Record Bank is het resultaat van een reeks fusies en overnames in de afgelopen jaren: AGF Belgium Bank, Mercator, WestKrediet en Eural, terwijl Record zelf is ontstaan uit de fusie van Sodefina, De Vaderlandsche Spaarbank, SEFB Record Bank en Dipo. Naast consumentenkredieten, hypothecaire leningen en leningen aan professionele klanten biedt het filiaal van ING Belgium financiële oplossingen en verzekeringen aan. Een deel van de erfenis van Record Bank bestond uit zware it-infrastructuur die de toenemende wettelijke en reglementaire verplichtingen niet goed aan kon. Daarom opteerde de bank in 2006 voor een efficiënter en meer performant alternatief, dat tegelijk kostenbesparend moest zijn. Het werd een multisourcingmodel dat op 3 pijlers rust: een nieuwe architectuur waarop het softwareprogramma Thaler V2 van Callataÿ & Wouters kon draaien; een procesgerichte organisatie en een projectgovernance waarmee de zakelijke activiteiten op de voorgrond kwamen te staan. Na de invoering van ...

Record Bank is het resultaat van een reeks fusies en overnames in de afgelopen jaren: AGF Belgium Bank, Mercator, WestKrediet en Eural, terwijl Record zelf is ontstaan uit de fusie van Sodefina, De Vaderlandsche Spaarbank, SEFB Record Bank en Dipo. Naast consumentenkredieten, hypothecaire leningen en leningen aan professionele klanten biedt het filiaal van ING Belgium financiële oplossingen en verzekeringen aan. Een deel van de erfenis van Record Bank bestond uit zware it-infrastructuur die de toenemende wettelijke en reglementaire verplichtingen niet goed aan kon. Daarom opteerde de bank in 2006 voor een efficiënter en meer performant alternatief, dat tegelijk kostenbesparend moest zijn. Het werd een multisourcingmodel dat op 3 pijlers rust: een nieuwe architectuur waarop het softwareprogramma Thaler V2 van Callataÿ & Wouters kon draaien; een procesgerichte organisatie en een projectgovernance waarmee de zakelijke activiteiten op de voorgrond kwamen te staan. Na de invoering van een nieuwe infrastructuur (gebaseerd op Unix in 2 HP datacenters) en een servicegeoriënteerde organisatie op basis van ITIL (met onder meer OpenView voor een servicedesk van 750 agenten, gehost door Getronics, en beheer op basis van KPI en SLA's), vertrouwde Record Bank zijn agentennetwerk toe aan Telindus. De configuratie van de werkplekken ging naar Getronics (met standaardisering van het werkstation, creatie van een single image en geautomatiseerde distributie). Laatste etappe van de volledige loskoppeling van ING was de implementatie van de interne gegevensnetwerken (tussen de 3 sites van de bank in Luik, Evere en Gent, en intern binnen Record Bank) en de telefonienetwerken (centrales van Ericsson en Nortel). In april 2008 werden er twee bestekken opgemaakt, voor het gegevensnetwerk en voor de telefonie. "We wilden vooral het telefonisch onthaal verbeteren en de functies daarbij zo simpel mogelijk houden", zegt Louis Mahy. Hij vertelt dat de projecten ook bedoeld waren om ING-onafhankelijke netwerken te creëren (zonder de rechtstreekse band met het moederbedrijf te verbreken), een performant wan-netwerk te creëren om niet alleen de drie vestigingen, maar ook de twee 'mirroring datacenters' op afstand te verbinden, de telecommunicatiekosten te beperken en over een eenvoudig te beheren telefoonnetwerk te beschikken - waarbij het bedrijf ook openstond voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, zoals unified communications. "Wij wilden er zeker geen hoogtechnologisch project van maken", benadrukt Mahy. "Ip-telefonie leek ons trouwens wat het beheer betreft eigenlijk te ingewikkeld voor onze gebruikers." Record Bank kreeg verschillende offertes binnen, zowel voor de netwerken (onder meer van Belgacom, KPN en Telindus) als voor telefonie (van onder andere Telindus, Getronics en Didata). Ip-telefonie kwam daarbij steeds nadrukkelijker in beeld. "Toch was dat niet waar we het eerst aan dachten, want we wilden de telefonie-infrastructuur gewoon vervangen", zegt Mahy. Toen de keuze voor ip er toch kwam, stonden twee consortia tegenover elkaar: Belgacom/Telindus en KPN/Getronics. De laatste speler bleek de beste troeven in huis te hebben. Bovendien werkte Record Bank al met Getronics samen voor netwerkondersteuning. De kosten van het project speelden ook een grote rol. Mahy schat de kost per werkplek op 25 euro over 5 jaar. "Dat is dezelfde prijs als vandaag, maar met betere service en nieuwe functies", zegt hij. De keuze voor Cisco (in plaats van Avaya, de standaard bij ING) is toe te schrijven aan de callcenterfuncties van Cisco, die voor Record Bank voldoende waren, de mogelijkheden voor de toekomst (bijv. online presence) en de integratie van wan, lan en telefonie. Ook wat de kosten voor externe communicatie betreft (vaste en mobiele telefonie) was Versatel/KPN duidelijk de beste optie. En tot slot hoefde Record Bank dankzij het voorstel van KPN geen early bird te zijn wat de SIP-interface betreft, maar kon het toch van alle voordelen inzake prijs en functionaliteit profiteren. Begin april start de installatie in Luik en het project moet tegen de zomer van 2009 afgerond zijn. Voor de nieuwe entiteit KPN/Getronics is dit het eerste contract na de fusie. Jean-Claude Vandenbosch ziet hierin het bewijs dat het samengaan van de twee bedrijven een hoop pluspunten biedt voor zowel de twee leveranciers als voor de klanten. "Inte-grator Getronics is niet geïntegreerd in KPN [zoals Telindus dat wel is in Belgacom, nvdr], maar Getronics heeft KPN geholpen het onderscheid te maken door op lokaal niveau flexibel en innovatief te blijven." Hij wijst er ook op dat Record Bank een bestaande klant was en dat ip-telefonie deel uitmaakt van de Future-ready Workplace-strategie. Getronics had overigens ook wel wat goed te maken. De chaotische start van het outsourcingcontract voor werkplekbeheer dat begin 2006 aan het vierspan Accenture-Atos-KPN-Getronics werd toegewezen, is bij deze vergeven en vergeten.Marc Husquinet