinDev, Java en C# naast elkaar bestonden en er geen informaticadirecteur was om een team van een vijftigtal informatici te leiden. Na een inventaris van de bestaande installaties besliste Paul Ficheroulle om Pierre Mathieu aan te werven als informaticadirecteur en te investeren in de vernieuwing van het computerpark. Ook wordt er een strategisch plan op 5 jaar uitgewerkt, samen met een financieel luik, dat werd goedgekeurd door het gemeentebestuur. Enkele grote lijnen van dit plan zijn de beslissing om geleidelijk aan softwareprogramma's te kopen voor de activiteiten van de stad. Zo werd gekozen voor de GIMA-oplossing als technische beheersoftware, zodat er gewerkt kan worden met een gecentraliseerde database ter vervanging van de vele kleine programma's die ontwikkeld werden in Access. Daarnaast wordt er momenteel een groot lastenboek opgemaakt voor een softwareprogramma voor de burgerlijke stand en bevolking. Voor bepaalde taken bestaat er geen softwareprogramma op de markt, met name voor financiën, begroting of aankopen. Daarom besloot de stad zelf oplossingen uit te werken, eventueel met de hulp van externe middelen. "De stad gebruikt veel meer verschillende softwarepakketten dan om het even welk privébedrijf, met zeer bijzondere specifieke eigenschappen", vindt Paul Ficheroulle, die eraan toevoegt dat Charleroi 3.700 ambtenaren tewerkstelt, het OCMW niet meegerekend. Zo heeft de stad het beheer over meer dan 400 voertuigen, 650 km wegen, 30.000 openbare verlichtingspunten, 17.000 bomen, enz. voor een bevolking van ongeveer 100.000 belastingplichtigen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan cartografie en GIS. Een andere belangrijke as van het plan is de keuze van open source in het algemeen, en van Open Office in het bijzonder voor de bureautica. Een "pragmatische" keuze, benadrukt Paul Ficheroulle, die uitlegt dat bijvoorbeeld Windows XP de standaard blijft voor pc's. Een andere open source keuze, namelijk Alfresco, wordt momenteel getest voor documentair beheer. Ook telt de stad enkele Linuxservers, maar ze behoudt momenteel nog altijd haar Bull GCos 8. Onder de andere technologische keuzes noemen we Oracle en PostgreSQL voor de databases, en Java voor de programmering. "Het is niet de bedoeling dat het departement informatica een softwareontwikkelaar wordt", benadrukt Ficheroulle nog, die merkt dat meer interne it zich concentreert op het beheer van technologieën en projectbeheer. Bovendien rekent Ficheroulle erop dat de it-middelen onderling worden verdeeld en dat er een aankoopcentrale wordt ingeschakeld, met name in het kader van de vzw Qualicité. "De informatica van de stad staat nog enkele jaren achter, vooral op het vlak van software, maar het strategische plan geraakt stilaan ingevoerd", benadrukt de schepen van informatica. Hij noemt nog enkele projecten op korte termijn, zoals de herinternalisering van de ontwikkeling en het beheer van de website, om meer wisselwerking te bieden (in eerste instantie met de formulieren die kunnen worden gedownload, later volgen er intelligente formulieren dankzij de elektronische handtekening) of de verspreiding op internet van de debatten van de gemeenteraad (zie onze website van 14 december). Marc Husquinet