Johan Debeuf is als specialist anesthesiologie en perioperatieve geneeskunde verbonden aan het Heilig-Hartziekenhuis in Lier. Hij is er nauw betrokken bij de pijnkliniek. "We zijn een multidisciplinair erkende pijnkliniek", vertelt dokter Debeuf. "We werken niet alleen op de pijn zelf - met allerlei behandelingen - maar staan ook in voor de opvolging van de gevolgen van de pijn bij de patiënt." Naast anesthesisten bestaat het team van de pijnkliniek onder meer uit psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk assistenten. "We zorgen voor een multidisciplinaire omkadering. Wanneer iemand als gevolg van pijn zijn job niet meer kan uitoefenen, bijvoorbeeld, dan helpen we de patiënt ook daarvoor een oplossing zoeken."
...

Johan Debeuf is als specialist anesthesiologie en perioperatieve geneeskunde verbonden aan het Heilig-Hartziekenhuis in Lier. Hij is er nauw betrokken bij de pijnkliniek. "We zijn een multidisciplinair erkende pijnkliniek", vertelt dokter Debeuf. "We werken niet alleen op de pijn zelf - met allerlei behandelingen - maar staan ook in voor de opvolging van de gevolgen van de pijn bij de patiënt." Naast anesthesisten bestaat het team van de pijnkliniek onder meer uit psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk assistenten. "We zorgen voor een multidisciplinaire omkadering. Wanneer iemand als gevolg van pijn zijn job niet meer kan uitoefenen, bijvoorbeeld, dan helpen we de patiënt ook daarvoor een oplossing zoeken." Net omdat het om een multidisciplinaire pijnkliniek gaat - en er dus heel wat artsen en paramedische medewerkers bij betrokken zijn - is de onderlinge afstemming van de diverse disciplines van groot belang. "Vroeger werkten we op papier", zegt dokter Debeuf, "maar dat was niet langer haalbaar. We hadden nood aan een omgeving die de rapporten digitaal beschikbaar zou maken voor alle betrokken partijen. Tegelijk wilden we ook een oplossing waarmee we ieders activiteiten - in het belang van de patiënt - beter op elkaar konden afstemmen." De pijnkliniek nam zelf het initiatief voor een project rond digitalisering. Uiteindelijk was het de Associatie Anesthesisten van het Heilig-Hartziekenhuis die budget vrijmaakte voor de uitwerking van het idee. Een apart traject was noodzakelijk, want aansluiten op het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis bleek niet haalbaar. "Op het medisch dossier zijn vrij veel restricties van kracht. Het is onder meer niet toegankelijk voor onze ergotherapeuten." "We zijn op zoek gegaan naar een partner die een oplossing kon bouwen op basis van FileMaker", vervolgt dokter Debeuf, "We hebben drie voorstellen met elkaar vergeleken." Uiteindelijk besliste de pijnkliniek om in zee te gaan met ClickWorks, een bedrijf uit Antwerpen dat zich heeft gespecialiseerd in FileMaker-projecten. ClickWorks bouwde een FileMaker-app voor de iPad. Daarmee hebben de artsen en paramedici van het pijncentrum alle benodigde informatie binnen handbereik. Via iCall kunnen ze de verdere stappen van het traject van de patiënt eenvoudig plannen en afstemmen. "Om gezamenlijk het dossier van een patiënt te bespreken, is het nodig dat de betrokken artsen en paramedici de patiënt hebben ontmoet en onderzocht. Vroeger was niet altijd duidelijk of dat al was gebeurd. Vandaag wel. Iedere betrokken medewerker kan in het systeem een status koppelen aan het dossier. Alleen wanneer iedereen aangeeft dat de voorbereiding is afgerond, komt het dossier op de werklijst en kunnen we verdere acties plannen." Voor de artsen en de paramedische staf van het pijncentrum zorgt de toepassing voor het nodige overzicht. Ze kunnen makkelijk opvolgen waar een patiënt zich in het traject bevindt, wat de status is van de diverse stappen in het traject enzovoort. "Het laat ons vooral toe beter te plannen", zegt dokter Debeuf, "Daar heeft ook de patiënt alleen maar voordeel bij. We werken nu veel efficiënter dan in het papieren tijdperk." Vroeger kreeg de patiënt vaak de belofte op nieuws - of een nieuwe afspraak - tegen een bepaalde datum. "Maar soms bleek dan dat nog niet het hele team alle benodigde informatie had kunnen verzamelen, waardoor we weer met datums moesten schuiven." De medewerkers van de pijnkliniek gebruiken nu een iPad waarmee ze via de app onmiddellijk zicht hebben op de status van de dossiers. Het laat hen toe heel efficiënt te plannen, zowel voor het onderlinge overleg als voor de consultaties met de patiënt. Dries Van Damme"Vroeger werkten we op papier, maar dat was niet langer haalbaar."