De nieuwe Payment Services Directive (PSD2) is een Europese richtlijn die bepaalt dat banken in Europa hun data-infrastructuur moeten openstellen voor andere banken en ook door Europa goedgekeurde niet-financiële derde partijen. De richtlijn is ingegeven door het idee dat enerzijds zo het betaalverkeer goedkoper kan worden en dat anderzijds nieuwe producten en diensten zich kunnen ontwikkelen die de consument ten goede moeten komen.
...