Vroeger brandde de verlichting op de snelwegen de hele nacht. België was 's nachts zichtbaar vanuit de ruimte, zo heette het. Sinds enkele jaren gaan de lichten 's nachts uit. Die binaire oplossing - aan of uit - krijgt in Vlaanderen een nieuwe invulling. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de lokale sturing en communicatie voor de openbare wegverlichting op de snelwegen en gewestwegen. De uitvoering is in handen van een consortium waarin CGI de technologische oplossing levert. De nieuwe oplossing steunt op IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), het platform voor de aansturing van objecten in de openbare ruimte van ict-dienstverlener CGI. IBOR is een cloud service die gebruik maakt van Windows Azure, Silverlight, Surface, SQL Server en AppFabric.
...

Vroeger brandde de verlichting op de snelwegen de hele nacht. België was 's nachts zichtbaar vanuit de ruimte, zo heette het. Sinds enkele jaren gaan de lichten 's nachts uit. Die binaire oplossing - aan of uit - krijgt in Vlaanderen een nieuwe invulling. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de lokale sturing en communicatie voor de openbare wegverlichting op de snelwegen en gewestwegen. De uitvoering is in handen van een consortium waarin CGI de technologische oplossing levert. De nieuwe oplossing steunt op IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), het platform voor de aansturing van objecten in de openbare ruimte van ict-dienstverlener CGI. IBOR is een cloud service die gebruik maakt van Windows Azure, Silverlight, Surface, SQL Server en AppFabric. IBOR is geschikt om niet alleen de bestaande afstandsbewakingssystemen voor de openbare verlichting, maar ook de bediening en de bewaking van de verlichting binnen het hele Vlaamse gewest over te nemen. Het platform laat toe om verschillende objecten - zoals cabines en de controllers van verlichtingspalen - via een centraal besturingssysteem individueel of in onderlinge samenhang intelligent te beheren. IBOR kan ook het verbruik en de levensduur van de aangestuurde objecten meten en zo helpen energie te besparen, het onderhoud te optimaliseren en de veiligheid op de wegen te verhogen. Intussen is de eerste fase van een proefproject gestart, met een beperkt aantal verlichtingspalen. Eenmaal het systeem op alle Vlaamse snelwegen en gewestwegen in gebruik is, zal het zowat 94.000 lichtmasten van op afstand aansturen. "Onze oplossing laat toe de intensiteit van de verlichting van op afstand te regelen", zegt Hans Vets, voormalig ceo bij CGI Belgium. "Diverse factoren bepalen daarbij mee welke behoefte er aan verlichting bestaat, zoals de densiteit van het verkeer en de weersomstandigheden." Dat moet toelaten om pakweg bij zware regenval - ook overdag - de verlichting op te voeren, of in andere gevallen te dimmen. "Hetzelfde geldt voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld de locatie van een ongeval of plaatsen waar werkzaamheden aan de gang zijn." Eenvoudig gesteld is het project erop gericht de verlichting beter af te stemmen op de lokale behoeften. De aangepaste verlichting moet de kwaliteit voor de weggebruiker verhogen en tot veiliger verkeer leiden. Tegelijk zorgt het gerichte beheer van de verlichting voor een kostenreductie. Het proefproject gaat midden 2015 live. Mogelijk gebeurt dat op een segment van de E19. De oplevering en verdere uitrol van het systeem is gepland voor 2016. Met het project is CGI niet aan haar proefstuk toe. Het bedrijf implementeerde eerder al zogenaamde smart city-oplossingen in Finland en Nederland. "Slimme technologie biedt de overheid een manier om de openbare ruimte duurzaam te ondersteunen", zegt Hans Vets. "Het gaat er om minder energie te verbruiken - en om zo de ecologische voetafdruk en de kosten onder controle te houden. Tegelijk zorgen we voor meer veiligheid en efficiënt beheer." Bij de Vlaamse snelwegen en gewesten staat CGI in voor de technische implementatie van IBOR en voor de vernieuwing van 440 lokale cabinecontrollers. CGI werkt daarvoor in een consortium samen met SPIE. Dat bedrijf heeft de nodige ervaring in die materie, want het stond eerder al in voor een systeem dat de sturing regelt van de verkeerslichten op ruim duizend Vlaamse kruispunten. "De aansturing van de verlichting is maar één aspect van wat via IBOR mogelijk is", besluit Hans Vets. "Ook bruggen, gemalen of spoorbomen zijn objecten waarvan we via het platform van op afstand de status kunnen aflezen en die we kunnen bedienen. Onafhankelijk de verschillende systemen en protocollen die daarbij betrokken zijn, komen alle objecten samen in één interface op een smartphone of tablet." Dries Van Damme"Slimme technologie biedt de overheid een manier om het verkeer veiliger te maken - en tegelijk een kostenbesparing te realiseren"